Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-006

 

„Доставка на горива - автомобилен бензин А95 Н и дизелово моторно гориво за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна издръжка към нея за срок от 21 месеца на територията на страната чрез карти за безналично плащане“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 11.02.2019 г., 10:59 ч., Номер: 2019-006
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2019-0003
Договор № 43 / 20.03.2019 г. - публикуван на 10.04.2019 г., 15:43 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 10.04.2019 г., 15:43 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 43 / 20.03.2019 г. - публ. на 10.02.2021 г., 13:26 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!