Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-014

 

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обекти общинска собственост по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Ремонт на покрив на Детска ясла „Мир“ гр. Кубрат (едноетажен корпус)
Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Беловец“, на обект „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Задруга“ и на обект „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Мъдрево“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 1 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 2 Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4.1 - Ценово предложение за обособена позиция № 1 Версия за Microsoft Word
Образeц №4.2 - Ценово предложение за обособена позиция № 2 Версия за Microsoft Word
Проект на договор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 02.07.2019 г., 10:33 ч., Номер: 2019-014
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2019-0011
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публ. на 24.07.2019 г., 10:21 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №694 / 02.08.2019 г. за прекратяване на процедурата - публ. на 02.08.2019 г., 10:14 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 13.08.2019 г., 14:07 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е прекратена!