Начало » Публични регистри » Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти

 

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти

  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - 2023 г.
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - 2022 г.
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - 2021 г.
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - 2020 г.
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - 2019 г.
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - 2018 г.
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - 2017 г.
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - 2016 г.
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - 2015 г.
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - 2014 г.
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - 2013 г.
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - 2012 г.
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - 2011 г.
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - 2010 г.
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - 2009 г.
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - 2008 г.

 

 

Вид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеМестонахождениеПазарна ценаДанъчна оценкаПриета оценка от ОбСКрайна цена по сделкаСтрана по сделката
1ПродажбаРешение на ОбСс. Севар, УПИ II-420, кв. 27, ул. "Дунав" №21, с площ 1180 кв.м.4910.004313.405892.005892.00Нерми Шаибов
2ПродажбаРешение на ОбСс. Севар, УПИ III-420, кв. 27, ул. "Дунав" №19, с площ 1120 кв.м.4750.004294.705700.005700.00Нерми Шаибов
3ПродажбаРешение на ОбСс. Севар, УПИ IV-422, кв. 27, ул. "Дунав" №17, с площ 1010 кв.м.4480.003905.605376.005376.00Нерми Шаибов
4ПродажбаРешение на ОбСс. Севар, УПИ VI-422, кв. 27, ул. "Дунав" №13, с площ 1005 кв.м.5260.004698.706312.006312.00Нерми Шаибов
5ПродажбаРешение на ОбСс. Севар, УПИ VII-422, кв. 27, ул. "Бели Лом" №6, с площ 1175 кв.м.5120.004556.506144.006144.00Нерми Шаибов
6ПродажбаРешение на ОбСс. Севар, УПИ VIII-422, кв. 27, ул. "Бели Лом" №8, с площ 970 кв.м.4280.003636.305136.005136.00Нерми Шаибов
7ПродажбаРешение на ОбСс. Севар, УПИ IX-422, кв. 27, ул. "Бели Лом" №10, с площ 875 кв.м.3870.003310.804644.004644.00Нерми Шаибов
8ПродажбаРешение на ОбСс. Севар, УПИ X-421, кв. 27, ул. "Арда" №16, с площ 980 кв.м.4360.003830.805232.005232.00Нерми Шаибов
9ПродажбаРешение на ОбСс. Севар, УПИ XI-421, кв. 27, ул. "Арда" №18, с площ 1045 кв.м.4340.003815.805208.005208.00Нерми Шаибов
10ПродажбаРешение на ОбСс. Севар, УПИ XII-421, кв. 27, ул. "Арда" №20, с площ 1045 кв.м.4500.004036.505400.005400.00Нерми Шаибов
11ПродажбаРешение на ОбСс. Севар, УПИ XIII-421, кв. 27, ул. "Арда" №22, с площ 1150 кв.м.4950.004204.905940.005940.00Нерми Шаибов
12ПродажбаРешение на ОбСс. Севар, УПИ XIV-421, кв. 27, ул. "Марица" №11, с площ 1165 кв.м.4970.004268.505964.005964.00Нерми Шаибов
13ПродажбаРешение на ОбСс. Севар, УПИ XV-421, кв. 27, ул. "Марица" №9, с площ 980 кв.м.4580.003819.605496.005496.00Нерми Шаибов
14ПродажбаРешение на ОбСс. Равно, УПИ VIII-141, кв. 49, ул. "Иван Вазов" №14, с площ 1299 кв.м.4870.002961.705724.785724.78Юзеир Ислмяммов
15ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.185 - нива с площ 588 кв.м. 290.0072.00290.00290.00Зюлкюф Яшаров
16ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.188 - нива с площ 956 кв.м. 530.00117.10530.00530.00Зюлкюф Яшаров
17ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.193 - нива с площ 899 кв.м. 530.00110.10530.00530.00Зюлкюф Яшаров
18ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.200 - нива с площ 927 кв.м. 550.00113.60550.00550.00Зюлкюф Яшаров
19ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.199 - нива с площ 1052 кв.м. 610.00128.90610.00610.00Зюлкюф Яшаров
20ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.202 - нива с площ 651 кв.м. 350.0079.70350.00350.00Зюлкюф Яшаров
21ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.204 - нива с площ 393 кв.м. 230.0048.10230.00230.00Зюлкюф Яшаров
22ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.205 - нива с площ 493 кв.м. 290.0060.40290.00290.00Зюлкюф Яшаров
23ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.206 - нива с площ 947 кв.м. 570.00116.00570.00570.00Зюлкюф Яшаров
24ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.215 - нива с площ 421 кв.м. 250.0051.60250.00250.00Зюлкюф Яшаров
25ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.217 - нива с площ 538 кв.м. 330.0065.90330.00330.00Зюлкюф Яшаров
26ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.219 - нива с площ 862 кв.м. 530.00105.60530.00530.00Зюлкюф Яшаров
27ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.237 - нива с площ 929 кв.м. 550.00113.80550.00550.00Зюлкюф Яшаров
28ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.236 - нива с площ 564 кв.м. 330.0069.10330.00330.00Зюлкюф Яшаров
29ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.235 - нива с площ 558 кв.м. 330.0068.40330.00330.00Зюлкюф Яшаров
30ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.233 - нива с площ 589 кв.м. 350.0072.20350.00350.00Зюлкюф Яшаров
31ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.231 - нива с площ 642 кв.м. 350.0078.60350.00350.00Зюлкюф Яшаров
32ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.232 - нива с площ 467 кв.м. 270.00105.10270.00270.00Зюлкюф Яшаров
33ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.234 - нива с площ 474 кв.м. 270.00106.70270.00270.00Зюлкюф Яшаров
34ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.218 - нива с площ 706 кв.м. 430.00158.90430.00430.00Зюлкюф Яшаров
35ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.216 - нива с площ 604 кв.м. 370.00135.90370.00370.00Зюлкюф Яшаров
36ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.214 - нива с площ 608 кв.м. 370.00136.80370.00370.00Зюлкюф Яшаров
37ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.213 - нива с площ 585 кв.м. 350.00131.60350.00350.00Зюлкюф Яшаров
38ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.203 - нива с площ 552 кв.м. 290.00124.20290.00290.00Зюлкюф Яшаров
39ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.201 - нива с площ 906 кв.м. 530.00203.90530.00530.00Зюлкюф Яшаров
40ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.198 - нива с площ 516 кв.м. 290.00116.10290.00290.00Зюлкюф Яшаров
41ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.177 - нива с площ 1034 кв.м. 610.00232.70610.00610.00Зюлкюф Яшаров
42ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.612.192 - нива с площ 744 кв.м. 430.00167.40430.00430.00Зюлкюф Яшаров

 

 

Вид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеМестонахождениеПазарна ценаДанъчна оценкаПриета оценка от ОбСКрайна цена по сделкаСтрана по сделката
1ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 40422.294.940 - смесена гора с площ 1,600 кв.м.5946.00235.205946.005946.00Биляна Атанасова
2ПродажбаЗаповед на кметас. Мъдрево, част от УПИ II-351 с площ 94 кв.м.570.00384.00764.00Али Сюлейман
3ПродажбаРешение на ОбСс. Сеслав, УПИ V-431, кв. 38 с площ 727 кв.м.2160.001657.602700.002700.00"Кър и синове" ООД с. Сеслав
4ПродажбаРешение на ОбСс. Сеслав, УПИ IV-428, кв. 38 с площ 730 кв.м.2170.001664.402712.002712.00"Кър и синове" ООД с. Сеслав
5ПродажбаРешение на ОбСс. Сеслав, УПИ IV-432, кв. 38 с площ 846 кв.м.2550.001928.903060.003060.00"Кър и синове" ООД с. Сеслав
6ПродажбаРешение на ОбСс. Звънарци, УПИ VIII-167, кв. 16 с площ 1278 кв.м.3610.002668.504332.004332.00Мюрсел Хюсеинов
7ПродажбаРешение на ОбСс. Звънарци, УПИ IX-168, кв. 16 с площ 1178 кв.м.3330.002459.703996.003996.00Мюрсел Хюсеинов
8ПродажбаРешение на ОбСЗемлище с. Беловец 03575.53.462 , с площ 1112 кв.м.2191.00163.502581.002581.00Стефан Стефанов
9ПродажбаРешение на ОбСс. Севар, УПИ XIV-697, кв. 9 с площ 418 кв.м.3260.002839.303912.003912.00Ремзи Ремзи
10ПродажбаРешение на ОбСс. Точилари, ПИ 185, кв. 23 с площ 500 / 1517 кв.м.1680.001140.001965.281965.28Илияз Хасанов
11ПродажбаРешение на ОбСс. Каменово, имот 35897.501.565 с площ 940 кв.м.3290.002143.203806.603806.60Цветан Цанков
12ПродажбаРешение на ОбСс. Равно, УПИ XIV-391, кв. 50 с площ 1674 кв.м.5750.003334.606900.006900.00"АА Технолоджи" ЕООД
13ПродажбаРешение на ОбСс. Горичево, ПИ 320, попадаща в УПИ IV - за произв. нужди, кв. 32 - 1,254 кв.м.4910.002480.005892.005892.00ЗП Окан Ефраимов
14ПродажбаРешение на ОбСс. Горичево, УПИ VII-39, кв. 3, площ 801 кв.м.2950.001672.503540.003540.00Хаджан Фаиков
15ПродажбаРешение на ОбСс. Горичево, УПИ XI-32, кв. 3, площ 962 кв.м.3230.002008.703876.003876.00"Джем и Керем" ООД
16ПродажбаРешение на ОбСс. Горичево, УПИ I-33, кв. 3, площ 851 кв.м.2820.001776.903384.003384.00"Джем и Керем" ООД
17ПродажбаРешение на ОбСс. Горичево, УПИ II-34, кв. 3, площ 854 кв.м.3050.001783.203660.003660.00"Джем и Керем" ООД
18ПродажбаРешение на ОбСс. Горичево, УПИ III-35, кв. 3, площ 850 кв.м.2930.001693.203516.003516.00"Джем и Керем" ООД
19ПродажбаРешение на ОбСс. Горичево, УПИ IV-36, кв. 3, площ 784 кв.м.2800.001637.003360.003360.00"Джем и Керем" ООД
20ПродажбаТъргс. Савин, 65022.346.144 - широколистна гора с площ 1 дка1747.00154.401747.001747.00Милен Иванов
21ПродажбаТъргс. Савин, 65022.346.145 - широколистна гора с площ 1 дка1747.00154.401747.001747.00Милен Иванов
22ПродажбаТъргс. Савин, 65022.346.146 - широколистна гора с площ 1 дка1849.00154.401849.001849.00Милен Иванов
23ПродажбаТъргс. Мъдрево, кв. 27, УПИ II-412 с площ 707 кв.м.3910.002705.704692.004692.00Ибрям Сюлейман
24ПродажбаРешение на ОбСс. Мъдрево, кв. 27, УПИ XI-Общ.4620.003664.205287.515287.51Ибрям Ялама
25ПродажбаТъргс. Равно, УПИ VII-272, кв. 123310.001877.103972.003972.00Рейхан Фейзулов
26ПродажбаРешение на ОбСс. Тертер, УПИ IХ-120 - ресторант и магазин, кв. 13, 39,65% от сграда и земя 1251 кв.м.34300.0011799.0035116.0335116.03ПК "Добруджа" с. Тертер
27ПродажбаРешение на ОбСс. Мъдрево, 49518.332.175 - нива6670.00626.406670.006670.00Ибрям Сюлейман

 

 

Вид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеМестонахождениеПазарна ценаДанъчна оценкаПриета оценка от ОбСКрайна цена по сделкаСтрана по сделката
1ПродажбаРешение на ОбСс. Равно - ПИ №75 от кв. 37 с площ 1563 кв.м.4000.003563.604690.004690.00Исмет Мутлу
2ПродажбаРешение на ОбСс. Сеслав, УПИ IV-58, кв. 15 с площ 1482 кв.м.3680.003379.004500.004500.00Виолета Панева
3ПродажбаРешение на ОбСс. Тертер, УПИ II-29, кв. 6 с площ 2424 кв.м.4890.004828.605952.005952.00"Балкантус" ЕООД гр. София
4ПродажбаРешение на ОбСс. Мъдрево, ПИ 335, кв. 23 с площ 665 кв.м.2550.002487.803144.003144.00Мустафа Халил
5ПродажбаРешение на ОбСс. Мъдрево, УПИ XX-406, кв. 27 с площ 748 кв.м.2280.002798.303468.003468.00Ервин Мехмедов
6ПродажбаЗаповед на кметас. Точилари, част от УПИ VII-228 с площ 42 кв.м.110.0087.70228.00Пакизе Мехмед
7ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 49518.332.176, НТП - нива с площ 8510 дка11200.001563.7011270.0011300.00Мюмюн Хюсеин
8ПродажбаТъргс. Юпер, УПИ I-произв. дейности - 5645 дка13680.0011583.5016512.0016530.00Веско Георгиев
9ПродажбаТърггр. Кубрат, 40422.398.136 - широколистна гора с площ 1,452 кв.м.5326.00256.105536.005536.00Тефик Мехмед
10ПродажбаТъргс. Точилари, 72895.19.26 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.1850.00154.402060.002266.00Ахмед Ахмед
11ПродажбаТъргс. Севар, 65886.116.144 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.2165.00132.302375.002612.00Хасан Хюсеин
12ПродажбаТъргс. Севар, 65886.116.137 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.2088.00132.302298.002527.00Хасан Хюсеин
13ПродажбаТъргс. Беловец, 03575.60.397 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.3025.00132.303235.003558.00Светлозар Станчев
14ПродажбаТъргс. Савин, 65022.346.143 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.1390.00154.401600.001760.00Сейхан Зюхтиев
15ПродажбаТъргс. Савин, 65022.346.142 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.1356.00154.401566.001722.00Адем Зюхтиев
16ПродажбаТъргс. Савин, 65022.346.141 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.1408.00154.401618.001779.00Зюхтю Зюхтиев
17ПродажбаТъргс. Савин, 65022.346.140 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.1479.00154.401689.001689.00Кяшиф Амет
18ПродажбаТъргс. Савин, 65022.346.139 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.1360.00154.401570.001727.00Денис
19ПродажбаТъргс. Савин, 65022.346.136 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.1432.00154.401642.001806.00Денис Мехмедов
20ПродажбаРешение на ОбСс. Точилари, УПИ II-126, кв. 11 с площ 1383 кв.м. 3330.003153.204009.154009.15Реджеб Местан
21ПродажбаРешение на ОбСс. Мъдрево, УПИ XVI-435, кв. 23 с площ 789 кв.м.3340.003223.103897.673897.67Бахидже Мехмед и Мехмед Мехмед
22ОПСРешение на ОбСУПИ №Х, кв.65 по ПУП на с. Беловец380.00141.200.000.00Суржет Мехмедов
23ПродажбаТъргс. Беловец, 03575.53.463 - широколистна гора с площ 1,442 кв.м.4055.00209.304445.004445.00Севгин Ахмед
24ПродажбаТъргс. Севар, 65886.116.134 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.2151.00117.602361.002361.00Хасан Хюсеин
25ПродажбаТъргс. Севар, 65886.116.135 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.2151.00117.602361.002361.00Хасан Хюсеин
26ПродажбаТъргс. Севар, 65886.116.152 - широколистна гора с площ 0,999 кв.м.2149.00117.602359.002359.00Салтък Сюлейман
27ПродажбаТъргс. Севар, 65886.116.153 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.2485.00117.602695.002695.00Салтък Сюлейман
28ПродажбаТъргс. Севар, 65886.116.154 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.2471.00117.602681.002681.00Салтък Сюлейман
29ПродажбаТъргс. Севар, 65886.116.155 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.2725.00117.602935.002935.00Салтък Сюлейман
30ПродажбаТъргс. Севар, 65886.116.156 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.2330.00117.602540.002540.00Салтък Сюлейман
31ПродажбаТъргс. Севар, 65886.116.157 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.2356.00117.602566.002566.00Салтък Сюлейман
32ПродажбаТъргс. Севар, 65886.116.133 - широколистна гора с площ 1,000 кв.м.2151.00117.602361.002361.00Салтък Сюлейман
33Постановление за възлагане на недв. имотс. Севар, 65886.870.63 - широколистна гора с площ 67,486 кв.м.28820.00Радослав Младенов

 

 

Вид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеМестонахождениеПазарна ценаДанъчна оценкаПриета оценка от ОбСКрайна цена по сделкаСтрана по сделката
1ДарениеРешение на ОбСс. Бисерци - имот с ид. 04131.207.75 - НТП - водоем0.001831.501831.501831.50Държавата
2ДарениеРешение на ОбСс. Бисерци - имот с ид. 04131.207.45 - НТП - за друг вид водно течение0.00490.90490.90490.90Държавата
3ДарениеРешение на ОбСс. Звънарци - имот с ид. 30541.100.1 - НТП - водоем0.003398.203398.203398.20Държавата
4ДарениеРешение на ОбСс. Юпер - имот с ид. 86091.546.67 - НТП - водоем0.005287.605287.605287.60Държавата
5ДарениеРешение на ОбСс. Юпер - имот с ид. 86091.544.147 - НТП - насип, насипище 0.00148.90148.90148.90Държавата
6ДарениеРешение на ОбСс. Юпер - имот с ид. 86091.537.146 - НТП - насип, насипище0.00102.40102.40102.40Държавата
7ПродажбаТъргс. Мъдрево, незастр. УПИ XXIII-413, кв. 27 с площ 711 кв.м.3400.003027.004164.004200.00Хасан Ибрямов
8ПродажбаТъргс. Точилари, незастр. ПИ 66, кв. 15 с площ 496 кв.м.1400.001035.601764.001800.00Назъм Салиев
9ПродажбаРешение на ОбСс. Мъдрево, УПИ VI-427, кв. 27 с площ 884 кв.м.4250.003611.104250.004250.00Деян Желязков
10ПродажбаТъргс. Сеслав, сграда - водна кула с №110 от кв. 286000.00621.506200.006300.00"Ирем 2007" ООД с. Сеслав
11ПродажбаТъргс. Точилари, имот 72895.19.21 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1534.00154.401744.001744.00Бехчет Исмаил
12ПродажбаТъргс. Точилари, имот 72895.19.22 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1643.00154.401853.001853.00Ерол Исмаил
13ПродажбаТъргс. Точилари, имот 72895.19.23 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1663.00154.401873.001873.00Мехмед Юсеин
14ПродажбаТъргс. Точилари, имот 72895.19.24 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1632.00154.401842.001842.00Мехмед Юсеин
15ПродажбаТъргс. Беловец, имот 03575.53.468 - НТП - широколистна гора с площ 2,057 дка4184.00302.404394.004395.00Ариф Арифов
16ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, имот 40422.504.73, НТП - ниско застрояване с площ 1187 кв. м. 12190.0010208.2014164.0014164.00Калоян Тодоров
17ПродажбаРешение на ОбСс. Мъдрево, УПИ XV-436, кв. 23 с площ 1097 кв.м.4660.004103.905592.005592.00Сали Назиф
18ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.398.134, с площ 1000 кв. м., НТП - гора4206.00161.704416.004422.00Руслан Гецов
19ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.71, НТП - овощна градина370.0082.40385.00385.00Павлин Коджахристов
20ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.72, НТП - лозе360.0080.10375.00375.00Павлин Коджахристов
21ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.73, НТП - нива200.0023.60215.00215.00Павлин Коджахристов
22ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.74, НТП - лозе520.00114.50535.00535.00Павлин Коджахристов
23ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.92, НТП - лозе590.00130.10605.00605.00Павлин Коджахристов
24ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.93, НТП - лозе280.0061.20295.00295.00Павлин Коджахристов
25ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.94, НТП - лозе470.00104.00485.00485.00Павлин Коджахристов

 

 

