Начало » Общински дейности » Култура » Вероизповедания

 

Вероизповедания

Съгласно чл. 19 от Закона за вероизповеданията всички са задължени да направят регистрация в Община Кубрат.

 

При регистрацията представят документи описани в Закона и се изготвя заповед, която се подписва от кмета и вероизповеданието се счита законно регистрирано в съответното селище.

 

Съгласно Закона за вероизповеданията, след подаване на молбата в седем дневен срок ще извършва регистрацията и се уведомява Дирекция по вероизповеданията към Министерския съвет.