Публикувани годишни отчети за 2015 г. за изпълнение на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници

   Съгласно чл. 10, ал. 3, т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници Община Кубрат публикува годишните отчети за 2015 г. за изпълнение на плановете за енергийна ефективност.

 

 

Годишни отчети за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници Версия за Acrobat Reader

 

Назад