Начало » Добре дошли в Кубрат » Административно-териториално у-во » Указ №51 / 25.02.2004 г.

 

Указ №51 / 25.02.2004 г.

Указ №51 / 25.02.2004 г. за утвърждаване на нови граници на Община Кубрат, Област Разград, и на Община Сливо поле, Област Русе

 

Обн., ДВ. бр. 18 от 5 Март 2004 г.

 

На основание чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България

 

ПОСТАНОВЯВАМ:

 

Утвърждавам нови граници на:

 

1. Община Кубрат, област Разград, включваща населените места: Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Кубрат, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари и Юпер.

 

2. Община Сливо поле, област Русе, включваща населените места: гр. Сливо поле, Бабово, Борисово, Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, Стамболово, Черешово и Юделник.

 

Изпълнението на указа възлагам на областните управители на областите Разград и Русе, на кмета на община Кубрат и на кмета на община Сливо поле.

 

Издаден в София на 25 февруари 2004 г.

 

Подпечатан с държавния печат.