Начало » Общинска администрация » Секретар на община Кубрат

 

Секретар на община Кубрат

-

Секретар на община Кубрат

 

 

 

Правомощия на секретаря на общината

 

Секретарят на общината осъществява административно ръководство на общинската администрация.

 

Назначава се безсрочно от кмета на общината.

 

Правомощията му са визирани в чл. 43, ал. 3 от ЗМСМА, като по-важните са: организиране дейността на общинската администрация, организиране деловодството и документооборота в общината и общинския архив, отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация, изготвянето на актовете на общината, работата с жалбите и предложенията на гражданите. Секретарят на общината води регистъра на вероизповеданията.