Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси

 

Търгове и конкурси

 

Справки за обявени конкурси от Община Кубрат по реда на ЗОП и НВМОП

 

Държавен вестник
Агенция по обществени поръчки

 

 

 

Заповед № 171 / 27.02.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно ползване на имоти с НТП – полски пътища на ползватели, участващи в споразумения за създаване на масиви за ползване за стопанската 2023/2024 година, съгласно Решение № 32 по Протокол № 4/31.01.2024 г. на Общински съвет- Кубрат. Версия за Adobe Reader
Заповед № 169 / 26.02.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно конкурс за възлагане на частен доставчик на управлението на социална услуга за дневна грижа, предоставена в “Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ в гр. Кубрат. Версия за Adobe Reader
Заповед № 164 / 22.02.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Тертер за създаване на трайни насаждения за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2024 г. Версия за Adobe Reader