Начало » Административно обслужване » Център за административно обслужване /ЦAO/

 

Център за административно обслужване /ЦAO/

Центърът за административно обслужване при Община Кубрат е на разположение на гражданите и бизнеса на адрес:

 

ОБЩИНА КУБРАТ

Център за административно обслужване

ул.”Княз Борис І” № 1

тел. 0848 / 72020

e-mail: kubrat@kubrat.org; f-office@kubrat.org

http://www.kubrat.bg

 

Работно време:

от 08.00 до 17.00 часа

 

Какво може да очаквате от нас:

• Еднакъв достъп до услугите и равнопоставено отношение към всички потребители;

• Конфиденциалност при разглеждане на Вашите документи;

• Уважение и отзивчиво отношение към всеки потребител;

• Ще се държим професионално и ще отговаряме на въпросите Ви точно и ясно, в кръга на своята компетентност;

• Ще се стремим да вникнем в проблема Ви, като предложим най-оптималното решение;

• Спазване на нормативно определените срокове, а при възможност и предсрочно извършване на услугата;

• Да разширим начините за достъп и предоставянето на информация и услуги;

• Добронамерена и делова обстановка;

• Активно ще търсим Вашата оценка за административното обслужване, която публично ще оповестяваме;

• Ангажираност на ръководството на Община Кубрат за подобряване на административното обслужване.

 

Какво очакваме от Вас:

• Да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват;

• Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;

• Да предоставите пълна и точна информация, необходима за изпълнение на исканата от вас услуга;

• Да се отнасяте позитивно и с доверие към възможностите, които ви дават предоставяните услуги или информация;

• Да изразявате свободно Вашето мнение, предложения и коментари.

 

Общи отговорности:

За да се създаде подходяща работна атмосфера са необходими взаимно уважение, внимание и търпение.

 

Правила за кореспонденция:

• Адресирайте писмата си на адрес: гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" № 1 или на електронната поща kubrat@kubrat.org; f-office@kubrat.org;

• Можете да получите информация по телефон, дали сме получили писмото или факса ви, с какъв номер и на коя дата е регистрирано при нас;

• Ще получите писмен отговор на вашето запитване на посочения от вас адрес до 7 дни;

• Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили;

• Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;

• Ще ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи вашите предложения, сигнали или жалби.