Начало » Местно самоуправление » Достъп до обществената информация

 

Достъп до обществената информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Общинска администрация - Кубрат Версия за Acrobat Reader
Закон за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ Версия за Acrobat Reader
Чл. 15 от ЗДОИ  
Заявление за достъп до информация  
Годишен отчет за прилагане на ЗДОИ  
Наръчник "Как да получим достъп до информация?" Версия за Acrobat Reader
Свобода на информацията - Наръчник за държавни служители Версия за Acrobat Reader
Наръчник "Как да получим достъп до информация за околната среда?" Версия за Acrobat Reader
Закон за защита на личните данни /ЗЗЛД/ Версия за Acrobat Reader
Закон за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ Версия за Acrobat Reader
Правилник за прилагане на ЗЗКИ Версия за Acrobat Reader
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията
на Община Кубрат
Версия за Acrobat Reader
Списък на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана в Община Кубрат, подлежаща на класификация като служебна тайна (съгласно чл. 26 от ЗЗКИ и чл. 26, ал. 1 от ППЗЗКИ) Версия за Acrobat Reader