Начало » Административно обслужване » Зелена система

 

Зелена система

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 пет броя дървета и на лозя над 1 декар Заявление Информация
2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение Заявление Информация
2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии Заявление Информация
Издаване на разрешение за преместване на растителност Заявление Информация

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: Централна Кооперативна Банка АД клон Разград, офис Кубрат

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG46 CECB 9790 8447 1265 00

Код за вид плащане: 448007