Начало » Добре дошли в Кубрат » Административно-териториално у-во » Указ №111 / 11.04.2003 г.

 

Указ №111 / 11.04.2003 г.

Указ №111 / 11.04.2003 г. за утвърждаване на нови граници на общини в Област Русе и Област Разград

 

Обн., ДВ. бр.36 от 18 Април 2003 г.

 

На основание чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България

 

ПОСТАНОВЯВАМ:

 

Утвърждавам нови граници на:

 

1. Община Ветово, област Русе, включваща населените места: Бъзън, Ветово, Глоджево, Кривня, Писанец, Сеново и Смирненски.

 

2. Община Кубрат, област Разград, включваща населените места: Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Кубрат, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Черешово и Юпер.

 

3. Община Разград, област Разград, включваща населените места: Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Разград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна и Ясеновец.

 

Изпълнението на указа възлагам на областните управители на областите Разград и Русе, на кмета на община Кубрат, на кмета на община Разград и на кмета на община Ветово.

 

Издаден в София на 11 април 2003 г.

 

Подпечатан с държавния печат.