Начало » Добре дошли в Кубрат » Административно-териториално у-во » Указ №2295 / 22.12.1978 г.

 

Указ №2295 / 22.12.1978 г.

Указ № 2295 от 22.12.1978 г. за определяне седалищата и състава на общините в Народна Република България

 

Обн., ДВ, бр. 101 от 26.12.1978 г.

 

Член единствен. Определя седалищата на общините в Народна република България и населените места, които се включват в тях, както следва:

 

РАЗГРАДСКИ ОКРЪГ

 

1. Заветска община със седалище гр. Завет. В състава на Заветската община се включват: гр. Завет, с. Веселец, с. Прелез, с. Сушево, с. Острово.

 

2. Исперихска община със седалище гр. Исперих. В състава на Исперихската община се включват: гр. Исперих, с. Китанчево, с. Конево, с. Лъвино, с. Малък Поровец, с. Яким Груево, с. Дурач, с. Голям Поровец, с. Бърдоква, с. Старо селище, с. Йонково, с. Подайва, с. Белинци, с. Духовец, с. Къпиновци, с. Средоселци, с. Свещари, с. Вазово, с. Иван Шишманово, с. Райнино, с. Тодорово, с. Делчево, с. Печеница.

 

3. Кубратска община със седалище гр. Кубрат. В състава на Кубратската община се включват: гр. Кубрат, с. Задруга, с. Савин, с. Точилари, с. Севар, с. Медовене, с. Горичево, с. Беловец, с. Брестовене, с. Тетово.

 

4. Лознишка община със седалище гр. Лозница. В състава на Лознишката община се включват: гр. Лозница, с. Крояч, с. Манастирци, с. Синя вода, с. Студенец, с. Трапище, с. Чудомир, с. Гороцвет, с. Веселина, с. Дуран, с. Каменар, с. Сейдол, с. Градина, с. Островче, с. Манастирско, с. Тръбач.

 

5. Разградска община със седалище Разград. В състава на Разградската община се включват: Разград, с. Благоево, с. Балкански, с. Дянково, с. Осенец, с. Дряновец, с. Раковски, с. Ушинци, с. Мортагоново, с. Радинград, с. Ясеновец, с. Недоклан, с. Черковна, с. Киченица, с. Липник, с. Побит камък.

 

6. Самуиловска община със седалище с. Самуил. В състава на Самуиловската община се включват: с. Самуил, с. Богомилци, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кривица, с. Хума, с. Хърсово, с. Богданци, с. Голяма вода, с. Кара Михал, с. Владимировци, с. Здравец, с. Ножарово, с. Пчелина.

 

7. Сеновска община със седалище с. Сеново. В състава на Сеновската община се включват: с. Сеново, с. Кривня, с. Глоджево, с. Каменово, с. Равно, с. Просторно, с. Топчии

 

8. Юперска община със седалище с. Юпер. В състава на Юперската община се включват: с. Юпер, с. Звънарци, с. Божурово, с. Черешово, с. Сеслав, с. Бисерци, с. Мъдрево, с. Тертер.

 

9. Хлебаровска община със седалище с. Хлеборово. В състава на Хлебаровската община се включват: с. Хлебарово, с. Костанденец, с. Езерче.