Начало » Административно обслужване » Търговия, туризъм, транспорт

 

Търговия, туризъм, транспорт

2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице Заявление Информация
2047 Категоризация на места за настаняване Заявление Информация
2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта Заявление Информация
2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите Заявление Информация
2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга Заявление Информация
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение Заявление Информация
2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект Заявление Информация
2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект Заявление Информация
357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател Заявление Информация
594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници Заявление Информация
815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници Заявление Информация
1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача Заявление Информация
1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача Заявление Информация
1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници Заявление Информация
3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници Заявление Информация
3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници Заявление Информация
2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране Заявление Информация
Вписване в информационен търговски масив „Търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти” Заявление Информация
Издаване на разрешение за търговия на открито Заявление Информация
Издаване на служебен пропуск за паркиране Заявление Информация

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: Централна Кооперативна Банка АД клон Разград, офис Кубрат

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG46 CECB 9790 8447 1265 00

Код за вид плащане: 448007