Начало » Международно сътрудничество » Информационен материал за град Скуодас, Република Литва

 

Информационен материал за град Скуодас, Република Литва

Кметът на Община Кубрат г-н Ремзи Халилов подписа договор с Центъра за развитие на човешките ресурси – номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия за отпускане на финансова подкрепа за регионално партньорство по секторна програма „Коменски”, програма „Учене през целия живот”. Проектът „Отворени прозорци към активно гражданство” ще се реализира с община Скуодас, Р Литва през 2012 – 2014 г.

 

Общия бюджет на проекта е в размер на 29 930 евро, финансовата подкрепа е в размер на 20 951 евро.

Партньори на Община Кубрат от българска страна са:

• СОУ „Христо Ботев” гр. Кубрат;

• ОУ „Христо Смирненски” гр. Кубрат;

• НЧ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кубрат.

 

Основната цел на проекта е да развива и насърчава гражданското и националното ссъзнание сред младите и възрастните, както и да повишава активно участие в политическия живот и осъзнаване на националната идентичност.

 

Литва и България са страни, които имат обща история – и двете страни са посткомунистически. Сходна е и икономическата ситуация в момента. Ето защо, би било полезно и интересно да се сравни доколко граждански са нашите общества и да се намерят съвместни решения на съществуващите проблеми.

 

Проектът е насочен към:

• Засилване на европейското измерение в училищното образование;

• Формиране на умения за международно сътрудничество;

• Реално включване и повишаване приноса за развитието на своята страна, народ и съдбата на обединена Европа на педагогическия и ръководен персонал в областта на образованието, а от там и на младите хора с който те работят.

 

В края на проекта – обогатеният опит в областта на националното гражданско образование, обменът на добри практики между регионите, това което сме научили един от друг, намерените нови начини за решаване на възникналите проблеми, ще ни доведе до целта – изграждане на отговорна, активна, творческа млада личност.

 

 

Обобщена информация за изпълнението на проекта "Opening the windows of citizenship", Договор № LLP-2012-COM-RP-04 - 2014 г.
Проведена среща в гр. Кубрат по проекта "Opening the windows of citizenship", Договор № LLP-2012-COM-RP-04 - 2013 г.
Информация за проекта "Opening the windows of citizenship", Договор № LLP-2012-COM-RP-04 - 2012 г.
Отчет за изпълнение на проекта "Opening the windows of citizenship", Договор № LLP-2012-COM-RP-04 - 2012 г.
Презентационен материал за гр. Скуодас, Република Литва

 

 

2013 г.

Среща в гр. Кубрат, Република България Среща в гр. Кубрат, Република България Среща в гр. Кубрат, Република България
Среща в гр. Кубрат, Република България Среща в гр. Кубрат, Република България Среща в гр. Кубрат, Република България
Среща в гр. Кубрат, Република България Среща в гр. Кубрат, Република България Среща в гр. Кубрат, Република България
Работно посещение на делегация от гр. Скуодас, Литва Работно посещение на делегация от гр. Скуодас, Литва Работно посещение на делегация от гр. Скуодас, Литва
Работно посещение на делегация от гр. Скуодас, Литва Работно посещение на делегация от гр. Скуодас, Литва Работно посещение на делегация от гр. Скуодас, Литва
Работно посещение на делегация от гр. Скуодас, Литва Работно посещение на делегация от гр. Скуодас, Литва Работно посещение на делегация от гр. Скуодас, Литва
Работно посещение на делегация от гр. Скуодас, Литва Работно посещение на делегация от гр. Скуодас, Литва Работно посещение на делегация от гр. Скуодас, Литва

 

 

2012 г.

Среща в гр. Скуодас, Република Литва Среща в гр. Скуодас, Република Литва Среща в гр. Скуодас, Република Литва
Среща в гр. Скуодас, Република Литва Среща в гр. Скуодас, Република Литва Среща в гр. Скуодас, Република Литва
Среща в гр. Скуодас, Република Литва Среща в гр. Скуодас, Република Литва Среща в гр. Скуодас, Република Литва
Среща в гр. Скуодас, Република Литва Среща в гр. Скуодас, Република Литва Среща в гр. Скуодас, Република Литва
Среща в гр. Скуодас, Република Литва Среща в гр. Скуодас, Република Литва Среща в гр. Скуодас, Република Литва
Среща в гр. Скуодас, Република Литва Среща в гр. Скуодас, Република Литва Среща в гр. Скуодас, Република Литва