Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2018-006

 

„Доставка на горива, гориво-смазочни материали и консумативи за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна издръжка към нея за срок от една година чрез карти за безналично плащане“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 15.03.2018 г., 15:21 ч., Номер: 2018-006
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2018-0003
Договор № 38 / 05.04.2018 г. - публикуван на 24.04.2018 г., 14:05 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 40 / 13.04.2018 г. - публикуван на 24.04.2018 г., 14:05 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 25.04.2018 г., 11:33 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 38 / 05.04.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 17.10.2018 г., 16:34 ч. Версия за Adobe Reader
Споразумение № 106 / 17.09.2018 г. за прекратяване на Договор № 38 / 05.04.2018 г. - публ. на 17.10.2018 г., 16:34 ч. Версия за Adobe Reader
Договорът е прекратен!
Обявление за приключване на Договор № 40 / 13.04.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.05.2019 г., 16:41 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!