Вид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеМестонахождениеПазарна ценаДанъчна оценкаПриета оценка от ОбСКрайна цена по сделкаСтрана по сделката
1ПродажбаРешение на ОбСс. Сеслав, УПИ V-11, кв. 10 с площ 1078 кв.м.2300.002250.902760.002760.00Гюнсер Гъджи
2ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, имот 40422.612.114, НТП - нива680.0079.50680.00680.00Силвия Терзиева
3ПродажбаТъргс. Тертер, УПИ I-299, кв. 15 с площ 1763 кв.м.3700.003681.104510.004510.00Силвия Динлер
4ПродажбаТъргс. Задруга, УПИ XV-208, кв. 2 с площ 911 кв.м.1910.001902.202362.002362.00Хасан Хасан
5ПродажбаТъргс. Тертер, УПИ II-195, кв. 20 и построени в него сгради5000.003621.205620.005620.00Даниел Димитров
6ПродажбаТъргс. Божурово, УПИ V-246, кв. 10 с площ 906 кв.м.1900.001891.702350.002350.00Бехидже Даилова
7ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.29, НТП - нива с площ 712 кв.м.840.0087.20850.00850.00Сейхан Садък
8ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.30, НТП - нива с площ 505 кв.м.600.0061.90610.00610.00Ферхан Исмаил
9ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.32, НТП - нива с площ 621 кв.м.740.0076.10750.00750.00Ферхан Исмаил
10ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.34, НТП - нива с площ 541 кв.м.650.0066.30660.00660.00Ферхан Исмаил
11ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.36, НТП - нива с площ 573 кв.м.680.0070.20690.00690.00Ферхан Исмаил
12ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.38, НТП - лозе с площ 668 кв.м.790.00150.30800.00800.00Ферхан Исмаил
13ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.39, НТП - лозе с площ 838 кв.м.990.00102.701000.001000.00Ферхан Исмаил
14ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.2, НТП - нива с площ 562 кв.м.670.0068.80680.00680.00Ерхан Байрактаров
15ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.3, НТП - лозе с площ 729 кв.м.860.00164.00870.00870.00Ерхан Байрактаров
16ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.24, НТП - лозе с площ 612 кв.м.730.00137.70740.00740.00Пламен Томов
17ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.25, НТП - лозе с площ 693 кв.м.820.00155.90830.00830.00Пламен Томов
18ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.27, НТП - лозе с площ 549 кв.м.660.00123.50670.00670.00Пламен Томов
19ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.26, НТП - лозе с площ 564 кв.м.670.00126.90680.00680.00Стефан Димитров
20ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.4, НТП - нива с площ 509 кв.м.610.0062.40620.00620.00Вейсал Ибрям
21ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.5, НТП - нива с площ 444 кв.м.530.0054.40540.00540.00Вейсал Ибрям
22ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.6, НТП - нива с площ 567 кв.м.680.0069.50690.00690.00Вейсал Ибрям
23ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.7, НТП - нива с площ 543 кв.м.650.0056.50660.00660.00Вейсал Ибрям
24ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.8, НТП - нива с площ 407 кв.м.480.0049.90490.00490.00Вейсал Ибрям
25ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.9, НТП - нива с площ 640 кв.м.630.0064.30640.00640.00Вейсал Ибрям
26ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.10, НТП - лозе с площ 568 кв.м.680.00127.80690.00690.00Вейсал Ибрям
27ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.11, НТП - нива с площ 568 кв.м.680.0069.60690.00690.00Вейсал Ибрям
28ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.12, НТП - нива с площ 454 кв.м.540.0055.60550.00550.00Вейсал Ибрям
29ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.13, НТП - нива с площ 590 кв.м.700.0072.30710.00710.00Вейсал Ибрям
30ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.14, НТП - лозе с площ 915 кв.м.1080.00205.901090.001090.00Вейсал Ибрям
31ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.31, НТП - лозе с площ 579 кв.м.690.00130.30700.00700.00Вейсал Ибрям
32ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.33, НТП - лозе с площ 635 кв.м.750.00142.90760.00760.00Вейсал Ибрям
33ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.35, НТП - лозе с площ 693 кв.м.820.00155.90830.00830.00Вейсал Ибрям
34ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.37, НТП - лозе с площ 541 кв.м.650.00121.70660.00660.00Вейсал Ибрям
35ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.31, НТП - нива с площ 690 кв.м.820.0084.50830.00830.00Вейсал Ибрям
36ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.43, НТП - лозе с площ 841 кв.м.990.00189.201000.001000.00Вейсал Ибрям
37ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.44, НТП - лозе с площ 826 кв.м.980.00185.90990.00990.00Вейсал Ибрям
38ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.45, НТП - лозе с площ 1137 кв.м.1350.00255.801360.001360.00Вейсал Ибрям
39ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.590, НТП - нива с площ 433 кв.м.510.0053.00520.00520.00Вейсал Ибрям
40ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.591, НТП - лозе с площ 585 кв.м.700.00131.60710.00710.00Вейсал Ибрям
41ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.28, НТП - нива с площ 582 кв.м.690.0071.30700.00700.00Юсуф Адем
42ПродажбаТъргс. Беловец, УПИ №IV-Вторични суровини от кв.76 с площ 1307 кв.м.4900.004889.505950.005950.00Стефан Димитров
43ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000385 - нива с площ 18,340 дка19318.003100.4019353.0029028.00Лютфи Дахилов
44ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000384 - нива с площ 18,342 дка19318.003100.7019353.0027093.00Лютфи Дахилов
45ПродажбаТъргс. Тертер, имот 406027 - нива с площ 4,264 дка4270.00626.804305.004305.00Джошкун Шакиров
46ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 433002 - нива с площ 19,508 дка19552.002294.1019587.0025461.00Джошкун Шакиров
47ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 419005 - нива с площ 22,621 дка22672.003325.3022707.0040867.00Джошкун Шакиров
48ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000386 - нива с площ 18,340 дка19318.003100.4019353.0032898.00Кенан Сюлейман
49ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000389 - нива с площ 20,000 дка21064.003381.0021099.0027426.00Ерсин Ахмед
50ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 222060 - нива с площ 13,000 дка14702.001883.7014737.0016210.00Радослав Ангелов
51ПродажбаТъргс. Божурово, имот 324005 - нива с площ 5,900 дка6443.00910.706478.0010360.00Радослав Ангелов
52ПродажбаТъргс. Тертер, имот 419004 - нива с площ 11,000 дка11005.001293.6011040.0015456.00Радослав Ангелов
53ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.375.6, НТП - нива с площ 16,976 дка18086.001830.0018121.0019933.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
54ПродажбаТъргс. Савин, имот 301012 - нива с площ 13,350 дка14311.001570.0014346.0015780.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
55ПродажбаТъргс. Савин, имот 321028 - нива с площ 24,774 дка26372.003036.6026407.0034407.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
56ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000388 - нива с площ 20,000 дка21064.003381.0021099.0033573.00Петър Николов
57ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000387 - нива с площ 18,340 дка19318.003100.4019353.0029028.00Петър Николов
58ПродажбаТъргс. Сеслав, имот 000107 - изгр. торище с площ 18,730 дка18776.005815.7018811.0018811.00Сунай Али
59ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 312002 - нива с площ 50,000 дка50114.007350.0050149.0060177.00Любен Драгнев
60ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 222059 - нива с площ 13,000 дка14702.001883.7014737.0016210.00Любен Драгнев
61ПродажбаТъргс. Тертер, имот 450010 - нива с площ 19,999 дка17902.001700.9017937.0023316.00Любен Драгнев
62ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 432004 - нива с площ 25,432 дка25488.002990.8025523.0033179.00Любен Драгнев
63ПродажбаТъргс. Задруга, имот 219004 - нива с площ 9,813 дка9985.001417.4010020.0012024.00Любен Драгнев
64ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 415009 - нива с площ 30,301 дка30286.004271.0030321.0042449.00Любен Драгнев
65ПродажбаТъргс. Задруга, имот 234014 - нива с площ 5,298 дка5762.00817.705797.005797.00"Сортови семена" ЕАД гр. Разград
66ПродажбаТъргс. Горичево, имот 215001 - нива с площ 48,923 дка47898.008270.4047933.0062312.00"Сортови семена" ЕАД гр. Разград
67ПродажбаТъргс. Задруга, имот 211003 - нива с площ 12,595 дка13724.002129.2013759.0016509.00"Сортови семена" ЕАД гр. Разград
68ПродажбаТъргс. Каменово, имот 35897.50.18 - нива с площ 1,190 дка1218.00139.901253.001253.00"Сортови семена" ЕАД гр. Разград
69ПродажбаТъргс. Тертер, имот 411035 - нива с площ 13,060 дка13069.001516.3013104.0017034.00ЕТ "Меро-Муртаза Салтък" с. Мъдрево
70ПродажбаТъргс. Тертер, имот 410017 - нива с площ 16,034 дка14356.001168.9014391.0020147.00ЕТ "Меро-Муртаза Салтък" с. Мъдрево
71ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 243006 - нива с площ 22,800 дка25878.003351.6025913.0031095.00"Паоли" ЕООД гр. Русе
72ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000390 - нива с площ 20,000 дка21064.003381.0021099.0035862.00Ростислав Борисов
73ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 380001 - нива с площ 18,855 дка18927.002494.5018962.0026546.00ЕТ "Бисенер-Калъч-Юзджан Хасан" с. Бисерци
74ПродажбаТъргс. Задруга, имот 213004 - нива с площ 8,383 дка9114.001293.909149.0016461.00ЕТ "Бисенер-Калъч-Юзджан Хасан" с. Бисерци
75ПродажбаТъргс. Тертер, имот 460002 - нива с площ 15,578 дка15457.002110.0015492.0020139.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
76ПродажбаТъргс. Тертер, имот 404004 - нива с площ 25,000 дка22381.001822.5022416.0031380.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
77ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.115, НТП - лозе с площ 0,632 дка520.00142.20530.00530.00Ивайло Терзиев
78ПродажбаРешение на ОбСс. Мъдрево, УПИ V-426, кв. 27 с площ 1033 кв.м.1570.004219.805063.765063.76Исмаил Мюслюм
79ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, имот 40422.505.174 с площ 623 кв.м.3990.003523.104497.004497.00Ниязи Адемов
80ПродажбаТъргс. Тертер, УПИ XVI-50, кв. 8 с площ 1283 кв.м.2590.002678.903299.003299.00Никола Николов
81ПродажбаТъргс. Севар, имот с ид. 65886.405.90 - НТП - широколистна гора с площ 5,261 дка6705.00889.406915.006915.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
82ПродажбаТъргс. Бисерци, УПИ IX-426, кв. 40 с площ 776 кв.м.4710.004388.305736.005736.00Сонер Фейзи
83ПродажбаТъргс. Савин, имот с ид. 65022.346.138 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1160.00154.401370.001370.00Ергин Еминов
84ПродажбаТърггр. Кубрат, имот с ид. 40422.294.937 - НТП - широколистна гора с площ 3,471 дка9905.00561.3010115.0010115.00Ангел Михайлов
85ПродажбаТъргс. Бисерци, УПИ VIII-426, кв. 40 с площ 798 кв.м.3750.004927.705914.005914.00Сонер Фейзи
86ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат - трафопост с ид. 40422.270.162.1 с площ 35 кв.м. с. Бисерци - трафопост в УПИ XXI, кв. 61 с площ 51 кв.м.18540.003298.5018540.0018540.00"Електро-разпределение Север" АД гр. Варна

 

 

Вид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеМестонахождениеПазарна ценаДанъчна оценкаПриета оценка от ОбСКрайна цена по сделкаСтрана по сделката
1ЗамянаРешение на ОбС332 кв.м. от имот с ид.505.2191 в гр. Кубрат, срещу 332 кв.м. от имот с ид.505.3120 отредени за улица5223.223437.195223.225223.22"ММ Петролиум" ЕООД гр. Кубрат
2ПродажбаРешение на ОбС419 кв.м., представляващ част от имот 000313 - местен път2060.00700.502472.002472.00Али Сюлейман
3ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 204003, НТП - нива с площ 38,830 дка40975.004566.4041010.0045111.00Любен Драгнев
4ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 222009, НТП - нива с площ 47,182 дка49394.005782.2049429.0054371.00Любен Драгнев
5ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.369.1, НТП - нива с площ 89721 кв.м.90616.007913.4090651.0099716.00"Сортови семена" ЕАД гр. Разград
6ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.392.23, НТП - нива с площ 6701 кв.м.7287.001083.607322.008054.00"Сортови семена" ЕАД гр. Разград
7ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.392.16, НТП - нива с площ 6740 кв.м.7328.00990.807363.008099.00"Сортови семена" ЕАД гр. Разград
8ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.380.30, НТП - нива с площ 6702 кв.м.7289.001083.407324.008056.00"Сортови семена" ЕАД гр. Разград
9ПродажбаТъргс. Горичево, имот 223005, НТП - нива с площ 14,999 дка14655.001984.4014690.0016159.00"Сортови семена" ЕАД гр. Разград
10ПродажбаТъргс. Точилари, имот 101049, НТП - нива с площ 27,372 дка26959.003218.9026994.0026994.00"Сортови семена" ЕАД гр. Разград
11ПродажбаТъргс. Горичево, имот 225003, НТП - нива с площ 12,401 дка12116.001731.8012151.0013366.00Мартин Ангелов
12ПродажбаТъргс. Горичево, имот 246001, НТП - нива с площ 79,890 дка78065.0012331.0078100.00148390.00Билял Ахмед
13ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200004, НТП - нива с площ 20,000 дка18408.002904.0018443.0040571.00Билял Ахмед
14ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 250002, НТП - нива с площ 39,670 дка41863.006123.1041898.0046087.00"Къров Агро" ЕООД гр. Русе
15ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 222084, НТП - нива с площ 24,723 дка25975.002712.8026010.0028611.00"Къров Агро" ЕООД гр. Русе
16ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 232039, НТП - нива с площ 15,577 дка16441.001831.9016476.0018123.00"Къров Агро" ЕООД гр. Русе
17ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 374001, НТП - нива с площ 15,212 дка14577.002012.5014612.0014612.00"Къров Агро" ЕООД гр. Русе
18ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542032 - НТП - широколистна гора с площ 1,827 дка2582.00335.702876.002876.00Талип Ислям
19ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 421009, НТП - нива с площ 30,326 дка29056.004457.9029091.0029091.00Айдън Велиев
20ПродажбаТъргс. Божурово, имот 326019, НТП - нива с площ 135,713 дка142637.0018382.30142672.00142672.00Айдън Велиев
21ПродажбаТъргс. Горичево, имот 223011, НТП - нива с площ 25,460 дка24671.002973.1024706.0027176.00Айдън Велиев
22ПродажбаТъргс. Горичево, имот 231003, НТП - нива с площ 25,460 дка29314.003969.0029349.0032283.00Айдън Велиев
23ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.375.32, НТП - нива с площ 20,662 дка20988.002227.4021023.0023125.00Айдън Велиев
24ПродажбаРешение на ОбСс. Мъдрево, УПИ №VI-454 от кв.28 с площ 863 кв.м.3500.003228.504000.204000.20Шехнур Сали
25ПродажбаРешение на ОбСс. Мъдрево, УПИ №IV-425 от кв.27 с площ 981 кв.м.4420.004091.805010.815010.81Хасан Ибрямов
26ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000398 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка2792.00161.703002.003002.00Светлозар Станчев
27ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000399 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка2962.00161.703172.003172.00Светлозар Станчев
28ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000478 - НТП - широколистна гора с площ 0,955 дка1355.00140.401565.001565.00Тезджан Хюсеинов
29ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000482 - НТП - широколистна гора с площ 1,083 дка1897.00159.202107.002107.00Кенан Сюлейман
30ПродажбаТъргс. Каменово, имот 501.249 - с площ 7,115 дка и построена в него сграда - общежитие50000.0026110.0052502.0052502.00"Сортови семена" АД гр. Разград

 

 

Вид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеМестонахождениеПазарна ценаДанъчна оценкаПриета оценка от ОбСКрайна цена по сделкаСтрана по сделката
1ПродажбаТъргс. Божурово, имот 350002 - НТП - широколистна гора с площ 0,600 дка561.00101.40661.008000.00"БТК" ЕАД гр. София
2ПродажбаРешение на ОбСс. Беловец, УПИ №VI-596 от кв.76 с площ 915 кв.м.3770.003737.804368.004368.00Айдън Мустафов
3ПродажбаРешение на ОбСс. Мъдрево, УПИ №IX-430 от кв.27 с площ 997 кв.м.4090.004072.704693.004693.00Вежен Ангелов
4ПродажбаРешение на ОбСс. Бисерци, УПИ №II общ. от кв.62 с площ 696 кв.м.2880.002843.203296.003296.00Шерефидин Хасанов
5ПродажбаТъргс. Савин, имот 000137 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1113.00154.401569.001570.00Рейхан Расим
6ПродажбаТъргс. Беловец, УПИ №XII-596 от кв.76 с площ 551 кв.м.2130.002061.302556.002600.00Айдън Мустафов
7ПродажбаТъргс. Бисерци, незастр. УПИ №XIII от кв.62 с площ 789 кв.м.3050.002951.603660.003800.00Рафи Османов
8ПродажбаТъргс. Бисерци, незастр. УПИ №XIV от кв.62 с площ 742 кв.м.2880.002775.803456.003800.00Рафи Османов
9ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.287.67, НТП - нива с площ 4,385 дка3536.00709.103536.005810.00"Сортови семена" ЕАД гр. Кубрат
10ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.285.23, НТП - нива с площ 7,919 дка6388.001455.106388.0010500.00"Сортови семена" ЕАД гр. Кубрат
11ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.221.10, НТП - нива с площ 9,622 дка7761.001555.907761.0012750.00"Сортови семена" ЕАД гр. Кубрат
12ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.214.1, НТП - нива с площ 7,100 дка5691.001148.105691.009408.00"Сортови семена" ЕАД гр. Кубрат
13ПродажбаТъргс. Божурово, незастр. УПИ №III-243 от кв.10 с площ 1895 кв.м.3680.003592.904416.004417.00Мюрсел Мюрсел
14ПродажбаТъргс. Мъдрево, незастр. УПИ №XVII-419 от кв.27 с площ 739 кв.м.2680.002510.403216.003220.00Вежен Ангелов
15ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 222008, НТП - нива с площ 30,571 дка25060.003746.5025060.0047140.00Любен Драгнев
16ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 202014, НТП - нива с площ 16,000 дка13613.001881.6013613.0024592.00Любен Драгнев
17ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 222030, НТП - нива с площ 25,888 дка21223.003506.5021223.0039867.00Любен Драгнев
18ПродажбаТъргс. Божурово, имот 326017, НТП - нива с площ 21,396 дка16926.002208.1016926.0028742.00Любен Драгнев
19ПродажбаТъргс. Тертер, имот 440024, НТП - нива с площ 12,480 дка10458.001467.6010458.0017609.00Любен Драгнев
20ПродажбаТъргс. Тертер, имот 428010, НТП - нива с площ 11,600 дка9724.001534.709724.0016367.00Любен Драгнев
21ПродажбаТъргс. Горичево, имот 233017, НТП - нива с площ 20,000 дка15631.002646.0015631.0028742.00Любен Драгнев
22ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 385005, НТП - нива с площ 19,228 дка13026.001926.0013026.0026957.00Любен Драгнев
23ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 376010, НТП - нива с площ 17,700 дка12883.002732.0012883.0025437.00Любен Драгнев
24ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 438003, НТП - нива с площ 19,103 дка14055.002246.5014055.0027451.00Любен Драгнев
25ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 232016, НТП - нива с площ 19,827 дка16615.002331.7016615.0028100.00"Паоли" ЕООД гр. Русе
26ПродажбаТъргс. Горичево, имот 141006, НТП - нива с площ 14,319 дка11191.001683.9011191.0013680.00"Сортови семена - 98" АД гр. Разград
27ПродажбаТъргс. Горичево, имот 255003, НТП - нива с площ 15,897 дка12406.002088.5012406.0015182.00"Сортови семена - 98" АД гр. Разград
28ПродажбаТъргс. Савин, имот 311026, НТП - нива с площ 18,000 дка15081.002116.8015081.0016380.00"Сортови семена - 98" АД гр. Разград
29ПродажбаТъргс. Савин, имот 339007, НТП - нива с площ 19,031 дка15946.002937.4015946.0017320.00"Сортови семена - 98" АД гр. Разград
30ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.270.8, НТП - нива с площ 3,001 дка2423.00551.402423.002700.00"Сортови семена - 98" АД гр. Разград
31ПродажбаТъргс. Звънарци, незастр. УПИ №II-Клуб от кв.151370.001279.801644.002010.00Мария Друмева
32ПродажбаТъргс. Точилари, имот 019025 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1040.00154.401334.001335.00Ахмед Ахмед
33ОПСРешение на ОбСс. Сеслав, пристройки от 16 кв.м. към имот с №111 от кв.28219.50154.50264.00264.00Севнур Юмер
34ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542006 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1909.00183.802203.002250.00Исмаил Исмаилов
35ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542007 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1948.00183.802242.002500.00Исмаил Исмаилов
36ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542008 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1895.00183.802189.002250.00Исмаил Исмаилов
37ПродажбаТъргс. Брестовене, имот 126011 - НТП - широколистна гора с площ 4,937 дка9306.00653.209600.009600.00Рашид Узунов
38ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542010 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1857.00183.802151.003000.00Ерджан Османов
39ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542011 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1829.00183.802123.002800.00Ерджан Османов
40ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542012 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1930.00183.802224.002224.00Ерджан Османов
41ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542013 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1833.00183.802127.002127.00Ерджан Османов
42ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542014 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1857.00183.802151.002151.00Ерджан Османов
43ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542015 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1851.00183.802145.002145.00Ерджан Османов
44ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542016 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1760.00183.802054.002054.00Ерджан Османов
45ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542017 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1792.00183.802086.002086.00Ерджан Османов
46ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542018 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1784.00183.802078.002078.00Ерджан Османов
47ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542019 - НТП - широколистна гора с площ 1,000 дка1860.00183.802154.002160.00Ерди Хайриев

