Усложнена зимна обстановка в Община Кубрат

   Изключително тежка е зимната обстановка на територията на община Кубрат, съобщи зам.-кметът на община Кубрат Нина Цонева. На няколко от улиците в града е спряло електрозахранването, както и водоснабдяването. В 16 населени места в общината са без електричество, екипите работят по отстраняването на авариите. Електрозахранването е спряло и в дома за възрастни хора в с. Тертер, но за там ще бъде осигурен бензинов генератор, каза Нина Цонева.
   Пътищата се почистват, но силния вятър и навявания затрудняват машините, а видимостта е силно намалена. Към момента няма данни за бедстващи хора и закъсали автомобили, а пътищата в общината са затворени.
   Умоляваме гражданите на общината да не предприемат пътувания.

   При спешни случаи, може да се свържете със следните телефонни номера:
Йордан Цанков - мл. експерт "ОМП" 087 991 81 59
Дежурен "Гражданска защита" към община Кубрат 0848 / 7 24 59
Кметство Беловец 084744 / 360
Кметство Бисерци 084740 / 234
Кметство Божурово 084469 / 220
Кметство Горичево 0848 / 7 32 86
Кметство Задруга 0848 / 7 45 08
Кметство Звънарци 084466 / 220
Кметство Каменово 084727 / 210
Кметство Медовене 0848 / 7 21 90
Кметство Мъдрево 08448 / 20 25
Кметство Равно 084727 / 315
Кметство Савин 084465 / 313
Кметство Севар 084749 / 260
Кметство Сеслав 084467 / 234
Кметство Тертер 084848 / 20 20
Кметство Точилари 0848 / 7 45 59
Кметство Юпер 08445 / 20 20

 

Назад