Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-005

 

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортни и детски площадки на открито в Община Кубрат” по пет обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортна площадка в с. Мъдрево, Община Кубрат”;
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортна площадка в с. Точилари, Община Кубрат”;
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в с. Звънарци, Община Кубрат”;
Обособена позиция № 4: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в кв. Дряново, гр. Кубрат”;
Обособена позиция № 5: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в с. Севар, Община Кубрат”

 

Обява Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 1 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 2 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 3 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 4 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 5 Версия за Acrobat Reader
Образци №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Информация за публикувана обява Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 06.02.2019 г., 10:39 ч., Номер: 2019-005
Уникален номер в регистъра на АОП: 9085398
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публ. на 21.02.2019 г., 17:19 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 27.03.2019 г. - публикуван на 28.03.2019 г., 14:13 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 12.04.2019 г. - публикуван на 12.04.2019 г., 16:52 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 47 / 23.04.2019 г. - публикуван на 15.05.2019 г., 16:27 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 48 / 23.04.2019 г. - публикуван на 15.05.2019 г., 16:27 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 49 / 23.04.2019 г. - публикуван на 15.05.2019 г., 16:27 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 50 / 23.04.2019 г. - публикуван на 15.05.2019 г., 16:27 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 51 / 23.04.2019 г. - публикуван на 15.05.2019 г., 16:27 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!