Начало » Добре дошли в Кубрат » Административно-териториално у-во » Указ №164 / 19.06.2001 г.

 

Указ №164 / 19.06.2001 г.

Указ №164 / 19.06.2001 г. за утвърждаване на нови граници на Община Кубрат, Област Разград, и на Община Русе, Област Русе

 

Обн., ДВ. бр. 63 от 17 Юли 2001 г.

 

На основание чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България

 

ПОСТАНОВЯВАМ:

 

Утвърждавам нови граници на:

 

1. Община Кубрат, област Разград, включваща населените места: Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Кубрат, Медовене, Мъдрево, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Черешово и Юпер.

 

2. Община Русе, област Русе, включваща населените места: Бесарбово, Долно Абланово, Мартен, Николово, Ново село, Просена, Русе, Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена вода и Ястребово.

 

Изпълнението на указа възлагам на областния управител на област Разград, на областния управител на област Русе, на кмета на община Кубрат и на кмета на община Русе.

 

Издаден в София на 19 юни 2001 г.

 

Подпечатан с държавния печат.