 

 

Вид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеМестонахождениеПазарна ценаДанъчна оценкаПриета оценка от ОбСКрайна цена по сделкаСтрана по сделката
1ПродажбаРешение на ОбСс. Савин, ПИ №152 от кв.18 с площ 1035 кв.м.1940.001863.002328.002328.00Иван Иванов, Виктория Великова
2ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, имот 40422.505.1637 - площ 387 кв.м.2900.002389.703155.003155.00Йордан Неделчев
3ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, имот 40422.613.42 - площ 424 кв.м.820.0051.90820.00820.00Лидка Бойчева
4ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.290.13 - площ 10,424 дка8754.001532.308754.008754.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
5ПродажбаТъргс. Савин, имот 315011 - НТП - нива с площ 10,000 дка7761.00891.707761.007761.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
6ПродажбаТъргс. Савин, имот 303015 - НТП - нива с площ 10,000 дка7499.00787.107499.007499.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
7ПродажбаТъргс. Савин, имот 315010 - НТП - нива с площ 9,998 дка8289.001156.108289.008289.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
8ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 422011 - нива с площ 9,100 дка7327.001173.907327.0011375.00ЕТ "Бисенер-Калъч-Юзджан Хасан" с. Бисерци
9ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 429028 - нива с площ 10,195 дка8394.001348.808394.0012745.00ЕТ "Бисенер-Калъч-Юзджан Хасан" с. Бисерци
10ПродажбаТъргс. Беловец, имот 250077 - нива с площ 2,533 дка1895.00333.701895.001895.00Шеной Вели
11ПродажбаТъргс. Беловец, имот 250076 - нива с площ 3,831 дка2926.00574.002926.002926.00Шеной Вели
12ПродажбаТъргс. Тертер, имот 434003 - нива с площ 7,011 дка5830.001030.605830.007177.00Халил Али
13ПродажбаТъргс. Задруга, имот 201004 - нива с площ 4,998 дка4131.00587.804131.005018.00Гюлстан Имамов
14ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 387009 - нива с площ 5,625 дка4395.00725.604395.006100.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
15ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 431014 - нива с площ 8,133 дка6697.00956.406697.009900.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
16ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 205056 - нива с площ 9,663 дка10370.001349.4010370.0010500.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
17ПродажбаТъргс. Тертер, имот 416003 - нива с площ 4,518 дка3755.00597.703755.005800.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
18ПродажбаТъргс. Тертер, имот 416007 - нива с площ 9,829 дка8173.001155.908173.0012500.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
19ПродажбаТъргс. Тертер, имот 417006 - нива с площ 2,632 дка2185.00348.202185.003400.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
20ПродажбаТъргс. Тертер, имот 417007 - нива с площ 2,673 дка2222.00353.602222.003400.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
21ПродажбаТъргс. Тертер, имот 417021 - нива с площ 5,731 дка4764.00674.004764.007300.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
22ПродажбаТъргс. Тертер, имот 419027 - нива с площ 3,666 дка2525.00237.602525.004700.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
23ПродажбаТъргс. Тертер, имот 419029 - нива с площ 3,666 дка2525.00207.902525.004700.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
24ПродажбаТъргс. Тертер, имот 430012 - нива с площ 10,003 дка8314.001176.408314.0012700.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
25ПродажбаТъргс. Тертер, имот 430015 - нива с площ 10,001 дка6885.00648.106885.0012700.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
26ПродажбаТъргс. Тертер, имот 430016 - нива с площ 10,000 дка8312.001176.008312.0012700.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
27ПродажбаТъргс. Тертер, имот 450026 - нива с площ 5,000 дка3440.00384.803440.006300.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
28ПродажбаТъргс. Тертер, имот 458022 - нива с площ 9,200 дка7184.001068.107184.0012000.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
29ПродажбаТъргс. Тертер, имот 460005 - нива с площ 7,356 дка6114.001243.506114.009600.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
30ПродажбаТъргс. Тертер, имот 465012 - нива с площ 5,401 дка4144.00521.004144.006900.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
31ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, имот 40422.613.37 - площ 0,292 дка - НТП за жив. ферма750.0098.60750.00750.00Душко Дончев
32ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, имот 40422.613.54 - площ 0,307 дка - НТП за жив. ферма790.00103.60790.00790.00Цветомир Цонев
33ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, имот 40422.613.57 - площ 1,580 дка - НТП за жив. ферма3420.00193.603420.003420.00Цветомир Цонев
34ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, 3 кв.м. от улица към имот 40422.505.300427.6015.6027.6027.60Бирол Неджибов
35ПродажбаТъргс. Точилари, ПИ №58 от кв.8, с площ 923 кв.м.2410.001927.202892.006000.00Халил Юсеинов
36ДарениеРешение на ОбСгр. Кубрат, самост. обект 40422.505.
3111.26.9 - за здравни и социални услуги
5676.305676.305676.305676.30Министерство на здраве-опазването
37ДарениеРешение на ОбСгр. Кубрат, самост. обект 40422.505.
3111.26.10 - за здравни и социални услуги
7085.307085.307085.307085.30Министерство на здраве-опазването
38ДарениеРешение на ОбСгр. Кубрат, самост. обект 40422.505.
3111.26.11 - за здравни и социални услуги
10582.5010582.5010582.5010582.50Министерство на здраве-опазването
39ДарениеРешение на ОбСгр. Кубрат, самост. обект 40422.505.
3111.26.12 - за здравни и социални услуги
5530.805530.805530.805530.80Министерство на здраве-опазването

 

 

