Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2018-015

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Кубрат, по обособени позиции: № 1 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; № 2 „Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“; № 3 „Захар и захарни изделия“; № 4 „Месо и месни продукти“; № 5 „Риба и рибни продукти“; № 6 „Яйца и яйчни продукти“; № 7 „Варива“; № 8 „Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“; № 9 „Подправки“; № 10 „Безалкохолни напитки“; № 11 „Консерви“; № 12 „Други““

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №2 - ЕЕДОП - коригирана версия Версия за WinZip
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
КСС - Образци №№4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 и 4.12 Версия за Microsoft Excel
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 14.08.2018 г., 11:38 ч., Номер: 2018-015
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2018-0010
Протокол №1 / 19.09.2018 г. - публикуван на 20.09.2018 г., 16:26 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 01.10.2018 г. - публикуван на 11.10.2018 г., 16:13 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 08.10.2018 г. - публикуван на 11.10.2018 г., 16:13 ч. Версия за Acrobat Reader
Доклад по чл. 103, ал. 3 за работата на комисията - публикуван на 11.10.2018 г., 16:13 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №779 / 11.10.2018 г. - публикувано на 11.10.2018 г., 16:13 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 135 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 12:06 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 136 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 12:06 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 137 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 12:06 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 138 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 12:06 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 139 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 12:06 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 140 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 12:06 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 141 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 12:06 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 142 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 12:06 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 143 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 12:06 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 144 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 12:06 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 145 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 12:06 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 146 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 12:06 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 28.11.2018 г., 12:06 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 135 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.12.2019 г., 16:14 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 136 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.12.2019 г., 16:14 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 137 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.12.2019 г., 16:14 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 138 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.12.2019 г., 16:14 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 139 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.12.2019 г., 16:14 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 140 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.12.2019 г., 16:14 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 141 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.12.2019 г., 16:14 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 142 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.12.2019 г., 16:14 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 143 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.12.2019 г., 16:14 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 144 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.12.2019 г., 16:14 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 145 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.12.2019 г., 16:14 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 146 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.12.2019 г., 16:14 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Кубрат, по обособени позиции: № 1 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; № 2 „Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“; № 3 „Захар и захарни изделия“; № 4 „Месо и месни продукти“; № 5 „Риба и рибни продукти“; № 6 „Яйца и яйчни продукти“; № 7 „Варива“; № 8 „Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“; № 9 „Подправки“; № 10 „Безалкохолни напитки“; № 11 „Консерви“; № 12 „Други““ и публикувано обявление в РОП на АОП №862309 / 13.08.2018 г., ID №00803-2018-0010

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 05.10.2018 г. от 10:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 01.10.2018 г., 16:44 ч.