Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-001

 

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти, собственост на Община Кубрат и второстепенни разпоредители с бюджет, находящи се на територията на община, съгласно списък по актуални единични цени, определени от КЕВР, за срок от 2 /две/ години. Прогнозно количество - 30 000 куб.м.“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 21.01.2019 г., 15:21 ч., Номер: 2019-001
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2019-0001
Договор № 34 / 21.02.2019 г. - публикуван на 21.03.2019 г., 10:43 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 21.03.2019 г., 10:43 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 34 / 21.02.2019 г. - публ. на 08.04.2021 г., 16:57 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!