В Кубрат бе учредено сдружение на кметовете от общината

   Сдружение с нестопанска цел на кметове от община Кубрат беше учредено на 27.04.2016 г. в заседателната зала на Общинската администрация в града. В новата структура участват кметове от всички населени места в общината. За председател на петчленния управителен съвет бе избрана Сузана Солакова, кмет на с. Севар. Ръководството му ще се осъществява и от контролен съвет, в който влизат кметовете на селата Горичево, Сеслав и Точилари - Ерсин Ибрям, Юлиян Асенов и Шуаиб Мехмед. Кметът на с. Горичево бе избран за председател на контролния съвет.
   На срещата с кметовете бе гласувана и таксата за членски внос на членовете в сдружението. Сред основните цели и приоритети на новоучредената структура са тя да защитава интересите и да поддържа развитието на местното самоуправление. Да представлява и защитава интересите на своите членове пред общинската и областна администрация, пред министерствата и централните ведомства, имащи отношения към проблемите за местното самоуправление.
   Сдружението ще има за цел и да разработва механизми в организирането на общинската система за обучение и квалификация на общинските съветници, кметове и служители в общинските администрации и много други. На срещата кметът на Кубрат инж. Бюрхан Исмаилов призова първенците в общината да съдействат с предложения за промяна на общия устройствен план на общината. Обсъдени бяха и предстоящите празници в Лудогорската община. Инж. Исмаилов представи и брошура, предупреждаваща гражданите за зачестилите измами. Отпечатаните, около 2000 брошури ще бъдат разпространени на територията на цялата община.

 

Назад