Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2016-006

 

„Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на Община Кубрат за срок от 36 месеца“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2016-0006
Обявление за възложена поръчка - публикувано на 09.02.2017 г., 15:43 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 212 / 23.12.2016 г. - публикуван на 09.02.2017 г., 15:44 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 213 / 23.12.2016 г. - публикуван на 09.02.2017 г., 15:44 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 214 / 23.12.2016 г. - публикуван на 09.02.2017 г., 15:44 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 215 / 23.12.2016 г. - публикуван на 09.02.2017 г., 15:44 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 216 / 23.12.2016 г. - публикуван на 09.02.2017 г., 15:44 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 217 / 23.12.2016 г. - публикуван на 09.02.2017 г., 15:44 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 218 / 23.12.2016 г. - публикуван на 09.02.2017 г., 15:44 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 212 / 23.12.2016 г. - публ. на 27.01.2020 г., 12:26 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 213 / 23.12.2016 г. - публ. на 27.01.2020 г., 12:26 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 214 / 23.12.2016 г. - публ. на 27.01.2020 г., 12:26 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 215 / 23.12.2016 г. - публ. на 27.01.2020 г., 12:26 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 216 / 23.12.2016 г. - публ. на 27.01.2020 г., 12:26 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 217 / 23.12.2016 г. - публ. на 27.01.2020 г., 12:26 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 218 / 23.12.2016 г. - публ. на 27.01.2020 г., 12:30 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!