Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-031

 

„Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на Община Кубрат за срок от 36 месеца по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на административната сграда на Община Кубрат за срок от 36 месеца“,
Обособена позиция № 2 „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДЯ "Мир" за срок от 36 месеца“,
Обособена позиция № 3 „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДЦПЛУ за срок от 36 месеца“,
Обособена позиция № 4 „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ЦПЛР - УО "Максим Горки" за срок от 36 месеца“,
Обособена позиция № 5 „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДГ "Щастливо детство" за срок от 36 месеца“,
Обособена позиция № 6 „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДГ "Здравец" за срок от 36 месеца“,
Обособена позиция № 7 „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на спортна зала за срок от 36 месеца“,
Обособена позиция № 8 „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДСП гр. Кубрат за срок от 36 месеца““

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 16.10.2019 г., 10:44 ч., Номер: 2019-031
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2019-0028
Договор № 180 / 16.12.2019 г. - публикуван на 16.01.2020 г., 11:23 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 181 / 16.12.2019 г. - публикуван на 16.01.2020 г., 11:23 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 182 / 16.12.2019 г. - публикуван на 16.01.2020 г., 11:23 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 183 / 16.12.2019 г. - публикуван на 16.01.2020 г., 11:23 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 184 / 16.12.2019 г. - публикуван на 16.01.2020 г., 11:23 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 185 / 16.12.2019 г. - публикуван на 16.01.2020 г., 11:23 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 186 / 16.12.2019 г. - публикуван на 16.01.2020 г., 11:23 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 187 / 16.12.2019 г. - публикуван на 16.01.2020 г., 11:23 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 16.01.2020 г., 11:23 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 180 / 16.12.2019 г. - публ. на 31.01.2023 г., 13:26 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 181 / 16.12.2019 г. - публ. на 31.01.2023 г., 13:26 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 182 / 16.12.2019 г. - публ. на 31.01.2023 г., 13:26 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 183 / 16.12.2019 г. - публ. на 31.01.2023 г., 13:26 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 184 / 16.12.2019 г. - публ. на 31.01.2023 г., 13:26 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 185 / 16.12.2019 г. - публ. на 31.01.2023 г., 13:26 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 186 / 16.12.2019 г. - публ. на 31.01.2023 г., 13:26 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 187 / 16.12.2019 г. - публ. на 31.01.2023 г., 13:26 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!