Обява за отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2016 / 2017 г.

   Във връзка с отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за стопанската 2016 / 2017 година, Община Кубрат уведомява заинтересованите лица, че могат да подават Заявления по образец в кметствата по населени места, а за землище гр. Кубрат в общинска администрация – Кубрат.
   Срокът за подаване на заявленията е от 8.00 ч. на 26.05.2016 г. до 17.00 ч. на 09.06.2016 г.

 

 

Заповед №459 от 20.05.2015 г. за отдаване под наем на маломерни имоти Версия за Acrobat Reader
Заявление за отдаване под наем на маломерни имоти Версия за Acrobat Reader
Списък на свободни маломерни имоти от ОПФ Версия за Acrobat Reader

 

Назад