Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-004

 

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортни и детски площадки на открито в Община Кубрат” по пет обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортна площадка в с. Мъдрево, Община Кубрат”;
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортна площадка в с. Точилари, Община Кубрат”;
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в с. Звънарци, Община Кубрат”;
Обособена позиция № 4: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в кв. Дряново, гр. Кубрат”;
Обособена позиция № 5: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в с. Севар, Община Кубрат”

 

Обява Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 1 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 2 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 3 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 4 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 5 Версия за Acrobat Reader
Образци №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Информация за публикувана обява Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 24.01.2019 г., 16:51 ч., Номер: 2019-004
Уникален номер в регистъра на АОП: 9085129
Съобщение за прекратяване, публ. на 05.02.2018 г., 17:00 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е оттеглена!