Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2018-005

 

„Консултантски услуги свързани с управление на проект „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“

 

Обява Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Технически спецификации Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Информация за публикувана обява Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 08.03.2018 г., 14:48 ч., Номер: 2018-005
Уникален номер в регистъра на АОП: 9073650
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публ. на 16.03.2018 г., 17:22 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 23.03.2018 г. - публикуван на 27.03.2018 г., 08:54 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 05.04.2018 г. - публикуван на 05.04.2018 г., 15:12 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 47 / 30.04.2018 г. - публикуван на 08.05.2018 г., 13:17 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!