Пресцентър

Покана за винена дегустация по случай Трифон Зарезан
Община Кубрат организира дегустация на домашно произведени вина по случай празника на лозарите Трифон Зарезан – Ден на виното и любовта.
Дегустацията на божествените напитки ще се проведе на 10 февруари /петък/ 2023 г. от 17:00 ч. в градския стол до СУ „Христо Ботев“ в Кубрат. Конкурсът ще се проведе в три категории вина: червено, бяло и розе.
Дата на публикуване: 01.02.2023 г.
Повече информация...Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 25.01.2023 г.
Общинският съвет в Кубрат проведе първото си редовно заседание за 2023 година. Още в началото беше приет Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Кубрат през 2022 г., както и Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината за 2022 година.
Дата на публикуване: 26.01.2023 г.
Повече информация...Сключен договор за изпълнение на проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Кубрат“
На 12.01.2023 г. община Кубрат сключи договор рег.№ РД 04-15/21.01.2023 г., за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“.
Дата на публикуване: 24.01.2023 г.
Повече информация...Информация за приключване на проект „Патронажна грижа + в община Кубрат - Компонент 2”
На 18.01.2023 г. успешно приключи изпълнението на проект № BG05M9OP001-6.004-0134-C01 „Патронажна грижа + в община Кубрат – Компонент 2”. Проектът бе на обща стойност 133 881,46 лв. и се реализира за срок от 6 месеца.
Дата на публикуване: 23.01.2023 г.
Повече информация...Празнуват Бабинден в Кубрат
По стара традиция в град Кубрат се проведе тържество по повод народния празник Бабинден. В навечерието на празника, който по стар стил се отбелязва на 21 януари, в Кубрат бе пресъздаден обичаят „Бабуване“.
Дата на публикуване: 23.01.2023 г.
Повече информация...Абитуриенти от Кубрат реализираха първото събитие от „Един ден без джобни-превенция чрез добротворчество“
Ученици от 12Б клас при СУ „Христо Ботев“ първи реагираха и прегърнаха идеята на благодарствената практика. В навечерието на един от-най тачените битови празници Бабинден отправиха мил жест към АГ отделението на местната болница със завеждащ д-р Росица Димитрова. 9 доброволци, от които 6 абитуриенти, един седмокласник един четвъртокласник и един първокласник.
Дата на публикуване: 23.01.2023 г.
Повече информация...Архив Пресцентър