Секретарят на МКБППМН - Кубрат с два доклада в V национална научно-практическа конференция в Асеновград

   Асеновград за пета поредна година стана домакин на научно-практическа конференция, която събра над 100 специалисти от страната. Тридневен форум (21-23 юни 2017) постави на фокус значима тема, която не губи актуалност в последните десетилетия – „Агресията в училище, на улицата и в интернет”. Доц. д-р Христо Монов (клиничен психолог и преподавател в Софийския университет) запозна присъстващите с „Психически аспекти в работата с жертви на насилие”. Друга интересна тема представи д-р Цветанка Иванова от Академията на МВР „Психоаналитични аспекти на насилието между връстници. Кибертормоз.” Тези и други теми от Конференцията бяха събрани в сборник, който получи всеки един от участниците. Идеята е обмяна на опит и идеи в тази област за по-добра превенция и мултиплициране на добри практики.
   С интересни резултати от анкета запознаха колегите от МКБППМН - Асеновград проведена с ученици от горния курс на територията на Общината свързана с агресията сред учениците и предизвикаха широка дискусия.
   В сборника са включени два доклада на секретаря на МК - Кубрат „Специалисти за агресията” и „Превенция на агресията чрез позитивни начинания”. В минали издания на форума, разработки на секретаря на кубратската комисия също са включени в сборниците на конференцията.
   Н. Карагьозова, връчи поздравителен адрес на домакините, в който се казва „Най-сърдечно Ви поздравявам с реализарането на петата национално-научно практическа конференция, свързана с изключително актуална тема. Приветствам Ви с проявената чувствителност и професионална ангажираност по отношение света на децата, на които ние възрастните сме длъжници. Пожелавам на всички участници ползотворна среща и дискусия”.

 

 

 

Секретарят на МКБППМН - Кубрат с два доклада в V национална научно-практическа конференция в Асеновград Секретарят на МКБППМН - Кубрат с два доклада в V национална научно-практическа конференция в Асеновград Секретарят на МКБППМН - Кубрат с два доклада в V национална научно-практическа конференция в Асеновград

Назад