Вид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеМестонахождениеПазарна ценаДанъчна оценкаПриета оценка от ОбСКрайна цена по сделкаСтрана по сделката
1ПродажбаТъргс. Тертер, имот 000019 - нива с площ 6,217 дка5050.00822.505050.005050.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
2ПродажбаТъргс. Тертер, имот 000025 - нива с площ 15,447 дка12710.002270.7012710.0013340.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
3ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 000159 - нива с площ 47,576 дка39100.006294.3039100.0039100.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
4ПродажбаТъргс. Беловец, имот 040013 - нива с площ 1,631 дка1370.00299.701370.001370.00Илкбин Юмер
5ПродажбаТъргс. Тертер, имот 406026 - нива с площ 4,652 дка3830.00683.803830.003830.00Хасан Чауш
6ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200329 - нива с площ 12,670 дка10290.001769.4010290.0010290.00Андрей Андреев
7ПродажбаТъргПолска култура с площ 0.430 дка, в имот номер 002007 - с. Беловец350.0079.00350.00350.00Бейзат Таккели
8ПродажбаТъргЛозе с площ 1.723 дка, в имот номер 242019 - с. Севар1450.00488.501450.001450.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
9ПродажбаТъргс. Севар, имот 331020 - нива с площ 17,000 дка14280.00488.5014280.0014280.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
10ПродажбаТъргс. Севар, имот 106271 - нива с площ 1,015 дка860.00186.50860.00860.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
11ПродажбаТъргс. Севар, имот 106270 - нива с площ 0,920 дка780.00169.10780.00780.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
12ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200033 - нива с площ 4,622 дка3660.00626.003660.004200.00Мирослав Славов
13ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200048 - нива с площ 2,290 дка1640.00194.801640.003080.00Мирослав Славов
14ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200214 - нива с площ 7,500 дка5970.001015.905970.008970.00Мирослав Славов
15ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200234 - нива с площ 4,853 дка3830.00640.503830.006110.00Мирослав Славов
16ПродажбаТъргс. Каменово, имот 35897.21.5 - нива с площ 4,649 дка3700.00569.503700.003700.00ЕТ "Шампион-Хюсеин Фейзулов" с. Равно
17ПродажбаТъргс. Каменово, имот 35897.11.14 - нива с площ 3,939 дка3500.00665.903500.003500.00ЕТ „Шампион - Хюсеин Фейзулов“ с. Равно
18ПродажбаТъргс. Задруга, имот 100129 - нива с площ 0,653 дка530.00110.40530.00530.00Нази Юсеин
19ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, имот 40422.505.2064 - площ 295 кв.м.2000.001706.602400.002400.00Ахмед Ахмед, Насве Ебазерова
20ПродажбаТъргс. Юпер, имот 000113 - др. неизп. нива с площ 1,048 дка530.00161.80530.00530.00Петър Петров
21ПродажбаТъргс. Тертер, имот 000026 - нива с площ 25,847 дка21010.003419.6021010.0022060.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
22ПродажбаТъргс. Тертер, имот 458001 - нива с площ 18,000 дка14100.002205.9014100.0014100.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
23ПродажбаТъргс. Савин, имот 000106 - нива с площ 3,873 дка3070.00524.603070.003070.00Венко Божанов
24ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200038 - нива с площ 2,284 дка1640.00194.301640.001640.00Добринка Филева
25ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200041 - нива с площ 2,313 дка1660.00215.501660.001660.00Добринка Филева
26ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200042 - нива с площ 1,954 дка1390.00166.201390.001390.00Добринка Филева
27ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200027 - нива с площ 2,066 дка1640.00279.801640.001640.00Петко Петков
28ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200028 - нива с площ 2,173 дка1640.00244.001640.001640.00Петко Петков
29ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200029 - нива с площ 2,426 дка1740.00206.301740.001740.00Петко Петков
30ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200030 - нива с площ 2,253 дка1780.00304.901780.001780.00Петко Петков
31ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200035 - нива с площ 2,173 дка1560.00185.201560.001560.00Петко Петков
32ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200036 - нива с площ 1,989 дка1430.00169.201430.001430.00Петко Петков
33ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200002 - нива с площ 4,987 дка3970.00739.803970.003970.00Андрей Андреев
34ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200032 - нива с площ 4,108 дка3270.00556.403270.003270.00Андрей Андреев
35ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200039 - нива с площ 2,101 дка1510.00178.701510.001510.00Андрей Андреев
36ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200040 - нива с площ 1,897 дка1370.00176.801370.001370.00Андрей Андреев
37ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200043 - нива с площ 2,208 дка1580.00187.801580.002220.00Андрей Андреев
38ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200044 - нива с площ 2,266 дка1620.00211.101620.002020.00Андрей Андреев
39ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200047 - нива с площ 2,512 дка1800.00234.001800.003420.00Андрей Андреев
40ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200049 - нива с площ 1,995 дка1430.00185.801430.001430.00Андрей Андреев
41ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200050 - нива с площ 1,029 дка740.0095.90740.00740.00Андрей Андреев
42ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200199 - нива с площ 2,093 дка1640.00310.501640.001640.00Андрей Андреев
43ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200200 - нива с площ 1,375 дка1080.00186.201080.001080.00Андрей Андреев
44ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200223 - нива с площ 0,697 дка550.00103.40550.00550.00Андрей Андреев
45ПродажбаТъргс. Тертер, имот 450044 - нива с площ 3,916 дка2760.00333.102760.002760.00Андрей Андреев
46ПродажбаТъргс. Тертер, имот 450051 - нива с площ 6,500 дка4580.00552.804580.004580.00Андрей Андреев
47ПродажбаТъргс. Тертер, имот 451053 - нива с площ 3,981 дка2700.00338.602700.002700.00Андрей Андреев
48ПродажбаТъргс. Тертер, имот 461013 - нива с площ 5,929 дка4100.00384.204100.004100.00Андрей Андреев
49ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 000114 - нива с площ 22,529 дка18600.002980.6018600.0019530.00Салтък Сюлейман
50ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 000161 - нива с площ 7,338 дка6100.001240.506100.006100.00Салтък Сюлейман
51ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 000163 - нива с площ 11,154 дка8200.001039.008200.008200.00Салтък Сюлейман
52ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 000416 - нива с площ 273,249 дка191700.0036150.80191700.00191700.00Салтък Сюлейман
53ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200330 - нива с площ 100,862 дка81830.0015568.0081830.0085920.00Салтък Сюлейман
54ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200331 - нива с площ 36,387 дка29530.005081.4029530.0031000.00Салтък Сюлейман
55ПродажбаТъргс. Севар, имот 000159 - др. неизв. нива с площ 93,018 дка65700.0017092.1065700.0065700.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
56ПродажбаТъргЛозе с площ 0.475 дка, в имот номер 132185 - с. Севар290.0098.30290.00290.00Али Ахмедов
57ПродажбаТъргЛозе с площ 0.264 дка, в имот номер 132186 - с. Севар150.0054.60150.00150.00Али Ахмедов
58ПродажбаТъргЛозе с площ 0.162 дка, в имот номер 132187 - с. Севар90.0033.5090.0090.00Али Ахмедов
59ПродажбаТъргЛозе с площ 0.405 дка, в имот номер 132188 - с. Севар230.0083.80230.00230.00Али Ахмедов
60ПродажбаТъргЛозе с площ 1.285 дка, в имот номер 132189 - с. Севар960.00399.00960.00960.00Али Ахмедов
61ПродажбаТъргЛозе с площ 1.021 дка, в имот номер 132190 - с. Севар770.00317.00770.00770.00Али Ахмедов
62ПродажбаТъргЛозе с площ 1.873 дка, в имот номер 132191 - с. Севар1530.00632.101530.001530.00Али Ахмедов
63ПродажбаТъргЛозе с площ 1.401 дка, в имот номер 132192 - с. Севар920.00290.00920.00920.00Али Ахмедов
64ПродажбаТъргЛозе с площ 0.702 дка, в имот номер 132193 - с. Севар460.00155.30460.00460.00Али Ахмедов
65ПродажбаТъргЛозе с площ 1.586 дка, в имот номер 132194 - с. Севар1040.00328.301040.001040.00Али Ахмедов
66ПродажбаТъргЛозе с площ 0.933 дка, в имот номер 132195 - с. Севар610.00193.10610.00610.00Али Ахмедов
67ПродажбаТъргЛозе с площ 2.715 дка, в имот номер 132196 - с. Севар1880.00562.001880.001880.00Али Ахмедов
68ПродажбаТъргЛозе с площ 1.189 дка, в имот номер 132197 - с. Севар820.00246.10820.00820.00Али Ахмедов
69ПродажбаТъргЛозе с площ 1.120 дка, в имот номер 132198 - с. Севар770.00231.80770.00770.00Али Ахмедов
70ПродажбаТъргЛозе с площ 0.582 дка, в имот номер 132199 - с. Севар360.00120.50360.00360.00Али Ахмедов
71ПродажбаТъргЛозе с площ 0.367 дка, в имот номер 132200 - с. Севар230.0076.00230.00230.00Али Ахмедов
72ПродажбаТъргЛозе с площ 0.385 дка, в имот номер 132201 - с. Севар230.0079.70230.00230.00Али Ахмедов
73ПродажбаТъргЛозе с площ 0.230 дка, в имот номер 132202 - с. Севар140.0047.60140.00140.00Али Ахмедов
74ПродажбаТъргЛозе с площ 1.571 дка, в имот номер 132203 - с. Севар1020.00325.201020.001020.00Али Ахмедов
75ПродажбаТъргЛозе с площ 0.474 дка, в имот номер 132204 - с. Севар290.0098.10290.00290.00Али Ахмедов
76ПродажбаТъргЛозе с площ 0.393 дка, в имот номер 132205 - с. Севар240.0081.40240.00240.00Али Ахмедов
77ПродажбаТъргЛозе с площ 0.445 дка, в имот номер 132206 - с. Севар270.00100.10270.00270.00Али Ахмедов
78ПродажбаТъргЛозе с площ 0.412 дка, в имот номер 132207 - с. Севар250.0085.30250.00250.00Али Ахмедов
79ПродажбаТъргЛозе с площ 0.419 дка, в имот номер 132208 - с. Севар260.0086.70260.00260.00Али Ахмедов
80ПродажбаТъргЛозе с площ 0.360 дка, в имот номер 132209 - с. Севар220.0074.50220.00220.00Али Ахмедов
81ПродажбаТъргЛозе с площ 0.664 дка, в имот номер 132210 - с. Севар410.00137.40410.00410.00Али Ахмедов
82ПродажбаТъргЛозе с площ 0.698 дка, в имот номер 132211 - с. Севар430.00144.50430.00430.00Али Ахмедов
83ПродажбаТъргЛозе с площ 0.523 дка, в имот номер 132212 - с. Севар320.00108.30320.00320.00Али Ахмедов
84ПродажбаТъргЛозе с площ 1.493 дка, в имот номер 132213 - с. Севар980.00309.10980.00980.00Али Ахмедов
85ПродажбаТъргЛозе с площ 0.848 дка, в имот номер 132214 - с. Севар550.00175.50550.00550.00Али Ахмедов
86ПродажбаТъргЛозе с площ 0.312 дка, в имот номер 132215 - с. Севар200.0064.60200.00200.00Али Ахмедов
87ПродажбаТъргЛозе с площ 0.164 дка, в имот номер 132216 - с. Севар100.0033.90100.00100.00Али Ахмедов
88ПродажбаТъргЛозе с площ 0.335 дка, в имот номер 132217 - с. Севар210.0069.30210.00210.00Али Ахмедов
89ПродажбаТъргЛозе с площ 0.689 дка, в имот номер 132218 - с. Севар430.00142.60430.00430.00Али Ахмедов
90ПродажбаТъргЛозе с площ 1.201 дка, в имот номер 132219 - с. Севар780.00248.60780.00780.00Али Ахмедов
91ПродажбаТъргЛозе с площ 0.918 дка, в имот номер 132220 - с. Севар600.00190.00600.00600.00Али Ахмедов
92ПродажбаТъргЛозе с площ 0.262 дка, в имот номер 132221 - с. Севар150.0054.20150.00150.00Али Ахмедов
93ПродажбаТъргЛозе с площ 0.252 дка, в имот номер 132222 - с. Севар150.0052.20150.00150.00Али Ахмедов
94ПродажбаТъргЛозе с площ 1.167 дка, в имот номер 132223 - с. Севар760.00241.60760.00760.00Али Ахмедов
95ПродажбаТъргЛозе с площ 0.498 дка, в имот номер 132224 - с. Севар310.00103.10310.00310.00Али Ахмедов
96ПродажбаТъргЛозе с площ 0.507 дка, в имот номер 132225 - с. Севар310.00104.90310.00310.00Али Ахмедов
97ПродажбаТъргЛозе с площ 0.989 дка, в имот номер 132226 - с. Севар650.00204.70650.00650.00Али Ахмедов
98ПродажбаТъргЛозе с площ 0.426 дка, в имот номер 132227 - с. Севар250.0088.20250.00250.00Али Ахмедов
99ПродажбаТъргЛозе с площ 0.560 дка, в имот номер 132228 - с. Севар320.00115.90320.00320.00Али Ахмедов
100ПродажбаТъргЛозе с площ 0.381 дка, в имот номер 132229 - с. Севар220.0078.90220.00220.00Али Ахмедов
101ПродажбаТъргЛозе с площ 1.538 дка, в имот номер 132230 - с. Севар1060.00318.401060.001060.00Али Ахмедов
102ПродажбаТъргЛозе с площ 1.267 дка, в имот номер 132231 - с. Севар880.00262.30880.00880.00Али Ахмедов
103ПродажбаТъргЛозе с площ 0.811 дка, в имот номер 132232 - с. Севар530.00167.90530.00530.00Али Ахмедов
104ПродажбаТъргЛозе с площ 0.725 дка, в имот номер 132233 - с. Севар470.00150.10470.00470.00Али Ахмедов
105ПродажбаТъргЛозе с площ 0.463 дка, в имот номер 132234 - с. Севар290.0095.80290.00290.00Али Ахмедов
106ПродажбаТъргс. Беловец, имот 010034 - електропровод с площ 0,132 дка4440.00608.204866.004866.00Меджнун Юмвр
107ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000421 - широколистна гора с площ 1,000 дка2407.00161.702787.002787.00Мехмед Мутиш
108ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000423 - широколистна гора с площ 2,000 дка4302.00323.404682.004682.00Нурджихан Арифова - Мехмед
109ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000420 - широколистна гора с площ 1,000 дка2412.00161.702792.002792.00Хатидже Бозук
110ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000425 - широколистна гора с площ 1,592 дка3554.00257.403934.003934.00Райме Сабри
111ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000424 - широколистна гора с площ 1,751 дка3588.00283.103968.003968.00Мюбеджил Мъстънова
112ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000422 - широколистна гора с площ 2,000 дка4561.00323.404941.004941.00Пеню Пенев
113ПродажбаТъргЛозе с площ 0.845 дка, в имот номер 327027 - с. Савин600.00216.70600.00600.00Танжу Шюкри
114ПродажбаТъргЛозе с площ 1.062 дка, в имот номер 327047 - с. Савин800.00272.40800.00800.00Танжу Шюкри
115ПродажбаТъргЛозе с площ 1.434 дка, в имот номер 327061 - с. Савин1000.00367.801000.001000.00Танжу Шюкри
116ПродажбаТъргЛозе с площ 1.407 дка, в имот номер 327063 - с. Савин1000.00360.901000.001000.00Танжу Шюкри
117ПродажбаТъргЛозе с площ 2.959 дка, в имот номер 327064 - с. Савин2000.00759.002000.002000.00Танжу Шюкри
118ПродажбаТъргс. Тертер, имот 000312 - др. неизп. нива с площ 8,055 дка6400.001091.006400.006400.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
119ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 000164 - др. неизп. нива с площ 81,323 дка56300.0013747.7056300.0056300.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
120ПродажбаТъргЛозе с площ 9.227 дка, в имот номер 670001 - с. Мъдрево5900.002242.205900.005900.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
121ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 327001 - нива с площ 4,238 дка2900.00560.702900.002900.00Халил Кобак
122ПродажбаТъргЛозе с площ 5.001 дка, в имот номер 364024 - с. Мъдрево3300.001203.803300.004290.00Миннет Бакъ
123ПродажбаТъргЛозе с площ 2.461 дка, в имот номер 364171 - с. Мъдрево1600.00697.701600.001600.00Нургюл Ялама
124ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 000026 - нива с площ 63,288 дка54610.0010233.7054610.0054610.00ЕТ "Бисенер-Калъч-Юзджан Хасан" с. Бисерци
125ПродажбаТъргс. Севар, имот 103419 - нива с площ 2,209 дка1840.00405.901840.001840.00Зейнал Меддин
126ПродажбаТъргс. Севар, имот 103423 - нива с площ 1,182 дка1000.00217.201000.001000.00Зейнал Меддин
127ПродажбаТъргс. Медовене, имот 300011 - нива с площ 1,290 дка1060.00223.601060.001060.00Айдън Хасан
128ПродажбаТъргс. Сеслав, имот 000034 - нива с площ 11,668 дка7400.001580.407400.007400.00"Кър и синове" ООД с. Сеслав
129ПродажбаТъргс. Божурово, имот 000014 - нива с площ 4,346 дка2900.00621.302900.002900.00Емилия Димитрова
130ПродажбаТъргс. Севар, имот 107185 - нива с площ 3,544 дка3010.00651.203010.003010.00Гюнер Дедева
131ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000417 - широколистна гора с площ 5,000 дка10999.00808.5011379.00113798.00Ерсин Ахмед
132ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000418 - широколистна гора с площ 5,000 дка11914.00808.5012321.0012321.00Шинаси Ахмед
133ПродажбаТъргс. Звънарци, УПИ XI-360, кв. 18 с площ 965 кв.м.2050.002014.902460.002460.00Стефан Илиев
134ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.305.5 - нива с площ 0,739 дка630.00139.00630.00630.00Александър Атанасов
135ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.305.9 - нива с площ 0,810 дка700.00148.70700.00700.00Александър Атанасов
136ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.248.12 - нива с площ 7,100 дка6080.001304.306080.006080.00Алкин Неби
137ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.248.13 - нива с площ 1,808 дка1550.00332.201550.001550.00Алкин Неби
138ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.305.6 - нива с площ 0,889 дка760.00163.40760.00760.00Биляна Атанасова
139ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.305.7 - нива с площ 1,277 дка1100.00234.501100.001100.00Биляна Атанасова
140ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.305.8 - нива с площ 0,871 дка740.00160.00740.00740.00Биляна Атанасова
141ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.18.410 - нива с площ 1,143 дка980.00243.60980.00980.00Зюлкюф Яшаров
142ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.140 - нива с площ 1,222 дка860.00275.00860.00860.00Митко Неделчев
143ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.141 - нива с площ 1,088 дка880.00244.80880.00880.00Митко Неделчев
144ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.142 - нива с площ 0,593 дка470.00133.40470.00470.00Митко Неделчев
145ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.143 - нива с площ 1,400 дка1130.00315.001130.001130.00Митко Неделчев
146ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.100.791 - нива с площ 113,364 дка99430.0020830.6099430.0099430.00"Сортови семена" ЕАД гр. Кубрат
147ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.100.792 - нива с площ 18,530 дка16260.003404.9016260.0016260.00"Сортови семена" ЕАД гр. Кубрат
148ДарениеРешение на ОбСс. Брестовене, общ. Завет, имот 132001 - НТП-гора с площ 291,986 дка646081.0053652.40817560.80817560.80В и К "Меден кладенец" гр. Кубрат
149ДарениеРешение на ОбСс. Брестовене, общ. Завет, имот 1310031 - НТП-гора с площ 40,000 дка75460.005880.00112000.00112000.00В и К "Меден кладенец" гр. Кубрат
150ПродажбаТъргс. Севар, имот 106274 - нива с площ 4,619 дка4030.00848.704030.004030.00Ибрям Велиев
151ПродажбаЗаповед на кметагр. Кубрат, 11 кв.м. от улица, прид. към имот 40422.505.1354100.8063.600.00100.80Николай Неделчев
152ПродажбаРешение на ОбСс. Сеслав, УПИ III-427, кв. 38 с площ 1600 кв.м.3850.003340.804524.004524.00Тодор и Радка Тодорови
153ПродажбаТъргПолска култура с площ 2.643 дка, в имот номер 008024 - с. Равно1720.00358.001720.002494.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
154ПродажбаТъргПолска култура с площ 0.292 дка, в имот номер 013004 - с. Равно200.0045.10200.00200.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
155ПродажбаТъргПолска култура с площ 0.783 дка, в имот номер 015012 - с. Равно530.0072.90530.00530.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
156ПродажбаТъргПолска култура с площ 7.239 дка, в имот номер 015188 - с. Равно4730.00874.104730.007574.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
157ПродажбаТъргПолска култура с площ 3.663 дка, в имот номер 019008 - с. Равно200.0034.20200.00200.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
158ПродажбаТъргПолска култура с площ 2.388 дка, в имот номер 020004 - с. Равно1580.00403.701580.002212.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
159ПродажбаТъргПолска култура с площ 20.786 дка, в имот номер 045030 - с. Равно13730.002750.0013730.0024035.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
160ПродажбаТъргПолска култура с площ 0.909 дка, в имот номер 045036 - с. Равно570.00106.90570.00860.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
161ПродажбаТъргПолска култура с площ 6.948 дка, в имот номер 800021 - с. Равно4540.001174.604540.008172.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
162ПродажбаТъргПолска култура с площ 0.713 дка, в имот номер 800022 - с. Равно470.00120.50470.00686.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
163ПродажбаТъргПолска култура с площ 3.599 дка, в имот номер 801028 - с. Равно2350.00555.502350.003412.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
164ПродажбаТъргПолска култура с площ 4.450 дка, в имот номер 801033 - с. Равно2910.00752.302910.002910.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
165ПродажбаТъргПолска култура с площ 12.379 дка, в имот номер 802035 - с. Равно8310.002092.708310.0018294.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
166ПродажбаТъргПолска култура с площ 5.436 дка, в имот номер 802036 - с. Равно3600.00919.003600.003600.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
167ПродажбаТъргПолска култура с площ 1.151 дка, в имот номер 803040 - с. Равно760.00194.60760.001102.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
168ПродажбаТъргПолска култура с площ 0.046 дка, в имот номер 805047 - с. Равно22.005.2022.0023.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
169ПродажбаТъргПолска култура с площ 0.621 дка, в имот номер 805048 - с. Равно390.0094.50390.00390.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
170ПродажбаТъргПолска култура с площ 0.471 дка, в имот номер 805049 - с. Равно290.0079.60290.00290.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
171ПродажбаТъргПолска култура с площ 0.573 дка, в имот номер 806120 - с. Равно350.0088.40350.00350.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
172ПродажбаТъргПолска култура с площ 1.388 дка, в имот номер 806121 - с. Равно900.00214.20900.001305.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
173ПродажбаТъргПолска култура с площ 4.602 дка, в имот номер 806122 - с. Равно3010.00710.303010.006181.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
174ПродажбаТъргПолска култура с площ 2.387 дка, в имот номер 807123 - с. Равно1560.00403.501560.002262.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
175ПродажбаТъргПолска култура с площ 2.084 дка, в имот номер 807124 - с. Равно1370.00321.701370.001922.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
176ПродажбаТъргПолска култура с площ 2.831 дка, в имот номер 808128 - с. Равно1860.00437.001860.002697.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
177ПродажбаТъргПолска култура с площ 3.167 дка, в имот номер 809155 - с. Равно2070.00535.402070.003006.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
178ПродажбаТъргПолска култура с площ 2.555 дка, в имот номер 809158 - с. Равно1660.00431.901660.001660.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
179ПродажбаТъргПолска култура с площ 0.953 дка, в имот номер 812231 - с. Равно630.00161.10630.00630.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
180ПродажбаТъргПолска култура с площ 20.000 дка, в имот номер 812233 - с. Равно13420.003675.0013420.0028853.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
181ПродажбаТъргПолска култура с площ 5.437 дка, в имот номер 814210 - с. Равно3460.00806.603460.005017.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
182ПродажбаТъргПолска култура с площ 0.332 дка, в имот номер 814211 - с. Равно203.0049.30203.00303.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
183ПродажбаТъргЛозе с площ 1.236 дка, в имот номер 132012 - с. Севар810.00383.80810.00850.00Тунджай Хамди
184ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.398.99 - НТП-шир. гора с площ 1,000 дка3300.00176.403600.003600.00Емилия Димитрова
185ПродажбаТъргс. Севар, имот 000093 - нива с площ 96,573 дка72310.0014196.2072310.0072310.00"Лудогорие инвест" ООД
186ПродажбаТъргЛозе с площ 0.211 дка, в имот номер 132235 - с. Севар130.0043.70130.00130.00"Лудогорие инвест" ООД
187ПродажбаТъргЛозе с площ 0.242 дка, в имот номер 132236 - с. Севар147.0050.10147.00147.00"Лудогорие инвест" ООД
188ПродажбаТъргЛозе с площ 1.275 дка, в имот номер 132237 - с. Севар782.00263.90782.00782.00"Лудогорие инвест" ООД
189ПродажбаТъргЛозе с площ 0.563 дка, в имот номер 132238 - с. Севар344.00116.50344.00344.00"Лудогорие инвест" ООД
190ПродажбаТъргЛозе с площ 0.216 дка, в имот номер 132239 - с. Севар135.0047.40135.00135.00"Лудогорие инвест" ООД
191ПродажбаТъргЛозе с площ 0.257 дка, в имот номер 132240 - с. Севар158.0053.20158.00158.00"Лудогорие инвест" ООД
192ПродажбаТъргЛозе с площ 1.224 дка, в имот номер 132241 - с. Севар751.00253.40751.00751.00"Лудогорие инвест" ООД
193ПродажбаТъргЛозе с площ 1.141 дка, в имот номер 132242 - с. Севар702.00236.20702.00702.00"Лудогорие инвест" ООД
194ПродажбаТъргЛозе с площ 0.417 дка, в имот номер 132243 - с. Севар272.00129.50272.00272.00"Лудогорие инвест" ООД
195ПродажбаТъргЛозе с площ 0.543 дка, в имот номер 132244 - с. Севар334.00112.40334.00334.00"Лудогорие инвест" ООД
196ПродажбаТъргЛозе с площ 0.432 дка, в имот номер 132245 - с. Севар264.0089.40264.00264.00"Лудогорие инвест" ООД
197ПродажбаТъргЛозе с площ 0.427 дка, в имот номер 132246 - с. Севар264.0088.40264.00264.00"Лудогорие инвест" ООД
198ПродажбаТъргЛозе с площ 0.546 дка, в имот номер 132247 - с. Севар336.00113.00336.00336.00"Лудогорие инвест" ООД
199ПродажбаТъргЛозе с площ 0.528 дка, в имот номер 132248 - с. Севар327.00109.30327.00327.00"Лудогорие инвест" ООД
200ПродажбаТъргЛозе с площ 0.384 дка, в имот номер 132249 - с. Севар237.0079.50237.00237.00"Лудогорие инвест" ООД
201ПродажбаТъргЛозе с площ 0.638 дка, в имот номер 132250 - с. Севар393.00132.10393.00393.00"Лудогорие инвест" ООД
202ПродажбаТъргЛозе с площ 0.447 дка, в имот номер 132251 - с. Севар274.0092.50274.00274.00"Лудогорие инвест" ООД
203ПродажбаТъргЛозе с площ 0.337 дка, в имот номер 132252 - с. Севар207.0069.80207.00207.00"Лудогорие инвест" ООД
204ПродажбаТъргЛозе с площ 0.455 дка, в имот номер 132253 - с. Севар280.0094.20280.00280.00"Лудогорие инвест" ООД
205ПродажбаТъргЛозе с площ 0.755 дка, в имот номер 132254 - с. Севар465.00156.30465.00465.00"Лудогорие инвест" ООД
206ПродажбаТъргЛозе с площ 2.060 дка, в имот номер 132255 - с. Севар1267.00426.401267.001267.00"Лудогорие инвест" ООД
207ПродажбаТъргЛозе с площ 1.765 дка, в имот номер 132256 - с. Севар1085.00365.401085.001085.00"Лудогорие инвест" ООД
208ПродажбаТъргЛозе с площ 0.691 дка, в имот номер 132257 - с. Севар428.00143.00428.00428.00"Лудогорие инвест" ООД
209ПродажбаТъргЛозе с площ 1.177 дка, в имот номер 132258 - с. Севар724.00243.60724.00724.00"Лудогорие инвест" ООД
210ПродажбаТъргЛозе с площ 3.831 дка, в имот номер 132259 - с. Севар2378.00793.002378.002378.00"Лудогорие инвест" ООД
211ПродажбаТъргЛозе с площ 1.501 дка, в имот номер 132260 - с. Севар923.00310.70923.00923.00"Лудогорие инвест" ООД
212ПродажбаТъргЛозе с площ 1.444 дка, в имот номер 132261 - с. Севар888.00298.90888.00888.00"Лудогорие инвест" ООД
213ПродажбаТъргЛозе с площ 0.991 дка, в имот номер 132262 - с. Севар608.00205.10608.00608.00"Лудогорие инвест" ООД
214ПродажбаТъргЛозе с площ 0.943 дка, в имот номер 132263 - с. Севар579.00195.20579.00579.00"Лудогорие инвест" ООД
215ПродажбаТъргЛозе с площ 0.575 дка, в имот номер 132264 - с. Севар352.00119.00352.00352.00"Лудогорие инвест" ООД
216ПродажбаТъргЛозе с площ 0.430 дка, в имот номер 132265 - с. Севар264.0089.00264.00264.00"Лудогорие инвест" ООД
217ПродажбаТъргЛозе с площ 0.664 дка, в имот номер 132266 - с. Севар409.00137.40409.00409.00"Лудогорие инвест" ООД
218ПродажбаТъргЛозе с площ 0.462 дка, в имот номер 132267 - с. Севар282.0095.60282.00282.00"Лудогорие инвест" ООД
219ПродажбаТъргЛозе с площ 1.440 дка, в имот номер 132268 - с. Севар886.00298.10886.00886.00"Лудогорие инвест" ООД
220ПродажбаТъргЛозе с площ 0.560 дка, в имот номер 132269 - с. Севар344.00115.90344.00344.00"Лудогорие инвест" ООД
221ПродажбаТъргЛозе с площ 0.398 дка, в имот номер 132270 - с. Севар244.0082.40244.00244.00"Лудогорие инвест" ООД
222ПродажбаТъргЛозе с площ 0.513 дка, в имот номер 132271 - с. Севар315.00106.20315.00315.00"Лудогорие инвест" ООД
223ПродажбаТъргЛозе с площ 1.563 дка, в имот номер 132272 - с. Севар960.00323.50960.00960.00"Лудогорие инвест" ООД
224ПродажбаТъргЛозе с площ 0.286 дка, в имот номер 132273 - с. Севар174.0059.20174.00174.00"Лудогорие инвест" ООД
225ПродажбаТъргЛозе с площ 0.567 дка, в имот номер 132274 - с. Севар346.00117.40346.00346.00"Лудогорие инвест" ООД
226ПродажбаТъргЛозе с площ 1.194 дка, в имот номер 132275 - с. Севар735.00247.20735.00735.00"Лудогорие инвест" ООД
227ПродажбаТъргЛозе с площ 1.771 дка, в имот номер 132276 - с. Севар1087.00366.601087.001087.00"Лудогорие инвест" ООД
228ПродажбаТъргЛозе с площ 0.472 дка, в имот номер 132277 - с. Севар291.0097.70291.00291.00"Лудогорие инвест" ООД
229ПродажбаТъргЛозе с площ 0.882 дка, в имот номер 132278 - с. Севар544.00182.60544.00544.00"Лудогорие инвест" ООД
230ПродажбаТъргЛозе с площ 0.765 дка, в имот номер 132279 - с. Севар544.00158.40544.00544.00"Лудогорие инвест" ООД
231ПродажбаТъргЛозе с площ 0.717 дка, в имот номер 132280 - с. Севар442.00148.40442.00442.00"Лудогорие инвест" ООД
232ПродажбаТъргЛозе с площ 0.985 дка, в имот номер 132281 - с. Севар606.00203.90606.00606.00"Лудогорие инвест" ООД
233ПродажбаТъргЛозе с площ 1.006 дка, в имот номер 132282 - с. Севар616.00208.20616.00616.00"Лудогорие инвест" ООД

 

 

