Кметство село Бисерци домакин на кампанията на МКБППМН - Кубрат „Сигурност и обществен ред”

   Бисерци - селото на пехливаните грейна от усмивки. Лицето на кампанията на Клуб „Емпатия” „Да бъдем позитивни” Трайна Рашкова - Тита спечели симпатиите и на бисерчани на 1 август 2016 година, когато се проведе превенция „Сигурност и обществен ред” от типа „Връстници обучават връстници”.
   Траяна, пее, танцува народни танци, играе в мажоретния състав, грижи се за домашен любимец и др. Занимания и дейности, които изискват постоянство, дисциплина, отговорност и желание. На среща с малолетни правонарушители, нейни връстници, Траяна Рашкова разказа как свободното време може да се превърна в интересно и полезно, когато в него има минути за спорт, игри с приятели, полагане на труд и грижи у дома и др. или избор на занимания, които да ги предпазят от конфликт със Закона и попадане в лош приятелски кръг.
   На малолетните правонарушители - участници в срещата Траяна подари от името на нейните приятели от Клуб „Емпатия” списък с препоръки, които ще им помогнат да пренаредят своето ежедневие, в което има повече място и време за значими и полезни дейности и хора (приятели, близки, значим възрастен и др.).

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Кметство Бисерци домакин на кампанията на МКБППМН - Кубрат Кметство Бисерци домакин на кампанията на МКБППМН - Кубрат Кметство Бисерци домакин на кампанията на МКБППМН - Кубрат

Назад