Съобщение от Военен отчет гр. Кубрат

   Офисът за Военен отчет гр. Кубрат, съобщава, че със Заповед № ОХ-873 / 10.11.2016 г. на министъра на отбраната на Република България и Заповед № 1517 / 10.11.2016 г. на началника на Военномедицинска академия са обявени вакантни длъжности за офицери във военно формирование 24430 - Троян към Военногеографска служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и офицери сержанти за доброволен резерв към Военномедицинска академия.
   Допълнителна информация може да получите в офиса за Военен отчет гр. Кубрат или на тел: 0848 / 7-33-37 и 088 845 60 98.

 

Назад