Вид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеМестонахождениеПазарна ценаДанъчна оценкаПриета оценка от ОбСКрайна цена по сделкаСтрана по сделката
1ПродажбаТъргЛозе с площ 0.801 дка, в имот номер 132108 - с. Севар638.00248.70638.00678.00Мюслюм Мюслюм
2ПродажбаТъргЛозе с площ 0.352 дка, в имот номер 132076 - с. Севар256.00109.30256.00256.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
3ПродажбаТъргЛозе с площ 0.545 дка, в имот номер 132078 - с. Севар433.00169.20433.00433.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
4ПродажбаТъргЛозе с площ 0.375 дка, в имот номер 132079 - с. Севар298.00116.40298.00298.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
5ПродажбаТъргЛозе с площ 0.521 дка, в имот номер 132080 - с. Севар414.00161.80414.00414.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
6ПродажбаТъргЛозе с площ 0.583 дка, в имот номер 132081 - с. Севар464.00181.00464.00464.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
7ПродажбаТъргЛозе с площ 0.730 дка, в имот номер 132099 - с. Севар581.00226.70581.00581.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
8ПродажбаТъргЛозе с площ 0.765 дка, в имот номер 132100 - с. Севар609.00237.50609.00609.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
9ПродажбаТъргЛозе с площ 0.687 дка, в имот номер 132101 - с. Севар547.00213.30547.00547.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
10ПродажбаТъргЛозе с площ 1.131 дка, в имот номер 132103 - с. Севар899.00351.20899.00899.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
11ПродажбаТъргЛозе с площ 0.479 дка, в имот номер 132104 - с. Севар381.00148.70381.00381.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
12ПродажбаТъргЛозе с площ 0.929 дка, в имот номер 132105 - с. Севар739.00288.50739.00739.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
13ПродажбаТъргЛозе с площ 0.267 дка, в имот номер 132106 - с. Севар212.0082.90212.00212.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
14ПродажбаТъргЛозе с площ 0.279 дка, в имот номер 132107 - с. Севар222.0086.60222.00222.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
15ПродажбаТъргЛозе с площ 0.450 дка, в имот номер 132109 - с. Севар358.00139.70358.00358.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
16ПродажбаТъргЛозе с площ 0.439 дка, в имот номер 132110 - с. Севар349.00136.31349.00349.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
17ПродажбаТъргЛозе с площ 0.832 дка, в имот номер 132114 - с. Севар662.00258.30662.00662.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
18ПродажбаТъргЛозе с площ 0.894 дка, в имот номер 132115 - с. Севар711.00277.60711.00711.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
19ПродажбаТъргЛозе с площ 1.683 дка, в имот номер 132116 - с. Севар1338.00522.601338.001338.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
20ПродажбаТъргЛозе с площ 0.344 дка, в имот номер 132117 - с. Севар274.00106.80274.00274.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
21ПродажбаРешение на ОбСс. Мъдрево, УПИ III-391, кв. 26 с площ 70 кв.м.315.00301.00378.00378.00Стилиян Великов
22ПродажбаТъргЛозе с площ 4.067 дка, в имот номер 132127 - с. Севар3233.00841.903233.003233.00Юмер Исмаилов
23ПродажбаТъргЛозе с площ 2.462 дка, в имот номер 132121 - с. Севар1958.00509.601958.002098.00Али Ахмедов
24ПродажбаТъргЛозе с площ 0.674 дка, в имот номер 132122 - с. Севар536.00139.50536.00556.00Али Ахмедов
25ПродажбаТъргЛозе с площ 0.310 дка, в имот номер 132123 - с. Севар246.0064.20246.00256.00Али Ахмедов
26ПродажбаТъргЛозе с площ 0.584 дка, в имот номер 132124 - с. Севар464.00120.90464.00484.00Али Ахмедов
27ПродажбаТъргЛозе с площ 0.467 дка, в имот номер 132125 - с. Севар371.0096.70371.00391.00Али Ахмедов
28ПродажбаТъргЛозе с площ 1.181 дка, в имот номер 132126 - с. Севар939.00244.50939.00969.00Али Ахмедов
29ПродажбаТъргЛозе с площ 2.826 дка, в имот номер 132128 - с. Севар2246.00877.302246.002326.00Али Ахмедов
30ПродажбаТъргЛозе с площ 3.011 дка, в имот номер 132129 - с. Севар2391.00623.302391.002471.00Али Ахмедов
31ПродажбаТъргЛозе с площ 0.463 дка, в имот номер 132130 - с. Севар368.0095.80368.00368.00Али Ахмедов
32ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 018196 - нива с площ 3,588 дка2172.00335.802172.002172.00Али Ферадов
33ДарениеРешение на ОбСс. Тертер, самостоятелен обект №02 - в сграда автоспирка, площ 64.20 кв.м., построена в УПИ XX, кв.2015200.001541.3015200.0015200.00Русенка митрополия, Местно поделение на БПЦ
34ПродажбаТъргс. Мъдрево, УПИ II-440, кв. 28 с площ 455 кв.м.1717.001702.201888.911888.91Муртаза Камбел
35ПродажбаЗаповед на кметас. Севар, УПИ VIII-40, кв. 11 с площ 35 кв.м.160.00130.900.00192.00Сейфидин Куртев
36ПродажбаРешение на ОбСс. Мъдрево, УПИ II-351, кв. 21 с площ 96 кв.м.576.00542.90691.20691.20Али Сюлейман
37ПродажбаТъргЛозе с площ 0.745 дка, в имот номер 132155 - с. Севар609.00231.30609.00669.00Нейлин Мехмедова
38ПродажбаТъргЛозе с площ 0.490 дка, в имот номер 132156 - с. Севар401.00152.10401.00461.00Нейлин Мехмедова
39ПродажбаТъргЛозе с площ 1.021 дка, в имот номер 132158 - с. Севар835.00317.00835.00835.00Нейлин Мехмедова
40ПродажбаТъргЛозе с площ 0.300 дка, в имот номер 132159 - с. Севар246.0093.20246.00246.00Нейлин Мехмедова
41ПродажбаТъргЛозе с площ 1.497 дка, в имот номер 132160 - с. Севар1224.00464.801224.001224.00Нейлин Мехмедова
42ПродажбаТъргЛозе с площ 0.246 дка, в имот номер 132161 - с. Севар201.0076.40201.00201.00Нейлин Мехмедова
43ПродажбаТъргЛозе с площ 0.391 дка, в имот номер 132162 - с. Севар319.00121.40319.00319.00Нейлин Мехмедова
44ПродажбаТъргЛозе с площ 0.577 дка, в имот номер 132163 - с. Севар471.00179.20471.00471.00Нейлин Мехмедова
45ПродажбаТъргЛозе с площ 0.724 дка, в имот номер 132164 - с. Севар592.00224.80592.00592.00Нейлин Мехмедова
46ПродажбаТъргЛозе с площ 0.334 дка, в имот номер 132165 - с. Севар273.00103.70273.00273.00Нейлин Мехмедова
47ПродажбаТъргЛозе с площ 1.245 дка, в имот номер 132166 - с. Севар1017.00386.601017.001017.00Нейлин Мехмедова
48ПродажбаТъргЛозе с площ 0.898 дка, в имот номер 132170 - с. Севар734.00278.80734.00764.00Нейлин Мехмедова
49ПродажбаТъргЛозе с площ 0.280 дка, в имот номер 132171 - с. Севар229.0086.90229.00249.00Нейлин Мехмедова
50ПродажбаТъргЛозе с площ 0.922 дка, в имот номер 132172 - с. Севар754.00286.30754.00784.00Нейлин Мехмедова
51ПродажбаТъргЛозе с площ 1.022 дка, в имот номер 132173 - с. Севар836.00211.60836.00836.00Нейлин Мехмедова
52ПродажбаТъргЛозе с площ 1.482 дка, в имот номер 132152 - с. Севар1213.00460.201213.001213.00Нейлин Мехмедова
53ПродажбаТъргЛозе с площ 3.899 дка, в имот номер 132167 - с. Севар3189.001315.903189.003249.00Ибрям Солак
54ПродажбаТъргЛозе с площ 1.576 дка, в имот номер 132168 - с. Севар1288.00489.301288.001288.00Ибрям Солак
55ПродажбаТъргЛозе с площ 0.228 дка, в имот номер 132169 - с. Севар186.0070.80186.00186.00Ибрям Солак
56ПродажбаТъргЛозе с площ 0.582 дка, в имот номер 132131 - с. Севар476.00120.50476.00476.00Али Ахмедов
57ПродажбаТъргЛозе с площ 2.087 дка, в имот номер 132132 - с. Севар1706.00432.001706.001706.00Али Ахмедов
58ПродажбаТъргЛозе с площ 1.108 дка, в имот номер 132133 - с. Севар906.00229.40906.00906.00Али Ахмедов
59ПродажбаТъргЛозе с площ 0.899 дка, в имот номер 132138 - с. Севар735.00186.10735.00735.00Али Ахмедов
60ПродажбаТъргЛозе с площ 2.334 дка, в имот номер 132139 - с. Севар1908.00483.101908.001908.00Али Ахмедов
61ПродажбаТъргЛозе с площ 0.567 дка, в имот номер 132142 - с. Севар464.00117.40464.00464.00Али Ахмедов
62ПродажбаТъргЛозе с площ 0.513 дка, в имот номер 132143 - с. Севар420.00106.20420.00420.00Али Ахмедов
63ПродажбаТъргЛозе с площ 0.590 дка, в имот номер 132144 - с. Севар482.00122.10482.00482.00Али Ахмедов
64ПродажбаТъргЛозе с площ 0.295 дка, в имот номер 132145 - с. Севар241.0061.10241.00241.00Али Ахмедов
65ПродажбаТъргЛозе с площ 0.355 дка, в имот номер 132146 - с. Севар291.0073.50291.00291.00Али Ахмедов
66ПродажбаТъргЛозе с площ 1.342 дка, в имот номер 132147 - с. Севар1097.00253.601097.001097.00Али Ахмедов
67ПродажбаТъргЛозе с площ 0.404 дка, в имот номер 132148 - с. Севар330.0083.60330.00330.00Али Ахмедов
68ПродажбаТъргЛозе с площ 0.482 дка, в имот номер 132149 - с. Севар394.0099.90394.00394.00Али Ахмедов
69ПродажбаТъргЛозе с площ 3.285 дка, в имот номер 132150 - с. Севар2685.00680.002685.002685.00Али Ахмедов
70ПродажбаТъргЛозе с площ 3.658 дка, в имот номер 132157 - с. Севар2990.001135.802990.002990.00Али Ахмедов
71ПродажбаТъргЛозе с площ 0.555 дка, в имот номер 132174 - с. Севар454.00114.90454.00454.00Али Ахмедов
72ПродажбаТъргЛозе с площ 2.401 дка, в имот номер 132175 - с. Севар1963.00497.001963.001963.00Али Ахмедов
73ПродажбаТъргЛозе с площ 0.993 дка, в имот номер 132176 - с. Севар812.00205.60812.00812.00Али Ахмедов
74ПродажбаТъргЛозе с площ 0.465 дка, в имот номер 132177 - с. Севар380.0096.30380.00380.00Али Ахмедов
75ПродажбаТъргЛозе с площ 0.514 дка, в имот номер 132178 - с. Севар420.00106.40420.00420.00Али Ахмедов
76ПродажбаТъргЛозе с площ 0.580 дка, в имот номер 132179 - с. Севар475.00120.10475.00475.00Али Ахмедов
77ПродажбаТъргЛозе с площ 0.477 дка, в имот номер 132180 - с. Севар390.0096.30390.00390.00Али Ахмедов
78ПродажбаТъргЛозе с площ 1.584 дка, в имот номер 132181 - с. Севар1295.00327.901295.001295.00Али Ахмедов
79ПродажбаТъргЛозе с площ 1.318 дка, в имот номер 132182 - с. Севар1078.00272.801078.001078.00Али Ахмедов
80ПродажбаТъргЛозе с площ 0.497 дка, в имот номер 132183 - с. Севар406.00102.90406.00406.00Али Ахмедов
81ПродажбаТъргЛозе с площ 0.465 дка, в имот номер 132184 - с. Севар380.0096.30380.00380.00Али Ахмедов
82ПродажбаТъргЛозе с площ 1.116 дка, в имот номер 132140 - с. Севар912.00231.00912.00912.00Беясетин Ялама
83ПродажбаТъргЛозе с площ 1.143 дка, в имот номер 132141 - с. Севар935.00236.60935.00935.00Беясетин Ялама
84ПродажбаТъргЛозе с площ 1.860 дка, в имот номер 132151 - с. Севар1522.00385.001522.001522.00Беясетин Ялама
85ПродажбаТъргЛозе с площ 0.366 дка, в имот номер 132153 - с. Севар300.00113.60300.00300.00Бехчет Адемов
86ПродажбаТъргЛозе с площ 0.250 дка, в имот номер 132154 - с. Севар204.0077.60204.00204.00Бехчет Адемов
87ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 380005 - нива с площ 15,793 дка12911.002089.4012911.0013361.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
88ПродажбаТъргс. Тертер, имот 467001 - нива с площ 11,159 дка9033.001151.609033.0010433.00"Агро Ди и Ко" ЕООД гр. Кубрат
89ПродажбаТъргс. Сеслав, незастроен УПИ XII-424, кв. 38 с площ 950 кв.м.1986.001983.602384.002384.00"Феимов" ЕООД
90ПродажбаТъргс. Сеслав, незастроен УПИ XII-422, кв. 38 с площ 725 кв.м.1516.001513.801820.001820.00"Феимов" ЕООД
91ПродажбаТъргЛозе с площ 5.004 дка, в имот номер 364123 - с. Мъдрево2952.00845.902952.003062.00Вели Юсеин
92ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 000022 - нива с площ 20,113 дка13698.002506.9013698.0013698.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
93ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 301005 - нива с площ 7,036 дка4151.00512.904151.004301.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
94ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 303001 - нива с площ 13,272 дка9497.001699.209497.009847.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
95ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 303010 - нива с площ 14,843 дка10100.001311.6010100.0010460.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
96ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 305005 - нива с площ 17,002 дка12497.001973.9012497.0012947.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
97ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 331008 - нива с площ 4,390 дка3228.00509.703228.003348.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
98ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 352006 - нива с площ 9,717 дка7944.001285.607944.008244.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
99ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 361010 - нива с площ 0,948 дка775.00139.40775.00805.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
100ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 364125 - нива с площ 5,885 дка4575.001527.904575.004725.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
101ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 393009 - нива с площ 16,230 дка13268.001908.6013268.0013768.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
102ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 394006 - нива с площ 21,355 дка17459.002825.3017459.0022499.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
103ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 425024 - нива с площ 18,786 дка15358.002485.4015358.0015908.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
104ПродажбаТъргс. Тертер, имот 411002 - нива с площ 10,000 дка8095.001290.008095.008385.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
105ПродажбаТъргс. Тертер, имот 411031 - нива с площ 15,000 дка12142.001741.5012142.0012582.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али - Фатме Али“ с. Мъдрево
106ПродажбаТъргс. Сеслав, незастроен УПИ I-451, кв. 38 с площ 1645 кв.м3438.003434.804126.006026.00Кямил Реджебов
107ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 320013 - нива с площ 18,198 дка13375.002112.8013375.0013855.00"Омега Агро Инвест" ЕООД гр. Пловдив
108ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 333007 - нива с площ 15,600 дка9204.001137.209204.009554.00"Омега Агро Инвест" ЕООД гр. Пловдив
109ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 332021 - нива с площ 8,553 дка6045.001017.506045.006265.00Илчо Юриев
110ПродажбаТъргЛозе с площ 1,080 дка, в имот 40422.502.316 - гр. Кубрат874.00364.50874.00874.00Ана Русанова
111ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат - 1600/1934 ид.ч. от имот с инд. 40422.505.206210916.009048.0213099.0013099.00Димитър Иванов
112ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат - 334/1934 ид.ч. от имот с инд. 40422.55.20622275.001888.772730.002730.00Емил Тодоров
113ПродажбаТъргс. Задруга, имот 101001 - нива с площ 6,531 дка5287.001104.105287.005547.00Ергин Шабанов
114ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.375.29 - нива с площ 9,627 дка7793.001556.707793.008173.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
115ПродажбаТъргс. Медовене, имот 000125 - нива с площ 91,131 дка59569.0018738.1059569.0060569.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
116ПродажбаТъргс. Севар, имот 000146 - широколистна гора с площ 1,000 дка2157.00117.602520.002550.00Хасан Сюлейманов
117ПродажбаТъргс. Севар, имот 000147 - широколистна гора с площ 1,000 дка2070.00117.602433.002450.00Хасан Сюлейманов
118ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.40 - нива с площ 0,789 дка550.0096.70550.00550.00Рамадан Яламов
119ПродажбаТъргЛозе с площ 0.534 дка, в имот номер 40422.501.60 - гр. Кубрат440.00183.30440.00440.00Стела Николова
120ПродажбаТъргс. Точилари, имот 019033 - широколистна гора с площ 1,000 дка514.00154.40877.00878.00Мехмед Юмер
121ПродажбаТъргЛозе с площ 0.581 дка, в имот номер 40422.612.1 - гр. Кубрат405.00130.70405.00405.00Алкин Неби
122ПродажбаТъргс. Сеслав, имот 000074 - "изг. торище" с площ 7,954 дка5429.00923.505429.005689.00"Кър и синове" ООД с. Сеслав
123ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.22 - "овощна градина" с площ 0,527 дка367.00118.60367.00367.00Славка Цанкова
124ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.20 - нива с площ 0,437 дка304.0053.50304.00304.00Славка Цанкова
125ПродажбаТъргЛозе с площ 0.434 дка, в имот номер 40422.612.21 - гр. Кубрат302.0097.70302.00302.00Марин Маринов
126ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.19 - нива с площ 0,545 дка379.0066.80379.00379.00Марин Маринов
127ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.23 - нива с площ 0,586 дка408.0071.80408.00408.00Марин Маринов
128ПродажбаТъргЛозе с площ 0.524 дка, в имот номер 536006 - с. Бисерци 363.00162.70363.00363.00Юнзюле Шакирова
129ПродажбаТъргЛозе с площ 0.512 дка, в имот номер 537008 - с. Бисерци 355.00159.00355.00355.00Юнзюле Шакирова
130ПродажбаТъргЛозе с площ 0.503 дка, в имот номер 537018 - с. Бисерци 349.00156.20349.00349.00Юнзюле Шакирова
131ПродажбаТъргЛозе с площ 0.524 дка, в имот номер 538005 - с. Бисерци 363.00162.70363.00363.00Юнзюле Шакирова
132ПродажбаТъргЛозе с площ 0.511 дка, в имот номер 538009 - с. Бисерци 354.00158.70354.00354.00Юнзюле Шакирова
133ПродажбаТъргЛозе с площ 0.655 дка, в имот номер 538020 - с. Бисерци 454.00203.40454.00454.00Юнзюле Шакирова
134ПродажбаТъргЛозе с площ 0.287 дка, в имот номер 539010 - с. Бисерци 199.0089.10199.00199.00Юнзюле Шакирова
135ПродажбаТъргЛозе с площ 0.672 дка, в имот номер 539027 - с. Бисерци 465.00208.70465.00465.00Юнзюле Шакирова
136ПродажбаТъргЛозе с площ 0.632 дка, в имот номер 540012 - с. Бисерци438.00196.20438.00438.00Юнзюле Шакирова
137ПродажбаТъргЛозе с площ 0.569 дка, в имот номер 540013 - с. Бисерци394.00176.70394.00394.00Юнзюле Шакирова
138ПродажбаТъргЛозе с площ 0.637 дка, в имот номер 540014 - с. Бисерци441.00197.80441.00441.00Юнзюле Шакирова
139ПродажбаТъргЛозе с площ 0.640 дка, в имот номер 540015 - с. Бисерци443.00198.70443.00443.00Юнзюле Шакирова
140ПродажбаТъргЛозе с площ 1.704 дка, в имот номер 540023 - с. Бисерци1180.00529.101180.001180.00Юнзюле Шакирова
141ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.15 - "овощна градина" с площ 0,507 дка353.00114.10353.00353.00Иван Борисов
142ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.16 - нива с площ 0,500 дка349.0061.30349.00349.00Иван Борисов
143ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.17 - "овощна градина" с площ 0,563 дка393.00126.70393.00393.00Иван Борисов
144ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.18 - нива с площ 0,500 дка349.0061.30349.00349.00Иван Борисов
145ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.99.240 - нива с площ 0,696 дка564.00127.90546.00564.00Емине Мехмедова
146ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.99.243 - нива с площ 1,318 дка1067.00242.201067.001067.00Емине Мехмедова
147ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.99.244 - нива с площ 1,362 дка1102.00250.301102.001102.00Емине Мехмедова
148ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.612.42 - нива с площ 1,293 дка901.00158.40901.00901.00Руси Русев
149ПродажбаТърггр. Кубрат, имот 40422.100.144 - нива с площ 4,232 дка3428.00518.403428.003428.00"Реал - 24" ЕООД гр. Пловдив
150ПродажбаТъргс. Тертер, самостоятелен обособен обект "Навес - автоспирка", построена в УПИ XX, кв.203600.00187.004320.004320.00ЕТ "Емили - Сюлейман Чалък" с. Мъдрево
151ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, ул. "Иван Вазов" №4, вх. А, ет. 4, ап. 1412300.004204.2012300.0012300.00Сейрани Ибрямов
152ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, ул. "Ген. Гурко" №1, вх. А, ет. 1, ап. 122000.007836.2022000.0022000.00Виолета Иванова

 

 

