Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2017-007

 

„Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортни и детски площадки на територията на община Кубрат" по седем обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в гр. Кубрат";
Обособена позиция № 2 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Беловец";
Обособена позиция № 3 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Севар";
Обособена позиция № 4 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Бисерци";
Обособена позиция № 5 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Медовене";
Обособена позиция № 6 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Равно";
Обособена позиция № 7 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Задруга"

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Технически спецификации Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 06.10.2017 г., 14:39 ч., Номер: 2017-007
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2017-0006
Решение №665 / 20.10.2017 г. за прекратяване на процедурата - публ. на 20.10.2017 г., 15:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 06.11.2017 г., 15:56 ч. Версия за Adobe Reader
Потвърждение за вписване на електронно подписан документ в Регистъра на обществените поръчки - публикуван на 07.11.2017 г., 08:41 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е прекратена!