Открита кампания за разделно събиране на електронно и електрическо оборудване

   Община Кубрат, съвместно с организации по оползотворяване, с които има сключен договор уведомяват всички жители на община Кубрат, че могат да предават своите отпадъци от електрическо и електронно оборудване безвъзмездно в пункта за събиране в сградата на Община Кубрат на ул. „Княз Борис I“ №1 за периода от 29 май 2017 год. до 10 юни 2017 г.

 

 

Информационна брошура Версия за Adobe Acrobat

 

Назад