Вид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеМестонахождениеПазарна ценаДанъчна оценкаПриета оценка от ОбСКрайна цена по сделкаСтрана по сделката
1ПродажбаТъргЛозе с площ 2.695 дка, в имот номер 360007 - с. Севар1124.00455.591124.001124.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
2ПродажбаТъргЛозе с площ 113.813 дка, в имот номер 000218 - с. Севар45124.0026852.6045124.0045624.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
3ПродажбаТъргЛозе с площ 2.478 дка, в имот номер 360020 - с. Севар1034.00418.911034.001034.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
4ПродажбаТъргЛозе с площ 5.001 дка, в имот номер 361036 - с. Севар2085.00845.122085.002085.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
5ПродажбаТъргЛозе с площ 3.564 дка, в имот номер 328010 - с. Севар1486.00471.521486.001486.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
6ПродажбаТъргПолска култура с площ 8.270 дка, в имот номер 045007 - с. Равно5231.001094.105500.005560.00ЕТ "Шампион-Х. Фейзулов" с. Равно
7ПродажбаТъргПолска култура с площ 94.760 дка, в имот номер 041015 - с. Равно59935.0012536.7063000.0064000.00ЕТ "Шампион-Х. Фейзулов" с. Равно
8ПродажбаТъргПолска култура с площ 20.005 дка, в имот номер 009007 - с. Равно12653.003087.8013000.0013200.00ЕТ "Шампион-Х. Фейзулов" с. Равно
9ПродажбаТъргПолска култура с площ 0.587 дка, в имот номер 35897.6.15 - с. Каменово380.0087.08380.00385.00ЕТ "Шампион-Х. Фейзулов" с. Равно
10ПродажбаРешение на ОбСАпартамент 58 - гр. Кубрат, ул. "Генерал Гурко" №1, вх. В, ап. 510400.003754.8010400.0010400.00Кенан и Евшен Касимови
11ПродажбаТъргс. Тертер, имот 000117 - нива с площ 14,773 дка7460.00339.807460.0016160.00Халил Али
12ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200123 - нива с площ 2,157 дка1472.00292.201472.001472.00Андрей Андреев
13ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200218 - нива с площ 2,021 дка1380.00273.701380.001380.00Андрей Андреев
14ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200225 - нива с площ 2,238 дка1528.00303.101528.001528.00Андрей Андреев
15ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200317 - нива с площ 3,842 дка2623.00520.402623.002623.00Андрей Андреев
16ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200324 - нива с площ 2,034 дка1389.00275.501389.001389.00Андрей Андреев
17ПродажбаТъргс. Тертер, имот 448003 - нива с площ 4,851 дка3311.00748.803311.003471.00Андрей Андреев
18ПродажбаТъргс. Тертер, имот 458017 - нива с площ 3,000 дка2002.00309.602002.002102.00Андрей Андреев
19ПродажбаТъргс. Тертер, имот 100018 - нива с площ 2,459 дка1678.00325.301678.001678.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
20ПродажбаТъргс. Тертер, имот 100027 - нива с площ 2,356 дка1608.00311.701608.001608.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
21ПродажбаТъргс. Тертер, имот 100032 - нива с площ 2,682 дка1830.00354.801830.001830.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
22ПродажбаТъргс. Тертер, имот 100033 - нива с площ 2,887 дка1970.00382.001970.001970.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
23ПродажбаТъргс. Тертер, имот 100050 - нива с площ 3,337 дка2277.00441.502277.002277.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
24ПродажбаТъргс. Тертер, имот 100051 - нива с площ 2,826 дка1928.00373.901928.001928.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
25ПродажбаТъргс. Тертер, имот 100054 - нива с площ 2,805 дка1914.00371.101914.001914.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
26ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200020 - нива с площ 1,976 дка1348.00267.601348.001348.00Фильо Филев
27ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200022 - нива с площ 2,284 дка1559.00309.401559.001559.00Петко Петков
28ПродажбаТъргс. Тертер, имот 400002 - нива с площ 56,679 дка38684.005832.3038684.0038684.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
29ПродажбаТъргс. Тертер, имот 406020 - нива с площ 2,263 дка1142.00165.001142.001142.00Хъкмет Садъков
30ПродажбаТъргс. Тертер, имот 409011 - нива с площ 2,550 дка1287.00185.901287.001347.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
31ПродажбаТъргс. Тертер, имот 409015 - нива с площ 3,583 дка1808.00261.201808.001888.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
32ПродажбаТъргс. Тертер, имот 410007 - нива с площ 9,784 дка6682.001294.406682.006682.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
33ПродажбаТъргс. Тертер, имот 410019 - нива с площ 7,001 дка3532.00510.403532.003532.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
34ПродажбаТъргс. Тертер, имот 411001 - нива с площ 10,000 дка7160.001470.007160.007160.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
35ПродажбаТъргс. Тертер, имот 418025 - нива с площ 1,921 дка1312.00225.901312.001312.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
36ПродажбаТъргс. Тертер, имот 419033 - нива с площ 2,426 дка1657.00249.601657.001657.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
37ПродажбаТъргс. Тертер, имот 421011 - нива с площ 6,239 дка4260.00733.704260.004260.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
38ПродажбаТъргс. Тертер, имот 422026 - нива с площ 2,419 дка1651.00320.001651.001651.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
39ПродажбаТъргс. Тертер, имот 422038 - нива с площ 4,615 дка3150.00610.603150.003150.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
40ПродажбаТъргс. Тертер, имот 426017 - нива с площ 3,001 дка2049.00394.002049.002049.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
41ПродажбаТъргс. Тертер, имот 428009 - нива с площ 1,579 дка1078.00208.901078.001078.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
42ПродажбаТъргс. Тертер, имот 428016 - нива с площ 6,799 дка4770.00899.504770.004770.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
43ПродажбаТъргс. Тертер, имот 430010 - нива с площ 3,060 дка2089.00359.902089.002089.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
44ПродажбаТъргс. Тертер, имот 430017 - нива с площ 5,841 дка3987.00686.903987.003987.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
45ПродажбаТъргс. Тертер, имот 431009 - нива с площ 6,500 дка4437.00764.404437.004437.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
46ПродажбаТъргс. Тертер, имот 440002 - нива с площ 2,996 дка2044.00352.302044.002044.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
47ПродажбаТъргс. Тертер, имот 440005 - нива с площ 3,289 дка2245.00386.802245.002245.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
48ПродажбаТъргс. Тертер, имот 440014 - нива с площ 3,679 дка2510.00432.702510.002510.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
49ПродажбаТъргс. Тертер, имот 440028 - нива с площ 2,036 дка1424.00239.401424.001424.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
50ПродажбаТъргс. Тертер, имот 445017 - нива с площ 7,040 дка4923.00827.904923.004923.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
51ПродажбаТъргс. Тертер, имот 451051 - нива с площ 2,687 дка1968.00329.301968.001968.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
52ПродажбаТъргс. Тертер, имот 451066 - нива с площ 0,499 дка366.0067.60366.00366.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
53ПродажбаТъргс. Тертер, имот 454019 - нива с площ 5,217 дка4000.00706.604000.004200.00ЕТ „Мъдър - Хасан Али“ с. Мъдрево
54ПродажбаТъргс. Беловец, имот 033001 - нива с площ 2,743 дка1872.00504.001872.001872.00Бюлент Зюлкюф
55ПродажбаТъргс. Сеслав, имот 303007 - нива с площ 1,502 дка948.00203.40948.00948.00"Кър и синове" ООД с. Сеслав
56ПродажбаТъргс. Сеслав, имот 310017 - нива с площ 94,385 дка59557.0011052.0059557.0060157.00"Кър и синове" ООД с. Сеслав
57ПродажбаТъргс. Сеслав, имот 318016 - нива с площ 1,400 дка884.00181.30884.00884.00"Кър и синове" ООД с. Сеслав
58ПродажбаТъргс. Каменово, имот 35897.11.11 - нива с площ 3,323 дка2268.00561.722268.002338.00ЕТ „Шампион - Х. Фейзулов“ с. Равно
59ПродажбаТъргс. Каменово, имот 35897.96.9 - нива с площ 7,005 дка4780.001081.204780.004780.00ЕТ „Шампион - Х. Фейзулов“ с. Равно
60ПродажбаТъргс. Задруга, незастроен УПИ XXV-219 от кв.22150.001785.202580.002580.00Нази Юсеин
61ПродажбаТъргс. Сеслав, имот 333002 - нива с площ 0,524 дка330.0080.90330.00330.00Севджан Феимов
62ПродажбаТъргс. Задруга, имот 100141 - нива с площ 2,341 дка1598.00395.701598.001598.00Зюлейха Ахмедова
63ПродажбаТъргс. Задруга, имот 100142 - нива с площ 1,765 дка1146.00298.401146.001146.00Зюлейха Ахмедова
64ПродажбаТъргс. Задруга, имот 100143 - нива с площ 1,392 дка904.00235.30904.00904.00Зюлейха Ахмедова
65ПродажбаТъргс. Задруга, имот 100144 - нива с площ 2,149 дка1466.00331.701466.001466.00Зюлейха Ахмедова
66ПродажбаТъргс. Севар, имот 311018 - нива с площ 17,870 дка13313.002364.2013313.0013813.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
67ПродажбаТъргс. Севар, имот 320005 - нива с площ 38,220 дка18472.003999.2018472.0019072.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
68ПродажбаТъргс. Севар, имот 335017 - нива с площ 20,514 дка15297.002714.0015297.0015797.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
69ПродажбаТъргс. Севар, имот 360001 - нива с площ 15,756 дка11828.002663.6011828.0012228.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
70ПродажбаТъргс. Севар, имот 370027 - нива с площ 24,480 дка18255.005432.5018255.0018855.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
71ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 000138 - изост. нива с площ 205,516 дка99326.0018126.5099326.00100326.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
72ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 000140 - изост. нива с площ 183,136 дка88509.001794.3088509.0089509.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
73ПродажбаТъргс. Медовене, незастроен УПИ V-128 от кв.211550.001284.101860.001860.00Енчо Енчев
74ПродажбаТъргс. Севар, имот 105499 - нива с площ 0,098 дка66.0018.0066.0067.00"Агро Ленд - Разград" ЕООД гр. Разград
75ПродажбаТъргс. Севар, имот 105498 - нива с площ 0,445 дка302.0081.80302.00303.00"Агро Ленд - Разград" ЕООД гр. Разград
76ПродажбаТъргс. Севар, имот 381008 - нива с площ 14,423 дка10755.002226.2010755.0010756.00"Агро Ленд - Разград" ЕООД гр. Разград
77ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 100021 - нива с площ 0,105 дка81.0017.8081.0082.00Сейфидин Ебазер
78ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 100017 - нива с площ 1,486 дка1152.00251.201152.001152.00Захтие Яшар
79ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 222046 - нива с площ 3,403 дка2637.00525.302637.002637.00Реджеб Скендер
80ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 247014 - лозе с площ 2,749 дка2130.00779.302130.002130.00Реджеб Скендер
81ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 101001 - нива с площ 2,612 дка2025.00398.202025.002025.00Хюсние Расимова
82ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 100019 - нива с площ 0,853 дка661.00144.20661.00662.00Ибрахим Решид
83ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 100020 - нива с площ 0,905 дка702.00153.00702.00705.00Ибрахим Решид
84ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 100006 - нива с площ 0,657 дка510.00111.10510.00520.00Мюзюям Ахмед
85ПродажбаТъргс. Севар, имот 341010 - нива с площ 19,093 дка14238.002249.4014238.0014738.00Левент Незиров
86ПродажбаТъргс. Севар, имот 367008 - нива с площ 13,972 дка10419.001810.9010419.0010819.00Левент Незиров
87ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 100014 - нива с площ 1,060 дка822.00163.60822.00822.00Сезгин Алим
88ПродажбаТъргЛозе с площ 92.067 дка, в имот номер 030005 - с. Равно78326.0028586.0078326.0079326.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
89ПродажбаТъргЛозе с площ 30.303 дка, в имот номер 031007 - с. Равно25788.0010227.3025788.0026188.00ЕТ "Шампион - Х. Фейзулов" с. Равно
90ПродажбаТъргс. Севар, имот 316008 - нива с площ 6,800 дка5048.001149.505048.007248.00Ебазер Алиев
91ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 100007 - нива с площ 0,543 дка420.0091.80420.00422.00Билгин Ибрахим
92ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 100015 - нива с площ 1,087 дка843.00167.80843.00845.00Билгин Ибрахим
93ПродажбаТъргс. Севар, имот 318002 - нива с площ 16,104 дка12062.002722.4012062.0012462.00Бейти Билял
94ПродажбаТъргс. Звънарци, имот 100016 - нива с площ 1,863 дка1444.00287.601444.001445.00Шукрю Азиз
95ПродажбаТъргЛозе с площ 2.067 дка, в имот номер 132004 - с. Севар1643.00697.301643.001643.00Шакир Шакир
96ПродажбаТъргЛозе с площ 2.414 дка, в имот номер 132029 - с. Севар1919.00749.501919.004559.00Бейсим Илиязов
97ПродажбаТъргЛозе с площ 0.714 дка, в имот номер 132032 - с. Севар568.00221.70568.00568.00Бейсим Илиязов
98ПродажбаТъргЛозе с площ 0.489 дка, в имот номер 132033 - с. Севар389.00101.20389.00389.00Бейсим Илиязов
99ПродажбаТъргЛозе с площ 0.438 дка, в имот номер 132034 - с. Севар348.0090.70348.00348.00Бейсим Илиязов
100ПродажбаТъргЛозе с площ 1.262 дка, в имот номер 132035 - с. Севар1007.00261.201007.001007.00Бейсим Илиязов
101ПродажбаТъргЛозе с площ 0.277 дка, в имот номер 132020 - с. Севар220.0086.00220.00230.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
102ПродажбаТъргЛозе с площ 0.521 дка, в имот номер 132021 - с. Севар414.00161.80414.00434.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
103ПродажбаТъргЛозе с площ 0.801 дка, в имот номер 132022 - с. Севар640.00248.70640.00660.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
104ПродажбаТъргЛозе с площ 0.602 дка, в имот номер 132024 - с. Севар479.00186.90479.00499.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
105ПродажбаТъргЛозе с площ 1.986 дка, в имот номер 132025 - с. Севар1579.00616.701579.001639.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
106ПродажбаТъргЛозе с площ 0.836 дка, в имот номер 132019 - с. Севар665.00259.60665.00665.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
107ПродажбаТъргЛозе с площ 0.699 дка, в имот номер 106275 - с. Севар552.00128.40552.00552.00Сюлейман Солак
108ПродажбаТъргЛозе с площ 1.346 дка, в имот номер 132063 - с. Севар1070.00278.601070.001190.00Нилгюн Ахмед
109ПродажбаТъргЛозе с площ 6.534 дка, в имот номер 132007 - с. Севар5195.002205.205195.005195.00Юмер Исмаилов
110ПродажбаТъргЛозе с площ 0.611 дка, в имот номер 132051 - с. Севар486.00126.50486.00486.00Бехчет Адемов
111ПродажбаТъргЛозе с площ 0.451 дка, в имот номер 132054 - с. Севар358.0093.40358.00358.00Бехчет Адемов
112ПродажбаТъргЛозе с площ 0.517 дка, в имот номер 132064 - с. Севар412.00107.00412.00412.00Бехчет Адемов
113ПродажбаТъргЛозе с площ 0.437 дка, в имот номер 132065 - с. Севар348.0090.50348.00348.00Бехчет Адемов
114ПродажбаТъргЛозе с площ 0.927 дка, в имот номер 132070 - с. Севар738.00287.80738.00738.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
115ПродажбаТъргЛозе с площ 1.784 дка, в имот номер 132071 - с. Севар1418.00553.901418.001418.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
116ПродажбаТъргЛозе с площ 0.745 дка, в имот номер 132072 - с. Севар592.00231.30592.00592.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
117ПродажбаТъргЛозе с площ 0.687 дка, в имот номер 132073 - с. Севар547.00213.30547.00547.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
118ПродажбаТъргЛозе с площ 0.439 дка, в имот номер 132074 - с. Севар349.00136.30349.00349.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
119ПродажбаТъргЛозе с площ 0.419 дка, в имот номер 132075 - с. Севар333.00130.10333.00333.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
120ПродажбаТъргЛозе с площ 0.341 дка, в имот номер 132077 - с. Севар271.00105.90271.00271.00"Кемо Агро" ЕООД гр. Кубрат
121ПродажбаТъргЛозе с площ 0.925 дка, в имот номер 132052 - с. Севар735.00191.50735.00735.00Али Ахмедов
122ПродажбаТъргЛозе с площ 2.858 дка, в имот номер 132053 - с. Севар2273.00591.602273.002273.00Али Ахмедов
123ПродажбаТъргЛозе с площ 0.674 дка, в имот номер 132039 - с. Севар536.00139.50536.00536.00Ниязи Билялов
124ПродажбаТъргЛозе с площ 0.658 дка, в имот номер 132040 - с. Севар523.00136.20523.00523.00Емин Добруджан
125ПродажбаТъргЛозе с площ 1.056 дка, в имот номер 132041 - с. Севар839.00218.60839.00839.00Емин Добруджан
126ПродажбаТъргЛозе с площ 0.632 дка, в имот номер 132042 - с. Севар502.00130.80502.00502.00Емин Добруджан
127ПродажбаТъргЛозе с площ 0.575 дка, в имот номер 132043 - с. Севар457.00119.00457.00457.00Емин Добруджан
128ПродажбаТъргЛозе с площ 0.444 дка, в имот номер 132044 - с. Севар353.0091.90353.00353.00Емин Добруджан
129ПродажбаТъргЛозе с площ 0.569 дка, в имот номер 132045 - с. Севар453.00117.80453.00453.00Емин Добруджан
130ПродажбаТъргЛозе с площ 0.576 дка, в имот номер 132046 - с. Севар458.00119.20458.00458.00Емин Добруджан
131ПродажбаТъргЛозе с площ 0.619 дка, в имот номер 132047 - с. Севар491.00128.10491.00491.00Емин Добруджан
132ПродажбаТъргЛозе с площ 0.904 дка, в имот номер 132003 - с. Севар718.00203.40718.00718.00Ерджан Адемов
133ПродажбаТъргЛозе с площ 2.978 дка, в имот номер 132002 - с. Севар2367.00670.102367.002367.00Ерджан Адемов
134ПродажбаТъргЛозе с площ 0.276 дка, в имот номер 132036 - с. Севар220.0085.70220.00220.00Бейсим Илиязов
135ПродажбаТъргЛозе с площ 2.759 дка, в имот номер 132055 - с. Севар2193.00571.102193.002193.00Бейсим Илиязов
136ПродажбаТъргЛозе с площ 0.419 дка, в имот номер 132057 - с. Севар333.0086.70333.00333.00Бейсим Илиязов
137ПродажбаТъргЛозе с площ 0.958 дка, в имот номер 132058 - с. Севар761.00198.30761.00761.00Бейсим Илиязов
138ПродажбаТъргЛозе с площ 0.444 дка, в имот номер 132059 - с. Севар353.0091.90353.00353.00Бейсим Илиязов
139ПродажбаТъргЛозе с площ 0.431 дка, в имот номер 132060 - с. Севар342.0089.20342.00342.00Бейсим Илиязов
140ПродажбаТъргЛозе с площ 0.661 дка, в имот номер 132062 - с. Севар526.00136.80526.00526.00Бейсим Илиязов
141ПродажбаРешение на ОбСс. Бисерци, УПИ II - 3a KOO, кв. 40 с площ 2510 кв.м.15500.0015499.3017658.2617658.26Юзджан Фейзи
142ПродажбаТъргЛозе с площ 0.278 дка, в имот номер 132014 - с. Севар221.0057.50221.00221.00Незифе Сеидова
143ПродажбаТъргЛозе с площ 0.631 дка, в имот номер 132005 - с. Севар502.00195.90502.00502.00Акиф Акифов
144ПродажбаТъргЛозе с площ 1.148 дка, в имот номер 132006 - с. Севар912.00356.50912.00912.00Акиф Акифов

 

 

