Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2016-001

 

„Строително - монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

 

Обява Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Образци Версия за Microsoft Word
Количествено-стойностна сметка Версия за Microsoft Excel
Проектодоговор Версия за Microsoft Word
Публикувано на 08.06.2016 г., 16:39 ч., Номер: 2016-001
Уникален номер в регистъра на АОП: 9053528
Протокол - публикуван на 04.07.2016 г., 14:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 92 / 06.07.2016 г. - публикуван на 08.07.2016 г., 13:56 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 
Въпроси и отговори
1. Отговор на запитване с вх.№ УД-02-20-897 / 17.06.2016 г., постъпило по електронна поща, по документация за ОП с предмет: „Строително - монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“ с уникален код в РОП 9053528.
Публикувано на 20.06.2016 г., 15:47 ч.
Версия за Acrobat Reader