Предстоящо заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.07.2011 г.

   На 29.07.2011 г. от 10:30 ч. ще се проведе сесия на Общински съвет - Кубрат. Пълният дневен ред можете да видите оттук.
   Сред точките са:
   - приемане на изменение в Наредба № 1 за обществения ред в община Кубрат и изменение и допълнение в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат;
   - приемане на Изменение и допълнение на Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на община Кубрат;
   - промяна на наемни цени в Наредба № 4 и Наредба № 14 на ОбС – Кубрат;
   - разпореждания с общински имоти;
   - образувания на нови поземлени имоти в населени места на територията на общината.

 

Назад