Вид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеМестонахождениеПазарна ценаДанъчна оценкаПриета оценка от ОбСКрайна цена по сделкаСтрана по сделката
1ПродажбаТъргс. Точилари, имот 000050 - дървета и храсти с площ 3000 дка 650.00931.50932.00950.00Мустафа Али
2ПродажбаТъргс. Точилари, имот 000060 - дървета и храсти с площ 3000 дка 770.00931.50932.00950.00Назифе Ахмедова
3ПродажбаТъргс. Севар, УПИ VI-502 от кв.47 с площ 1390 кв.м 5908.005200.007090.007090.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
4ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000340 - широколистна гора с площ 0,728 дка 1155.00107.001385.001385.00Евин Кадирова
5ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000341 - широколистна гора с площ 0,714 дка 1043.00105.001273.001273.00Халиме Мехмедова
6ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000342 - широколистна гора с площ 0,881 дка1435.00129.501665.001665.00Джанер Ахмедов
7ПродажбаТъргс. Савин, имот 000108 - широколистна гора с площ 1 дка 859.0066.101303.001308.00Ивайло Иванов
8ПродажбаТъргс. Савин, имот 000109 - широколистна гора с площ 1 дка729.0066.101173.001174.00Йордан Петров
9ПродажбаТъргс. Савин, имот 000110 - широколистна гора с площ 1 дка 761.0066.101205.001205.00Станчо Костадинов
10ПродажбаТъргс. Савин, имот 000111 - широколистна гора с площ 1 дка715.0066.101159.001160.00Турхан Якубов
11ПродажбаТъргс. Савин, имот 000112 - широколистна гора с площ 1 дка750.0066.101194.001194.00Мустафа Исмаилов
12ПродажбаТъргс. Савин, имот 000113 - широколистна гора с площ 1 дка765.0066.101209.001209.00Али Шакиров
13ПродажбаТъргс. Савин, имот 000114 - широколистна гора с площ 1 дка754.0066.101198.001200.00Беясетин Ялама
14ПродажбаТъргс. Савин, имот 000115 - широколистна гора с площ 1 дка712.0066.101156.001156.00Сурай Мухаремов
15ПродажбаТъргс. Савин, имот 000116 - широколистна гора с площ 1 дка802.0066.101246.001250.00Сурай Мухаремов
16ПродажбаТъргс. Савин, имот 000117 - широколистна гора с площ 1 дка765.0066.101209.001209.00Милена Илиева
17ПродажбаТъргс. Савин, имот 000118 - широколистна гора с площ 1 дка749.0066.101193.001193.00Милена Илиева
18ПродажбаТъргс. Савин, имот 000119 - широколистна гора с площ 1 дка720.0066.101164.001170.00Адем Зюхтиев
19ПродажбаТъргс. Савин, имот 000121 - широколистна гора с площ 1 дка708.0066.101152.001152.00Кенан Мустафов
20ПродажбаТъргс. Савин, имот 000122 - широколистна гора с площ 1 дка717.0066.101161.001161.00Кенан Мустафов
21ПродажбаТъргс. Савин, имот 000123 - широколистна гора с площ 1 дка757.0066.101201.001201.00Кенан Мустафов
22ПродажбаТъргс. Савин, имот 000124 - широколистна гора с площ 1 дка741.0066.101185.001185.00Кенан Мустафов
23ПродажбаТъргс. Савин, имот 000125 - широколистна гора с площ 1 дка723.0066.101167.001167.00Касим Касимов
24ПродажбаТъргс. Савин, имот 000126 - широколистна гора с площ 1 дка726.0066.101170.001170.00Мюслюм Мюслюм
25ПродажбаТъргс. Савин, имот 000127 - широколистна гора с площ 1 дка742.0066.101186.001186.00Мюслюм Мюслюм
26ПродажбаТъргс. Савин, имот 000128 - широколистна гора с площ 1 дка747.0066.101191.001200.00Павел Петров
27ПродажбаТъргс. Савин, имот 000129 - широколистна гора с площ 1 дка740.0066.101184.001200.00Павел Петров
28ПродажбаТъргс. Савин, имот 000130 - широколистна гора с площ 1 дка740.0066.101184.001184.00Людмил Тихчев
29ПродажбаТъргс. Савин, имот 000131 - широколистна гора с площ 1 дка709.0066.101153.001200.00Ебазер Алиев
30ПродажбаТъргс. Савин, имот 000132 - широколистна гора с площ 1 дка728.0066.101172.001200.00Зевджет Незиров
31ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542009 - широколистна гора с площ 1 дка3205.00183.003485.003485.00Гюрсел Алиев
32ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542020 - широколистна гора с площ 1 дка1885.00169.002165.002165.00Ерсин Юмеров
33ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542023 - широколистна гора с площ 1 дка1613.00169.001893.001893.00Денис Исмаилов
34ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542024 - широколистна гора с площ 1 дка1498.00169.001778.001778.00Денис Исмаилов
35ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542028 - широколистна гора с площ 1 дка1568.00169.001848.001848.00Елдар Фейзиев
36ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542029 - широколистна гора с площ 1 дка1663.00169.001943.001943.00Тезджан Адилов
37ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542030 - широколистна гора с площ 1 дка1629.00169.001909.001909.00Неслин Селимов
38ПродажбаТъргс. Савин, имот 000120 - широколистна гора с площ 1 дка729.0066.101173.001175.00Алкин Исмаил
39ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542027 - широколистна гора с площ 1 дка1523.00169.001803.001803.00Хюсеин Юмеров
40ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542022 - широколистна гора с площ 1 дка1616.00169.001896.001896.00Фаридин Сюлейманов
41ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542025 - широколистна гора с площ 1 дка1507.00169.001787.001787.00Денис Исмаилов
42ПродажбаТъргс. Бисерци, имот 542026 - широколистна гора с площ 1 дка1526.00169.001806.001806.00Денис Исмаилов
43ПродажбаРешение на ОбС242 кв.м. от УПИ VII-178 от кв.41 по плана на с. Равно484.00458.80580.80580.80"Чинги + 5" ООД с. Равно
44ПродажбаРешение на ОбС390 кв.м. от УПИ X-346, 348 от кв.31 по плана на с. Горичево950.00739.401140.001140.00Окан Ефраимов
45ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 000422 - нива с площ 164,996 дка66326.0019156.0466326.0066326.00ЕТ "Мъдър-Хасан Али-Фатме Али" с. Мъдрево
46ПродажбаТъргс. Беловец, имот 000381 - широколистна гора с площ 1,861 дка4486.00246.214701.004701.00ЕТ "Лютфи Дахилов-Инсстрой"
47ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 000122 - овощна градина с площ 75,451 дка23065.0016545.6823065.0023065.00Мариета Томова, Красимира Томова
48ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200014 - нива с площ 2,229 дка885.00301.92885.00885.00Петко Петков
49ПродажбаТъргс. Тертер, имот 200013 - нива с площ 2,485 дка987.00336.59987.00987.00Фильо Филев
50ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, ул. "Панайот Хитов" №10 по КК 40422.504.9, площ 562 кв.м3675.003470.404095.004095.00Велико Великов
51ПродажбаРешение на ОбСс. Севар, УПИ II-К00 от кв.64 с площ 497 кв.м3550.003069.003896.003896.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
52ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 000414 - нива с площ 201,600 дка81043.0023405.8081403.0081403.00ЕТ "Меро-Муртаза Салтък" с. Мъдрево
53ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 000128 - овощна градина с площ 4,000 дка1320.00984.001320.001320.00ЕТ "Меро-Муртаза Салтък" с. Мъдрево
54ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 000404 - нива с площ 80,767 дка32305.008986.3032305.0032305.00ЕТ "Меро-Муртаза Салтък" с. Мъдрево
55ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 393081 - нива с площ 6,203 дка2493.00729.472493.002493.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
56ПродажбаТъргс. Мъдрево, имот 284005 - нива с площ 7,629 дка3067.001009.323067.003067.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
57ПродажбаТъргс. Севар, имот 411003 - нива с площ 2,500 дка980.00330.75980.00980.00ЕТ "Асотекс-Хамза Чакър" гр. Кубрат
58ОПСЗаповед на кметас. Тертер - пристояване на 12 кв.м. в УПИ XX, кв.20 към сграда "Кафе-еспресо"120.00115.90120.00ЕТ "Емили-Сюлейман Чалък" с. Мъдрево
59ПродажбаРешение на ОбСАпартамент №11 - гр. Кубрат, ул. "Иван Вазов" №4, вх. Б, ап. 418700.006567.3018700.0018700.00Стоян Маринов
60ПродажбаТъргс. Точилари, имот 019001 - широколистна гора с площ 1 дка517.00154.35899.00899.00Юсеин Юсеин
61ПродажбаТъргс. Точилари, имот 019002 - широколистна гора с площ 1 дка821.00154.351203.001203.00Бекир Бекир
62ПродажбаТъргс. Точилари, имот 019031 - широколистна гора с площ 1 дка763.00154.351145.001145.00Орхан Осман
63ПродажбаТъргс. Точилари, имот 019032 - широколистна гора с площ 1 дка847.00154.351229.001229.00Орхан Осман
64ПродажбаТъргЛозе с площ 0.527 дка, в имот номер 132082 - с. Севар206.58163.63207.00207.00Илхан Юсеинов
65ПродажбаТъргЛозе с площ 1.642 дка, в имот номер 132083 - с. Севар643.66509.84644.00644.00Илхан Юсеинов
66ПродажбаТъргЛозе с площ 1.003 дка, в имот номер 132084 - с. Севар393.18398.51394.00394.00Илхан Юсеинов
67ПродажбаТъргЛозе с площ 1.129 дка, в имот номер 132085 - с. Севар442.57381.04443.00443.00Илхан Юсеинов
68ПродажбаТъргЛозе с площ 1.124 дка, в имот номер 132086 - с. Севар440.61349.00441.00441.00Илхан Юсеинов
69ПродажбаТъргЛозе с площ 0.128 дка, в имот номер 132088 - с. Севар50.1839.7451.0051.00Илхан Юсеинов
70ПродажбаТъргЛозе с площ 0.402 дка, в имот номер 132090 - с. Севар157.58124.82158.00158.00Илхан Юсеинов
71ПродажбаТъргЛозе с площ 0.310 дка, в имот номер 132091 - с. Севар121.5296.26122.00122.00Илхан Юсеинов
72ПродажбаТъргЛозе с площ 0.311 дка, в имот номер 132092 - с. Севар121.9196.57122.00122.00Илхан Юсеинов
73ПродажбаТъргЛозе с площ 0.295 дка, в имот номер 132093 - с. Севар115.6491.60116.00116.00Илхан Юсеинов
74ПродажбаТъргЛозе с площ 0.295 дка, в имот номер 132094 - с. Севар125.4499.36126.00126.00Илхан Юсеинов
75ПродажбаТъргЛозе с площ 0.364 дка, в имот номер 132095 - с. Севар142.69113.02143.00143.00Илхан Юсеинов
76ПродажбаТъргЛозе с площ 0.509 дка, в имот номер 132096 - с. Севар199.53158.04200.00200.00Илхан Юсеинов
77ПродажбаТъргЛозе с площ 1.031 дка, в имот номер 132097 - с. Севар404.15320.13405.00405.00Илхан Юсеинов
78ПродажбаТъргЛозе с площ 1.132 дка, в имот номер 132098 - с. Севар443.74351.49444.00444.00Илхан Юсеинов
79ПродажбаТъргЛозе с площ 0.497 дка, в имот номер 132111 - с. Севар194.82154.32195.00195.00Илхан Юсеинов
80ПродажбаТъргЛозе с площ 0.501 дка, в имот номер 132112 - с. Севар196.39155.56197.00197.00Илхан Юсеинов
81ПродажбаТъргЛозе с площ 0.407 дка, в имот номер 132113 - с. Севар159.54126.37160.00160.00Илхан Юсеинов
82ПродажбаТъргЛозе с площ 2.620 дка, в имот номер 132118 - с. Севар1027.04813.511027.001027.00Кямил Ибрямов
83ПродажбаТъргЛозе с площ 3.330 дка, в имот номер 132032 - с. Севар1305.361033.961306.001306.00"Кемо Агро" ЕООД
84ПродажбаТъргЛозе с площ 0.864 дка, в имот номер 132087 - с. Севар338.69291.60339.00339.00Исмаил Шерифов
85ПродажбаТъргЛозе с площ 0.979 дка, в имот номер 132009 - с. Севар384.00303.98384.00384.00Тунджай Хамди
86ПродажбаТъргЛозе с площ 0.408 дка, в имот номер 132010 - с. Севар160.00126.68160.00160.00Тунджай Хамди
87ПродажбаТъргЛозе с площ 1.412 дка, в имот номер 132011 - с. Севар554.00438.43554.00554.00Тунджай Хамди
88ПродажбаТъргЛозе с площ 1.104 дка, в имот номер 132027 - с. Севар433.00342.79433.00433.00Гюлтен Илиязова
89ПродажбаТъргЛозе с площ 0.981 дка, в имот номер 132028 - с. Севар385.00304.60385.00385.00Гюлтен Илиязова
90ПродажбаТъргЛозе с площ 2.346 дка, в имот номер 132030 - с. Севар920.00728.43920.00920.00Гюлтен Илиязова
91ПродажбаТъргЛозе с площ 2.620 дка, в имот номер 132031 - с. Севар401.00317.64401.00921.00Гюлтен Илиязова
92ПродажбаТъргЛозе с площ 1.288 дка, в имот номер 132001 - с. Севар424.00289.80424.00424.00Айше Адемова
93ПродажбаТъргЛозе с площ 2.442 дка, в имот номер 132135 - с. Севар804.00505.49804.00804.00Айше Адемова
94ПродажбаТъргЛозе с площ 0.546 дка, в имот номер 132023 - с. Севар214.00169.53214.00214.00Мухарем Мухаремов
95ПродажбаТъргс. Точилари, имот 019003 - широколистна гора с площ 1 дка851.00154.351233.001233.00Бейсим Юсеин
96ПродажбаТъргс. Точилари, имот 019004 - широколистна гора с площ 1 дка836.00154.351218.001218.00Бейсим Юсеин
97ПродажбаТъргс. Точилари, имот 019005 - широколистна гора с площ 1 дка840.00154.351222.001222.00Бейсим Юсеин
98ПродажбаТъргс. Точилари, имот 019006 - широколистна гора с площ 1 дка820.00154.351202.001202.00Бейсим Юсеин
99ПродажбаТъргс. Точилари, имот 019007 - широколистна гора с площ 1 дка805.00154.351187.001187.00Мустафа Расимов
100ПродажбаТъргс. Точилари, имот 019027 - широколистна гора с площ 1 дка846.00154.351228.001228.00Джемил Исмаилов
101ПродажбаТъргс. Точилари, имот 019028 - широколистна гора с площ 1 дка847.00154.351229.001229.00Джемил Исмаилов
102ПродажбаТъргс. Точилари, имот 019029 - широколистна гора с площ 1 дка787.00154.351169.001169.00Гюнай Али
103ПродажбаТъргс. Точилари, имот 019030 - широколистна гора с площ 1 дка722.00154.351104.001104.00Гюнай Али
104ПродажбаТъргЛозе с площ 0.654 дка, в имот номер 132061 - с. Севар216.00135.38216.00216.00Кадир Ахмедов
105ПродажбаТъргЛозе с площ 0.788 дка, в имот номер 132038 - с. Севар260.00163.12260.00260.00Ниязи Билялов
106ПродажбаТъргЛозе с площ 0.501 дка, в имот номер 132048 - с. Севар165.00103.71165.00165.00Ниязи Билялов
107ПродажбаТъргЛозе с площ 1.184 дка, в имот номер 132049 - с. Севар390.00245.09390.00390.00Ниязи Билялов
108ПродажбаТъргЛозе с площ 0.542 дка, в имот номер 132050 - с. Севар180.00112.19180.00180.00Ниязи Билялов
109ПродажбаТъргЛозе с площ 0.614 дка, в имот номер 132056 - с. Севар202.00127.10202.00202.00Осман Юнузов
110ПродажбаТъргЛозе с площ 1.529 дка, в имот номер 132013 - с. Севар600.00474.75600.00600.00Вейсал Мустафов
111ПродажбаТъргЛозе с площ 1.531 дка, в имот номер 132119 - с. Севар601.00475.38601.00601.00Меджит Адемов
112ПродажбаТъргЛозе с площ 1.693 дка, в имот номер 132037 - с. Севар557.00350.45557.00557.00Вадет Акчов
113ПродажбаТъргЛозе с площ 1.074 дка, в имот номер 132008 - с. Севар421.00333.48421.00421.00Бейти Татар
114ПродажбаТъргЛозе с площ 1.293 дка, в имот номер 132018 - с. Севар507.00401.48507.00507.00Ебазер Алиев
115ПродажбаТъргЛозе с площ 0.425 дка, в имот номер 132016 - с. Севар167.00131.96167.00168.00Ебазер Алиев
116ПродажбаТъргЛозе с площ 0.335 дка, в имот номер 132067 - с. Севар132.00104.02132.00132.00Хъкмет Адемов
117ПродажбаТъргЛозе с площ 1.155 дка, в имот номер 132068 - с. Севар453.00358.63453.00453.00Хъкмет Адемов
118ПродажбаТъргЛозе с площ 0.784 дка, в имот номер 132069 - с. Севар308.00243.43308.00308.00Хъкмет Адемов
119ПродажбаТъргЛозе с площ 1.718 дка, в имот номер 132089 - с. Севар674.00533.44674.00674.00Кадир Ахмедов
120ПродажбаТъргЛозе с площ 1.759 дка, в имот номер 132066 - с. Севар690.00546.17690.00690.00Бехчет Адемов
121ПродажбаТъргЛозе с площ 0.480 дка, в имот номер 132017 - с. Севар188.00149.04188.00188.00Али Алиев
122ПродажбаТъргЛозе с площ 0.364 дка, в имот номер 132134 - с. Севар120.0075.35120.00120.00Атче Джефер
123ПродажбаТъргЛозе с площ 2.647 дка, в имот номер 132136 - с. Севар871.00547.93871.00871.00Атче Джефер
124ПродажбаТъргЛозе с площ 1.087 дка, в имот номер 132137 - с. Севар358.00225.01358.00358.00Атче Джефер

 

 

Вид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеМестонахождениеПазарна ценаДанъчна оценкаПриета оценка от ОбСКрайна цена по сделкаСтрана по сделката
1ПродажбаРешение на ОбС201 кв.м. от УПИ VII-143 от кв.11 по плана на с.Тертер504.00478.80604.80604.80Продан Димов - гр.Тутракан
2ПродажбаРешение на ОбС100 кв.м. от УПИ VI-143 от кв.11 по плана на с.Тертер240.00228.00288.00288.00Димитра Димова - гр.Тутракан
3ПродажбаРешение на ОбСНива с площ 2.95 дка в с. Задруга906.00455.30906.00906.00Бенан Махмудов
4ПродажбаТъргУПИ №XII-29, кв.7, с площ 1355 кв.м. по плана на с. Савин4008.002829.204008.004008.00"Троя" ООД
5ПродажбаТъргНива с площ 1192 кв.м. с идент. 40422.99.265 в гр. Кубрат438.00219.00438.00438.00Мюкерем Юмерова
6ПродажбаТъргНива с площ 791 кв.м. с идент. 40422.152.343 в гр. Кубрат290.00157.00290.00290.001/2 - Зекерие Юсеинов; 1/2 - Мехмед Мюзекяев
7ПродажбаТъргНива с площ 4.677 дка с номер 035020 в с. Беловец1706.00785.601706.001806.00Нерхан Халибова
8ПродажбаТъргНива с площ 3.014 дка с номер 200304 в с. Юпер1196.00447.101196.001196.00Ангел Митев
9ПродажбаТъргНива с площ 1.585 дка с номер 009017 в с. Мъдрево642.00265.70642.00642.00Салим Мустафа
10ПродажбаТъргНива с площ 2.645 дка с номер 047005 в с. Мъдрево1070.00447.101070.001070.00Салим Мустафа
11ПродажбаТъргНива с площ 4.550 дка с номер 000071 в с. Севар1784.00512.801784.001784.00ЕТ "Хамза Чакър" гр. Кубрат
12ПродажбаРешение на ОбСс. Севар - 1215 кв.м. от УПИ VIII, кв.47, целият с площ 1300 кв.м.1784.00512.801784.001784.00ЕТ "Хамза Чакър" гр. Кубрат
13ПродажбаРешение на ОбСс. Севар - 720 кв.м. от УПИ VII, кв.47, целият с площ 1250 кв.м.3060.002693.503672.003672.00ЕТ "Хамза Чакър" гр. Кубрат
14ПродажбаТъргЛозе с площ 5.001 дка, с номер 364121 с. Мъдрево1830.00982.101830.001830.00Хасан Али
15ПродажбаТъргНива с площ 2.688 дка, с номер 250104 с. Беловец986.00414.90986.00986.00Мюзелиф Хасанов
16ПродажбаТъргНива с площ 1.232 дка, с номер 250105 с. Беловец452.00190.20452.00452.00Мюзелиф Хасанов
17ПродажбаЛиквидир. съсобств.40 кв.м. от УПИ I-360 от кв.37 по плана на с. Сеслав100.0091.20120.00120.00Наследници на Феим Осман
18ПродажбаТъргНива с площ 5.609 дка, с номер 000304 с. Беловец2058.00824.502058.002858.00Беждет Салиев
19ПродажбаЗаповед на кметаУПИ XXIV-217 от кв.2 по плана на с. Задруга2220.003055.203593.883593.88Сабрие Али
20ПродажбаРешение на ОбСАпартамет в гр. Кубрат, ул. Ген. Гурко №1, вх. А, ап. 1810400.004003.2010400.0010400.00Къймет Исуф

