Начало » Общински дейности » Спортни дейности

 

Спортни дейности

Спортно-състезателната дейност в общината сред подрастващите, младежта, работниците и служителите през последните няколко години е значително занижена. Преодоляването на тази тенденция изисква комплекс от съгласувани действия от страна на общината, училищата и обществеността, за подработване на съвременна система за физическо възпитание и спорт, която да бъде адекватна на нарастващите потребности на населението от двигателна дейност и престижни изяви в сферата на спортното майсторство.

 

На територията на общината развиват дейността си клубове по:

• Хандбал – СК ”ХК гр. Кубрат”;

• Футбол – ФК ”Кубрат – 2007”;

• Футбол ”Скрита сила – Мъдрево”;

• Борба – СК ”Скрита сила – Мъдрево”;

• Борба – СК ”Асотекс” с. Севар;

• Борба – СК ”Славия” с. Бисерци;

• Силов трибой – СК ”Боди спорт груп” гр. Кубрат;

• Културизъм и силов трибой – СК ”Кубрат 2004”.

 

Гордост за община Кубрат са: Бранимир Иванов Балчев – републикански шампион и голмайстор за 2006 г., СК ”ХК гр. Кубрат”; Вихър Христов Митев – II място в Държавен личен отборен шампионат по силов трибой, СК ”Кубрат 2004” гр. Кубрат; Бейхан Неджми Вели – III място за младежи на Републиканско първенство по силов трибой, СК “Боди спорт груп” гр. Кубрат; Ибрахим Сали Мехмед – II място на Държавно лично отборно първенство по борба, СК ”Асотекс” с. Севар; Енис Мустафа Ахмед – I място на Национални игри по борба; Али Сали - I място в Областен турнир по борба за деца.

 

През 2005 година Миглена Маркова от с. Юпер изправи цял свят на крака пред химна на България прозвучал за извоюването на световната купа по гребане за двойки скул, вицесветовен шампион и 4–то място на олимпиадата в Атина.

 

Миглена Маркова Миглена Маркова Миглена Маркова

 

Общинският съвет – Кубрат я удостои със званието почетен гражданин на гр. Кубрат.

 

Възвърна се една стара традиция в конния спорт което е благодарение на Валентин Марков участието във много районни и републикански състезания носят славата на Юпер и Община Кубрат.

 

Наличните спортни обекти включват: градски стадион, спортна площадка по хандбал, две спортни зали в с. Бисерци и с. Севар, спортни площадки и физкултурни салони в училищата.

 

Разработен е проект за изграждане на закрита спортна зала, за осъществяването на който е необходимо външно финансиране.

 

Главната цел, която си поставяме чрез физическото възпитание и спорта е подобряване здравето, физическото развитие, дееспособността на подрастващите и населението, създаване на необходимите условия за системни занимания.

 

Реализирането на тази цел ще се осъществи чрез:

 

- съставяне на спортни календари, с които ще се осигуряват възможности за развитието на спорта и формиране на трайни навици за водене на здравословен начин на живот;

 

- създаване на необходимите условия и предлагане на възможности за спортуване с оглед пълноценен отдих, развлечения и емоционално обогатяване на личността;

 

- създаване на предпоставки и условия за системна научно-обоснована тренировъчна дейност на всеки, който притежава необходимите способности и проявява желание за постигане на добри спортни резултати и изяви в състезания на всички равнища.