Начало » Местно самоуправление » Достъп до общ. информация » Заявление за достъп до инф-ция

 

Заявление за достъп до информация

Срок за изпълнение: 14 дни

 

Цени, определени със Заповед № ЗМФ-156 / 11.03.2022 г. на Министъра на финансите, както следва:

 

1. Хартия А4 - 1 лист - 0.01 лв.

 

2. Хартия А3 - 1 лист - 0.02 лв.

 

3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия - А4 1 стр. - 0.02 лв.

 

4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия - А3 1 стр. - 0.04 лв.

 

5. CD диск 700 MB - 1 бр. - 0,26 лв.

 

6. DVD диск 4,7 GB - 1 бр. - 0,30 лв.

 

7. DVD диск 8,5 GB - 1 бр. - 0,67 лв.

 

8. USB флаш памет 4 GB - 1 бр. - 3,46 лв.

 

9. USB флаш памет 8 GB - 1 бр. - 5,72 лв.

 

10. USB флаш памет 16 GB - 1 бр. - 7,93 лв.

 

11. USB флаш памет 32 GB - 1 бр. - 9,47 лв.

 

 

 

Заявление за достъп до обществена информация по електронен път
Заявление за достъп до обществена информация на хартиен носител Версия за Microsoft Word