Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси

 

Търгове и конкурси

 

Справки за обявени конкурси от Община Кубрат по реда на ЗОП и НВМОП

 

Държавен вестник
Агенция по обществени поръчки

 

 

 

Заповед № 577 / 15.08.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от три години на терени – общинска собственост за поставяне на павилиони за търговска дейност в гр. Кубрат. Версия за Adobe Reader
Заповед № 569 / 12.08.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд с НТП “Широколистна гора“ в с. Савин. Версия за Adobe Reader
Заповед № 568 / 12.08.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти от общинския фонд с НТП “ниско жилищно застрояване“ в с. Мъдрево и с. Равно. Версия за Adobe Reader
Заповед № 554 / 08.08.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години за земеделско ползване на незастроени места в урбанизираните територии на Община Кубрат, считано от стопанската 2022 / 2023 г. Версия за Adobe Reader
Заповед № 522 / 26.07.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти на територията на с. Горичево, общ. Кубрат от общинския фонд с НТП “ниско застрояване“. Версия за Adobe Reader