Кубратски учители участваха в международна среща в Кипър

   Учители от СУ „Христо Ботев“ в Кубрат участваха в поредната, четвърта международна среща по проекта „Преподаване на чужди езици чрез използване на информационно-комуникационни технологии“. Тя се проведе в Лимасол, Кипър с домакини - учителите от Начално училище „Димотико“, Апеша. Участници бяха 18 преподаватели от 8 държави. По време на срещата беше организирана среща с министъра на образованието на Кипър, посещение на училището - домакин, работна среща и дискусии и културно-образователна програма.
   На фокус бяха постигнатите резултати по проекта до този момент. Всяка държава представи презентация за традиционните храни и костюми и изработените от децата продукти по темите. Представени бяха и програми, използвани за постигане на целите на проекта. Добра тенденция, според партньорите е по-голямата свобода и увереност на учениците в собствените им възможности. Обсъдени бяха и резултатите от междинния тест по проекта. Подробно беше обсъден крайният продукт за проекта, а именно книга за успешни практики и дидактични материали, разработени за целта на проекта.
   Всеки ден имаше различна тема, която се дискутираше и се обсъждаха различните видове ресурси, които могат да се използват с учебна цел и за целите на проекта. Размениха се множество интернет-адреси, полезни за работата на учителите. Много от споделените програми, подходи и материали ще бъдат използвани, както по време, така и след приключване на проекта. Приложението на технологиите в обучението и използването им като средство за преподаване, правят уроците по-достъпни и приятни за учениците. Поставянето на конкретни задачи правят учениците по-ангажирани и отговорни към обучението си.

 

Назад