Обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 2015 – 2020 г.

   Уважаеми съграждани, представители на бизнеса и НПО,
   На основание чл. 69, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл. 52, ал. 3, т. 2 от Закона за управление на отпадъците представям на Вашето внимание в срок до 13.04.2018 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите писмени предложения и възражения по отношение на изготвения проект.

   С уважение,
   Алкин Неби
   Кмет на община Кубрат

 

 

Доклад от Алкин Неби – кмет на община Кубрат към Проект за изменение и допълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 2015 – 2020 г. Версия за Adobe Acrobat
Проект за изменение и допълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 2015 – 2020 г. Версия за Adobe Acrobat

 

Назад