Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2018-004

 

„Консултантски услуги свързани с управление на проект „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“

 

Обява Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Технически спецификации Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Информация за публикувана обява Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 02.03.2018 г., 16:34 ч., Номер: 2018-004
Уникален номер в регистъра на АОП: 9073500
Съобщение за прекратяване, публ. на 07.03.2018 г., 08:31 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е оттеглена!