С изложба от рисунки МКБППМН - Кубрат отбеляза седмицата на гората и международния ден на Земята

   С изложба от ученически рисунки МКБППМН отбеляза международния ден на Земята и седмицата на гората. Две основни теми „Гората е живот” и „Чист и красив дом” представиха в творбите си малките художници. Посланията в тях - „Красивото, чистото, радва и дарява със спокойствие”. Основният призив на децата-участници в изложбата - „Да пазим Природата чиста - тя е наш Приятел и закрилник”.
   С различни инициативи - еко-разходки, засаждане на млади дръвчета, кампания „Чист дом, чист двор, чисто работно място, чисти отношения”, игри на открито, забавно четене сред природата, МКБППМН през годините е реализирала различни задачи свързани с екологичното възпитание и отбелязвала атмосферата на пролетните празници от календара. Привличането на подрастващите към еко-инициативите е сред актуалните задачи на съвременно предучилищно и училищно образование и възпитание. Изграждането на екологичната култура у подрастващите е грижи на всички, работещи с деца.
   С инициативата малките художници показаха уважение и към своите приятели от „Кубратска гора” ЕООД, които винаги подкрепят участията им в различни инициативи. С емблематичната песен „Хубава си моя горо” завърши срещата по връчване на грамотите и наградите осигурени от „Кубратска гора” ЕООД на 6 април 2017 година.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

С изложба от рисунки МКБППМН - Кубрат отбеляза седмицата на гората и международния ден на Земята С изложба от рисунки МКБППМН - Кубрат отбеляза седмицата на гората и международния ден на Земята С изложба от рисунки МКБППМН - Кубрат отбеляза седмицата на гората и международния ден на Земята
С изложба от рисунки МКБППМН - Кубрат отбеляза седмицата на гората и международния ден на Земята С изложба от рисунки МКБППМН - Кубрат отбеляза седмицата на гората и международния ден на Земята С изложба от рисунки МКБППМН - Кубрат отбеляза седмицата на гората и международния ден на Земята

Назад