Деца от приемни семейства с играчки за 1-ви юни

   „Подари играчка - усмихни дете” така нарече поредната си благотворителна кампания местната комисия посветена на 1-ви юни международният ден на детето. МКБППМН - Кубрат призова доброволците от Клуб „Емпатия” да съберат играчки в подкрепа на деца, които от скоро се радват на своите нови домове и семейства (в приемни семейства са). Над 30 деца от Кубрат (първи - шести клас) за три дена успяха да съберат два чувала с играчки, които бяха предоставени на техни връстници в Бисерци. Така лятото ще бъде пъстро и шарено за новите им приятели. С участието си децата показаха чувствителност и съчувствие към ежедневието на връстниците си и твърдо заявиха, „че не може децата да растат без играчки”. Всички участници получиха поздравителен адрес от местната комисия за благородния жест, с който се отнесоха към поредното предизвикателство, насочено към деца в неравностойно положение.
   Впечатление направи участието на деца (Ипек и Финем от втори клас), които дариха чисто новите си играчки спечелени по време на дните на кубратския паниар от различни развлекателни игри и така показаха, че са готови да даряват с разум и от сърце.
   В даряването участваха и деца в конфликт със Закона. Организирането им в хуманни инициативи е добър знак, че не са безразлични към случващото се в живота на техните връстници и даряването за тях означава приятелска постъпка, помощ и подкрепа.
   Съчувствието, съпреживяването се учат и формират отрано у децата - приказките с нравствени послания, включването им в разни доброволчески и благотворителни инициативи е подходяща форма затова.
   Инициативата беше уважена и от родители (Нюсрет Османова), които предоставиха чисто нови блокчета за рисуване, тетрадки и комплект моливи за рисуване и оцветяване. Светлана Кирилова (родител и служител в Общинската администрация) почерпи участниците и децата от Бисерци за здраве и ги поздрави за хуманната им постъпка. Почерпка имаше и от кмета на Общината Алкин Неби. Подкрепа към инициатива показа и кмета на село Бисерци, Юнзюле Шакирова, която и преди е подкрепяла инициативи на МК и Клуб „Емпатия”.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Деца от приемни семейства с играчки за 1-ви юни Деца от приемни семейства с играчки за 1-ви юни Деца от приемни семейства с играчки за 1-ви юни
Деца от приемни семейства с играчки за 1-ви юни Деца от приемни семейства с играчки за 1-ви юни Деца от приемни семейства с играчки за 1-ви юни

Назад