Начало » Добре дошли в Кубрат » Кметове на общината

 

Кметове на кубратската община 1879 - 2017 г.

1. ХАСАН ХАДЖИ ВЕЛИЕВ
Кмет – от 05.09.1879 г.
2. ХАДЖИ ХАТИБ
Кмет – от 30.05.1883 г.
3. МЕМИШ МЕХМЕДОВ
Кмет – от 07.05.1884 г.
4. ХАДЖИ САЛИЕВ
Кмет – от 08.06.1887 г.
5. ЮМЕР АХМЕДОВ
Кмет – от 01.02.1888 г.
6. ХАДЖИ МУСТАФА МЪСТЪНОВ
Кмет – от 05.03.1889 г.
7. ХАДЖИ ИСМАИЛ ЗЕКЕРИЕВ
Кмет – от 23.10.1894 г.
8. ТРИЧЛЕННА КОМИСИЯ
от 01.12.1895 г.
9. ХАДЖИ ИСМАИЛ ЗЕКЕРИЕВ
Кмет – от 18.08.1896 г.
10. ТРИЧЛЕННА КОМИСИЯ
от 25.09.1900 г.
11. ХАДЖИ МУСТАФА МЪСТЪНОВ
Кмет – от 06.04.1901 г.
12. СЮЛЮМАН АХМЕДОВ
Кмет – от 13.10.1901 г.
13. ХАДЖИ ИСМАИЛ ХАМЗОВ
Кмет – от 24.06.1902 г.
14. ПЕТЪР РУСЕВ
Кмет – от 02.10.1904 г.
15. СЮЛЮМАН АХМЕДОВ
Кмет – от 26.09.1906 г.
16. СЕЛИМАН х. РАИМОВ
Кмет – от 12.05.1908 г.
17. АТАНАС МАНЕВСКИ
Кмет – от 06.10.1908 г.
18. СЮЛЮМАН АХМЕДОВ
Кмет – от 01.04.1911 г.
19. ЕМИН х. ИСМАИЛОВ
Кмет – от 04.07.1911 г.
20. НИКОЛА ДРАГНЕВ
Кмет – от 02.10.1913 г.
21. АНГЕЛ МУТАФОВ
Кмет – от 25.11.1913 г.
22. ДИМИТЪР БОЗБОЮКОВ
Кмет – от 20.02.1914 г.
23. -----------------------------
Кмет – от 19.05.1915 г.
24. ДИМИТЪР ДЮЛГЕРОВ
Кмет – от 15.07.1915 г.
25. ЦАКО ИВАНОВ
Кмет – от 10.06.1919 г.
26. -----------------------------
Кмет – от 03.02.1920 г.
27. АКИФ КАРАИБРЯМОВ
Кмет – от 05.03.1921 г.
28. ХАСАН х. АХМЕДОВ
Кмет – от 17.10.1921 г.
29. ИВАН КОЖУХАРОВ
Кмет – от 27.03.1922 г.
30. НИКОЛА ХРИСТОВ
Кмет – от 28.06.1922 г.
31. -----------------------------
Кмет – от 28.03.1923 г.
32. ПЕТКО ГЕОРГИЕВ
Кмет – от 07.07.1924 г.
33. ХРИСТО ЙОРДАНОВ
Кмет – от 27.10.1925 г.
34. ТРИЧЛЕННА КОМИСИЯ
от 25.12.1925 г.
35. ВАСИЛ ПОПОВ
Кмет – от 01.02.1926 г.
36. ТРИЧЛЕННА КОМИСИЯ
от 13.04.1926 г.
37. ТРИФОН ПЕТРОВ
Кмет – от 01.12.1926 г.
38. -----------------------------
Кмет – от 25.03.1928 г.
39. ИВАН МОМЧЕВ
Кмет – от 1930 г. до 1931 г.
40. СТАНЧО СТАНЕВ
Кмет – от 1935 г. до 1940 г.
41. ЛАЗАР СТЕФАНОВ
Кмет – от 1940 г.
42. ТОДОР МИЛКОВ
Кмет – от 10.09.1944 г.
43. ИВАН АБАДЖИЕВ
Кмет – от 21.02.1945 г.
44. ПЕТЪР ИВАНОВ (КОМИТАТА)
Кмет – от 31.07.1945 г.
45. ЙОРДАН КУЦАРОВ
Кмет – от 14.12.1945 г.
46. СТЕФАН РОБЕВ
Кмет – от 31.10.1946 г.
47. НИКОЛА БАБОВЛИЕВ
Кмет – от 30.07.1947 г.
48. ЙОРДАН КУЦАРОВ
Кмет – от 18.04.1948 г.
49. ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ
Кмет – от 01.06.1949 г.
50. СПАС МОСКОВ
Кмет – от 23.12.1950 г.
51. ПЕТЪР ТОДОРОВ (КЪРА)
Кмет – от 18.12.1952 г.
52. ЕНЧО РУСЕВ
Кмет – от 16.05.1955 г.
53. ХРИСТО ОБРЕШКОВ
Кмет – от 23.02.1956 г.
54. ИВАН ПЕТРОВ
Кмет – от 01.01.1959 г.
55. ЛЮБЕН КОЛЕВ
Кмет – от 07.07.1971 г.
56. ПАВЕЛ СТАНЕВ
Кмет – от 16.07.1981 г.
57. ИЛИЯ ИЛИЕВ
Кмет – от 25.10.1982 г.
58. РУСИ СТОЯНОВ
Кмет – от 07.03.1988 г.
59. ТРИЧЛЕННА КОМИСИЯ
от 29.10.1990 г.
60. ПЕЦИ ПЕЦЕВ
Кмет – от 21.10.1991 г.
61. РОСЕН НЕНКОВ
Кмет – от 13.11.1995 г.
62. РЕМЗИ ХАЛИЛОВ
Кмет – от 23.10.1999 г.
63. ИНЖ. БЮРХАН ИСМАИЛОВ
Кмет – от 05.11.2015 г.
64. ИНЖ. АГР. КРАСИМИР ВЕЛИКОВ
В. И. Д. Кмет – от 29.11.2016 г.
65. ОРХАН МЕХМЕД
В. И. Д. Кмет – от 26.01.2017 г.
66. АЛКИН НЕБИ
Кмет – от 02.03.2017 г.