Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2018-016

 

„Доставка на горива: автомобилен бензин А95 Н и дизелово моторно гориво за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна издръжка към нея за срок от една година на територията на Община Кубрат чрез карти за безналично плащане“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 27.08.2018 г., 13:35 ч., Номер: 2018-016
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2018-0011
Договор № 109 / 20.09.2018 г. - публикуван на 19.10.2018 г., 11:33 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 19.10.2018 г., 11:33 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 109 / 20.09.2018 г. - публ. на 21.10.2019 г., 13:49 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!