Покана за информационна конференция по проект „Помощ за подготвителни дейности“

   СНЦ “МИГ Завет” кани всички заинтересовани страни – представители на публичния сектор (общини, кметства, поделения на държавната и общинска администрации), земеделски производители, кооперации, малък и среден бизнес, НПО, читалища, пенсионерски клубове, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти по Програма за развитие на селските райони по различни мерки да вземат участие информационна конференция по проект „Помощ за подготвителни дейности“, която ще се състои на 10.03.2016 г. от 10.30 ч., в Новата спортна зала на Община Кубрат, гр. Кубрат.

 

 

Покана за информационна конференция по проект „Помощ за подготвителни дейности“ на 10.03.2016 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад