Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси

 

Търгове и конкурси

 

Справки за обявени конкурси от Община Кубрат по реда на ЗОП и НВМОП

 

Държавен вестник
Агенция по обществени поръчки

 

 

 

Заповед № 60 / 19.01.2023 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от общински имот в гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Цар Иван Асен II“ № 4. Версия за Adobe Reader
Заповед № 5 / 03.01.2023 г. на кмета на Община Кубрат относно публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от ОПФ за създаване на трайни насаждения за срок от 30 /тридесет/ стопански години, считано от 01.10.2023 г. Версия за Adobe Reader
Заповед № 965 / 22.12.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно ползване имоти с НТП – полски пътища на ползватели, участващи в споразумения за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022/2023 година. Версия за Adobe Reader