 

 

Вид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеМестонахождениеПазарна ценаДанъчна оценкаПриета оценка от ОбСКрайна цена по сделкаСтрана по сделката
1ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, ул. "Цар Освободител" №62, дворно място с площ 499 кв.м.3400.003243.503860.363860.36Мухарем Мухарем
2ПродажбаРешение на ОбСс. Сеслав, ул. "Ал. Стамболийски" №54, с площ 805 кв.м.2000.001835.402318.002318.00Кямил Реджебов
3ПродажбаТъргс. Каменово, ул. "Трапезица" №52, инд. 35897.501.364 и сграда 35897.501.364.112000.004110.8012082.359061.76"Йъми Йъми" ООД с. Каменово
4ПродажбаТъргПИ №435001 в с. Тертер, с начин на тр. ползване Нива28040.001863.4028040.0028640.00ЕТ "Асотекс Хамза Чакър"
5ПродажбаТъргПИ №435002 в с. Тертер, с начин на тр. ползване Нива25300.001821.6025300.0026500.00ЕТ "Асотекс Хамза Чакър"
6ПродажбаТъргСамостоятелен обект - "Стая за управител - пазар и лаборатория" с ид. 40422.505.2179.3.15, с административен адрес: гр. Кубрат, ул. "Цар Симеон" №648384.007947.0048384.0069196.00Христо Манушков
7ПродажбаТъргУПИ №III-497 от кв.47 на с. Севар, с административен адрес: ул. "Д. Полянов" №14482.003592.904482.004482.00Тунджай Йосифов
8ПродажбаТъргУПИ №VIII-"Здравна служба" в с. Савин, адм. адрес ул. "Баба Тонка" №27568.005180.007568.007568.00Минчо Минчев
9ПродажбаТъргСелскостопанска сграда - силажовместилище в с. Бисерци5388.005284.305388.005388.00Исмаил Шакир
10ПродажбаТъргУПИ №Х-177 от кв.23 в с. Точилари, ул. "Паркова" №54800.003319.904800.004800.00Бехчет Исмаил
11ПродажбаТъргИмот 126009 - залесена територия, землище с. Брестовене, общ. Завет, с площ 1.987 дка4931.00262.904931.004931.00Тезжан Ахмедов
12ПродажбаТъргИмот 126013 - залесена територия, землище с. Брестовене, общ. Завет, с площ 1.500 дка3285.14198.503286.003336.00Реджеб Абтулов
13ПродажбаТъргИмот 126014 - залесена територия, землище с. Брестовене, общ. Завет, с площ 1.500 дка3335.38198.503336.003336.00Реджеб Абтулов
14ПродажбаТъргИмот 126008 - залесена територия, землище с. Брестовене, общ. Завет, с площ 2.000 дка4407.98264.604408.004408.00Зюлфие Аларънова
15ПродажбаТъргИд. 40422.505.3112 по КК и КР на гр. Кубрат и построените в него сгради134164.0095025.88134164.00135564.00ЕТ "Асотекс Хамза Чакър"
16ПродажбаЗаповед на кмета50 кв.м. от ПИ с ид. 40422.505.106403.20308.80403.20Мечбурие Осман
17ОПСТъргГараж №12 със ЗП 18.6 кв. м. в ПИ 40422.505.1126644.00261.60644.00666.00Данчо Гичев
18ОПСТъргГараж №10 със ЗП 18.6 кв. м. в ПИ 40422.505.1126644.00261.60644.00654.00Силвена Богданова
19ОПСТъргГараж №9 със ЗП 18.6 кв. м. в ПИ 40422.505.1126644.00261.60644.00654.00Димитър Тончев
20ОПСТъргГараж №11 със ЗП 18.6 кв. м. в ПИ 40422.505.1126644.00261.60644.00655.00Ирена Даскалова
21ПродажбаЗаповед на кмета15 кв. м., придаваща се по регулация към УПИ XI-75, кв. 3 - с. Беловец67.0061.3080.40Сабри Бекир
22ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, поземлен имот с ид. 40422.505.18115891.004853.606795.796795.79Стела Димова, Георги Димов
23ПродажбаТъргс. Юпер, ул. "Климент Охридски" №2, вх. А, ап. 86100.005378.806100.006100.00Марийка Солакова
24ПродажбаТъргс. Юпер, ул. "Климент Охридски" №2, вх. Б, ап. 26000.005168.306000.006000.00Виолета Войкова
25ПродажбаТъргс. Севар, ЕКАТЕ 65886, поземлен имот 000051 с площ 109,717 дка с НТП - нива35353.0015329.3035353.0035753.00ЕТ "Асотекс Хамза Чакър"

 

 

Вид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеМесто-нахождениеПазарна ценаДанъчна оценкаПриета оценка от ОбСКрайна цена по сделкаСтрана по сделката
1ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, ул. "Стара планина" №153030.002062.903030.003636.00Сашо Христов, Виргиния Христова
2ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, ул. "Стефан Караджа" №1, вх. А, ет. 3, ап. 726300.005445.2026300.0026300.00Мая Маринова
3ОПС
над-строяване
Заповед на кметагр. Кубрат, ул. "Цар Симеон" №818400.0011368.8018400.00Али Сюлейман
4ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, ул. "Стефан Караджа" №3, вх. А, ет. 3, ап. 730500.005446.8030500.0030500.00Рейхан Ибрахимов
5ПродажбаРешение на ОбСИмот №216001 в землището на гр. Завет с площ 701,234 дка, с начин на трайно ползване: Горско-стопанска територия; Имот №217001 в землището на гр. Завет с площ 1016,169 дка, с начин на трайно ползване на Горско-стопанска територия; Имот №218006 в землището на гр. Завет с площ 17,408 дка, с начин на трайно ползване на Горско-стопанска територия; Имот №219001 в землището на гр. Завет с площ 217,111 дка, с начин на трайно ползване на Горско-стопанска територия; Имот №220002 в землището на гр. Завет с площ 580,364 дка, с начин на трайно ползване на Горско-стопанска територия; Имот №229005 в землището на гр. Завет с площ 150,00 дка, с начин на трайно ползване на Горско-стопанска територия.1573675.00402584.601258894.001258894.00"Северагро" ЕООД
6ПродажбаРешение на ОбСс. Задруга, УПИ NX-183 от кв.8963.40786.50963.40963.40Шерми Али
7ПродажбаЗаповед на кметас. Беловец, 95 кв.м. от УПИ NII-584 от кв.75516.00388.10516.00516.00Петър Николов
8ПродажбаРешение на ОбСс. Точилари, 446 кв.м. от УПИ NХ от кв.51608.001016.901608.001608.00Аднан Кяшиф "АЙБИСИ-ГРУП" ООД
9ПродажбаИмот №126005 от общинския горски фонд, с начин на трайно ползване "Залесена територия", намиращ се в землището на с. Брестовене с ЕКАТТЕ 06481, общ. Завет, обл. Разград с площ 4,227 дка.1808.00497.101808.001858.00Динчер Къров
10ПродажбаИмот №126004 от общинския горски фонд, с начин на трайно ползване "Залесена територия", намиращ се в землището на с. Брестовене с ЕКАТТЕ 06481, общ. Завет, обл. Разград с площ 17,514 дка.10883.002317.6010883.0011000.00Зиядин Юмер
11ПродажбаИмот №126006 от общинския горски фонд, с начин на трайно ползване "Залесена територия", намиращ се в землището на с. Брестовене с ЕКАТТЕ 06481, общ. Завет, обл. Разград с площ 4,995 дка.2105.00587.402105.002105.00Доско Филипов
12ПродажбаРешение на ОбСОбщ. незастроено дворно място с площ 1 185 кв.м., за което е отредено УПИ №IX-73 от кв.17 по плана на с. Точилари3000.002474.303600.005700.00Бахар Касанджък
13ПродажбаРешение на ОбСОбщ. незастроено дворно място с площ 1 375 кв.м., за което е отредено УПИ №III-184 от кв.23 по плана на с. Точилари3500.002871.004200.004200.00Мустафа Топал
14ПродажбаРешение на ОбСОбщ. незастроено дворно място с площ 1 105 кв.м., за което е отредено УПИ №VIII-73 от кв.17 по плана на с. Точилари2800.002307.203360.005760.00Халил Юсеинов
15ПродажбаТъргИмот 000475, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 1,200 дкa488.00176.40713.00750.00Айтен Зюлкюфова
16ПродажбаТъргИмот 000476, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 1,118 дкa516.00164.30731.00731.00Раим Раим
17ПродажбаТъргИмот 000479, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 1,330 дкa552.00195.50777.00780.00Беркан Зюлкюфов
18ПродажбаТъргИмот 000345, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 0,754 дкa460.00110.80685.00690.00Идриз Идиз
19ПродажбаТъргИмот 000335, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 1,014 дкa853.00149.401078.001080.00Рейхан Мехмед
20ПродажбаТъргИмот 000469, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 2,509 дкa3691.00368.803916.003917.00Метин Абтулов
21ПродажбаТъргИмот 000346, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 0,937 дкa465.00137.10690.00700.00Илхан Мехмедов
22ПродажбаТъргИмот 000481, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 1,294 дкa1602.00190.201827.001827.00Нурай Осман
23ПродажбаТъргИмот 000480, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 1,099 дкa411.00161.60636.00701.00Любомир Дечев
24ПродажбаТъргИмот 350011, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,887 дкa1092.00143.401317.001350.55Ивелин Йорданов
25ПродажбаТъргИмот 350072, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1064.00161.701289.001289.00Ивелин Иванов
26ПродажбаТъргИмот 350018, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,482 дкa838.0077.901063.001070.00Нехри Мехмедов
27ПродажбаТъргИмот 000258, землище гр. Кубрат; НТП - Горско тр. нас. - 0,725 дкa538.00106.60763.00765.00Юлиян Тошев
28ПродажбаТъргИмот 350038, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,568 дкa1095.0091.801320.001329.00Иван Николов
29ПродажбаТъргИмот 350032, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,590 дкa655.0095.40880.00890.00Николa Божиков
30ПродажбаТъргИмот 350047, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1340.00161.701565.001600.00Вилдан Халилова
31ПродажбаТъргИмот 350075, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1412.00161.701637.001801.99Бюлент Кяшиф
32ПродажбаТъргИмот 350075, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1395.00161.701620.001801.99Бюлент Кяшиф
33ПродажбаТъргИмот 350077, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1062.00161.701287.001309.99Бюлент Кяшиф
34ПродажбаТъргИмот 350023, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,889 дкa1054.00143.801279.001279.01Бихад Велиев
35ПродажбаТъргИмот 350025, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,490 дкa832.0079.201057.001075.00Емилиян Иванов
36ПродажбаТъргИмот 350017, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,882 дкa1144.00142.601369.001370.00Росица Стефанова
37ПродажбаТъргИмот 350055, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1207.00161.701432.001580.00Севгин Зекишев
38ПродажбаТъргИмот 350064, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1185.00161.701410.001420.00Севгин Зекишев
39ПродажбаТъргИмот 000243, землище гр. Кубрат; НТП - Горско тр. нас. - 1,563 дкa1050.00229.801275.001609.00Енчо Енчев
40ПродажбаТъргИмот 350083, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1087.00161.001312.001450.00Енчо Енчев
41ПродажбаТъргИмот 350084, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1320.00161.001545.001757.00Енчо Енчев
42ПродажбаТъргИмот 350015, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,608 дкa791.0098.301016.001020.00Стефан Трофилов
43ПродажбаТъргИмот 350098, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,284 дкa606.0045.90831.00850.00Андрей Андреев
44ПродажбаТъргИмот 350049, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1651.00161.701876.001880.00Тошо Борисов
45ПродажбаТъргИмот 350029, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,501 дкa885.0081.001110.001115.00Петър Янакиев
46ПродажбаТъргИмот 000224, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,321 дкa365.0047.20590.00600.00Ангелинка Тодорова
47ПродажбаТъргИмот 000228, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,308 дкa1050.00192.301275.001275.00Рамадан Яламов
48ПродажбаТъргИмот 350042, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,623 дкa924.00100.701149.001150.00Надка Христова
49ПродажбаТъргИмот 350105, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,617 дкa723.0099.80948.00951.00Александър Станев
50ПродажбаТъргИмот 350044, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,352 дкa2413.00218.602638.002640.00Хюсеин Ислямов
51ПродажбаТъргИмот 350043, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,556 дкa858.0089.901083.001083.00Цветан Цвятков
52ПродажбаТъргИмот 000247, землище гр. Кубрат; НТП - Горско тр. нас. - 1,954 дкa1358.00287.201583.001600.00Генади Георгиев
53ПродажбаТъргИмот 000227, землище гр. Кубрат; НТП - Горско тр. нас. - 0,640 дкa626.0094.10851.00851.01Николай Атанасов
54ПродажбаТъргИмот 350039, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,581 дкa658.0093.90883.00883.00Митко Йовчев
55ПродажбаТъргИмот 350086, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1124.00161.701349.001355.00Марин Маринов
56ПродажбаТъргИмот 350014, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,609 дкa892.0095.501117.001120.00Георги Чуков
57ПродажбаТъргИмот 350031, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,069 дкa730.00172.00955.001101.00Георги Георгиев
58ПродажбаТъргИмот 350067, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1004.00161.701229.001404.44Илиян Илиев
59ПродажбаТъргИмот 350082, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1535.00161.701760.001909.99Илиян Илиев
60ПродажбаТъргИмот 350079, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1314.00161.701539.001707.77Илиян Илиев
61ПродажбаТъргИмот 000234, землище гр. Кубрат; НТП - Горско тр. нас. - 0,853 дкa585.00125.40810.00818.00Неждет Кадъкювлю
62ПродажбаТъргИмот 350027, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,037 дкa883.00167.701108.001110.00Андрей Маринов
63ПродажбаТъргИмот 350097, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,594 дкa1290.0096.001515.001515.00Мехмед Мюзекяев
64ПродажбаТъргИмот 000230, землище гр. Кубрат; НТП - Горско тр. нас. - 1,708 дкa1408.00251.101633.001683.00Георги Николов
65ПродажбаТъргИмот 350026, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,884 дкa895.00142.901120.001122.99Йордан Трифонов
66ПродажбаТъргИмот 350028, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,844 дкa906.00136.501131.001132.05Петко Трифонов
67ПродажбаТъргИмот 000237, землище гр. Кубрат; НТП - Горско тр. нас. - 0,759 дкa508.00111.60733.00743.00Георги Станков
68ПродажбаТъргИмот 000246, землище гр. Кубрат; НТП - Горско тр. нас. - 1,306 дкa1249.00192.001504.001510.00Николай Патриков
69ПродажбаТъргИмот 350040, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,377 дкa2094.00222.702319.002321.00Димитър Кулев
70ПродажбаТъргИмот 000257, землище гр. Кубрат; НТП - Горско тр. нас. - 0,640 дкa359.0094.10584.00585.00Михаил Михайлов
71ПродажбаТъргИмот 000275, землище гр. Кубрат; НТП - Горско тр. нас. - 1,000 дкa998.00161.701223.00132.00Найден Неделчев
72ПродажбаТъргИмот 000251, землище гр. Кубрат; НТП - Горско тр. нас. - 1,251 дкa987.00183.901212.001213.00Валентин Пеев
73ПродажбаТъргИмот 000249, землище гр. Кубрат; НТП - Горско тр. нас. - 1,658 дкa1452.00243.701677.001677.00Дончо Христов
74ПродажбаТъргИмот 350041, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,731 дкa1171.00118.601396.001400.00Севджан Мехмедов
75ПродажбаТъргИмот 000226, землище гр. Кубрат; НТП - Горско тр. нас. - 0,832 дкa900.00122.301125.001130.00Кайхан Балканджиев
76ПродажбаТъргИмот 000225, землище гр. Кубрат; НТП - Горско тр. нас. - 0,489 дкa454.0071.90679.00680.00Кайхан Балканджиев
77ПродажбаТъргИмот 000261, землище гр. Кубрат; НТП - Горско тр. нас. - 0,788 дкa751.00115.80976.00990.00Стоян Димитров
78ПродажбаТъргИмот 350095, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1341.00161.701566.001570.00Делян Димитров
79ПродажбаТъргИмот 350094, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1817.00161.702042.002050.00Делян Димитров
80ПродажбаТъргИмот 000245, землище гр. Кубрат; НТП - Горско тр. нас. - 1,011 дкa810.00148.601035.001550.00Станислав Радев
81ПродажбаТъргИмот 350090, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1208.00161.701433.001443.00Пламен Ангелов
82ПродажбаТъргИмот 350088, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 1,000 дкa1264.00161.701489.001701.25Ремзи Незиров
83ПродажбаТъргИмот 000467, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 2,898 дкa2912.00426.003137.003140.00Дениз Исмаил и Ариф Арифов
84ПродажбаТъргИмот 000466, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 2,398 дкa2952.00352.503177.003178.00Гюнюл Али
85ПродажбаТъргИмот 000472, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 1,845 дкa1612.00311.901837.001838.00Йълмаз Мехмед
86ПродажбаТъргИмот 000465, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 1,966 дкa2369.00289.002594.002595.00Раим Осман
87ПродажбаТъргИмот 000474, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 1,545 дкa694.00227.10919.00919.00Исмаил Ферад
88ПродажбаТъргИмот 000334, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 0,855 дкa924.00125.701149.001150.00Шинаси Ахмед
89ПродажбаТъргИмот 000473, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 2,435 дкa1133.00357.901358.001358.00Жулвен Акифова
90ПродажбаТъргИмот 350024, землище гр. Кубрат; НТП - шир. гора - 0,654 дкa1576.00105.801801.001802.00Младен Маринов
91ПродажбаТъргИмот 000470, землище с. Беловец; НТП - шир. гора - 1,902 дкa1923.00279.602148.002148.00Метин Алиев

 

 

Вид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеМестонахождениеПазарна ценаДанъчна оценкаПриета оценка от ОбСКрайна цена по сделкаСтрана по сделката
1ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, ул. "Стефан Караджа" №125800.005010.3025800.0025800.00Станка Димова
2ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, ул. "Ген. Гурко" №1, вх. В, ап. 4613800.002753.4013800.0013800.00Нурфет Юсеин
3ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, ул. "Стефан Караджа" №1, вх. А, ап. 126200.004974.2026200.0026200.00Атче Алиева
4ПродажбаРешение на ОбСгр. Кубрат, ул. "Стефан Караджа" №1, вх. А, ап. 11246.001181.901500.001500.00Никола Николов
5ПродажбаРешение на ОбСс. Горичево, ул. "Димитър Димов" №29142.00138.90170.40170.40Ружди Сали, Неджибе Сали
6ОПСРешение на ОбСс. Беловец, ул. "Васил Левски" №742520.002245.902520.002520.00ЕТ "Такели - Шерафедин Илми"
7ПродажбаЗаповед на кметагр. Кубрат, ул. "Гео Милев" №11Б390.00358.20468.00Емине Мехмедова
8ОПСЗаповед на кметагр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №214200.009753.9014200.00ЕТ "Мираела - Радомира Минчева"