Начало » Административно обслужване » Административни услуги Нотариална дейност

 

Административни услуги Нотариална дейност

2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване Протокол Информация
2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа Протокол Информация
2094 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите Протокол Информация

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: Централна Кооперативна Банка АД клон Разград, офис Кубрат

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG46 CECB 9790 8447 1265 00

Код за вид плащане: 448007