Публично обсъждане на проекта за паметник на хан Кубрат в град Кубрат

   В ритуалната зала на читалището в Кубрат се състоя публично обсъждане на двата представени проекта за паметник на хан Кубрат в града. Присъстваха кметът на община Кубрат Алкин Неби, председателят на общинския съвет Хюсеин Юмеров, директорът на Дирекция "СА" към общината Стефан Калинов, началникът на отдел "ПКТО" към общината Здравко Вутов, председателят на инициативния комитет за изграждане на паметник на хан Кубрат Ахмед Мерданов, секретарят на СНЦ "Гражданско сдружение Кубрат" Светломир Киров, главният архитект на община Кубрат Стефан Обрешков, общински съветници, граждани.
   Двата проекта бяха представени от Стефан Обрешков. След дискусия везните се наклониха към първия проект на скулптура Любомир Добрев от Разград. За него са гласували и група жители на с. Тертер, Кубратско община, както и повечето граждани на електронното гласуване по Интернет. Все пак крайното решение ще вземе специалната комисия, която ще заседава на 29 май 2018 г.

 

 

 

Публично обсъждане на проекта за паметник на хан Кубрат в град Кубрат Публично обсъждане на проекта за паметник на хан Кубрат в град Кубрат Публично обсъждане на проекта за паметник на хан Кубрат в град Кубрат

Назад