Начало » Добре дошли в Кубрат » Географска характеристика » Мeстопoложение и карта

 

Мeстопoложение и карта

Община Кубрат е разположена в североизточна България и граничи с общините Тутракан, Сливо поле, Русе, Разград, Ветово и Завет. Общината е разположена в центъра на Западното Лудогорие

 

На територията на община Кубрат има 17 населени места: един град - общински център Кубрат и 16 села – Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Медовене, Каменово, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари и Юпер. Преобладаваща част от населението (60%) живее в селата.

 

Община Кубрат е един от транспортните коридори между Турция и Румъния. Транспортът в общината е единствено шосеен. Има автобусни пътнически връзки с всички населени места в региона, както и с областите Разград, Силистра, Русе и Варна. Градът е транспортен възел, свързан с пътищата от Русе за Завет, Исперих и Шумен, както и от Тутракан за Разград, Попово и Габрово.

 

През общината минават следните транспортни артерии: път II-49 (Разград - Кубрат - Тутракан), който свързва общината с най-близката железопътна гара Просторно, и с водния транспорт (гр. Тутракан); път II-23 (Дулово - Исперих - Кубрат - Русе), който я свързва с останалите общини.

 


Вижте по-голяма карта