Еколозите на МКБППМН - Кубрат с призив “Да пазим чисто за още повече красота и уют“

   Малките еколози на Клуб „Емпатия“ при МКБППМН-Кубрат с призив „Да пазим чисто за още повече красота и уют - чист дом, чист двор, чисто работно място, чисти отношения“. Водени от разбирането, че децата отрано трябва да бъдат научени да проявяват чувствителност и грижа към различни дейности и да се включват в тяхното изпълнение, местната комисия организирани различни форми, в които децата имат възможност да покажат, че не са безразлични и че чистенето е основна грижа на всеки - дете или възрастен. На 4 май 2017 год. ръкави спретнаха над 20 доброволците към местната комисия от трети “б“, четвърти “б“ и четвърти “в“ класове при СУ „Христо Ботев” и показаха, че чистенето не ги плаши и с усмивка обраха боклуците от района на спортната зала. Беше още по приятно, защото кръжока по фотография с ръководител Н. Халилова се проведе също в района на спортната зала. Връстници снимаха връстници и се забавляваха заедно. След ентусиазираната акция, в която всеки боклук отиде на предназначеното място за това, участниците получиха по един кроасан и бяха единодушни, че това е най-сладкият който са яли до момента, защото им миришеше на труд, на техния труд. Полезните навици и умения започват да се изграждат още от най-ранна възраст и за тяхното пълноценно развитие децата трябва да от малки да участват активно в различни трудови и интелектуални дейности и занимания.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Еколозите на МКБППМН - Кубрат с призив “Да пазим чисто за още повече красота и уют“ Еколозите на МКБППМН - Кубрат с призив “Да пазим чисто за още повече красота и уют“ Еколозите на МКБППМН - Кубрат с призив “Да пазим чисто за още повече красота и уют“
Еколозите на МКБППМН - Кубрат с призив “Да пазим чисто за още повече красота и уют“ Еколозите на МКБППМН - Кубрат с призив “Да пазим чисто за още повече красота и уют“ Еколозите на МКБППМН - Кубрат с призив “Да пазим чисто за още повече красота и уют“

Назад