Усвоени са над 540 000 лева за ремонти

   Общо от началото на годината досега за ремонт и поддържане на пътната и уличната мрежа в Кубратска община са похарчени над 540 000 лева. От тях около 400 000 лева са от собствени бюджетни средства, а 140 000 лева от субсидии от републиканския бюджет.
   Основен ремонт е извършен на пътни участъци между селата Задруга, Точилари и Горичево.
   Поддържа се и ремонтира уличната мрежа в населените места на общината. По селата са направени единични кърпежи с асфалтова смес и трошено каменна настилка по неасфалтираните улици. Рехабилитирани са довеждащите пътища до гробищните паркове в населените места.
   Сериозна работа е извършена и в Кубрат. Около 75 000 лева бяха заделени за рехабилитация на междублоковите пространства на жилищните блокове „Янтра“, „Камчия“ и „Искър“. Преасфалтирани са улицата, обслужваща кооперативния пазар, и част от площад „Възраждане“ в центъра на града.
   В момента се възстановяват хоризонталната маркировка по основните улици на града и пешеходните пътеки, а в гробищния парк в Кубрат се разширява алейната мрежа.
   Започва и подготовка за зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците в населените места.

 

Назад